ianuarie-copy

IANUARIE 2023


1 D (✝) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; ✝) Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei; Sfânta Emilia, mama Sfântului Ierarh Vasile cel Mare; (Anul Nou. Tedeum) Duminica dinaintea Botezului Domnului; Ap. 2 Timotei 4, 5-8; Ev. Marcu 1, 1-8; (Predica Sfântului Ioan Botezătorul); a prazniccului: Luca 2, 20-21, 40-52; glas 4, voscr. 7

2 L Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sfântul Mucenic Serghie; Sfântul Ierarh Silvestru, Episcopul Romei; Sfântul Cuvios Serafim de Sarov; Sfânta Iuliana din Lazarevo 

3 M Sfântul Mucenic Tit, episcopul Tomisului; Sfântul Mucenic Gordie; Sfântul Prooroc Maleahi; Descoperirea moaştelor Sfântului Mucenic Efrem cel Nou

4 Mi Sfântul Mucenic Zosima; Sfântul Mucenic Atanasie; Soborul Sfinților 70 de Apostoli; Sfântul Cuvios Teoctist, egumenul de la Kucumia Siciliei; Sfânta Cuvioasă Apolinaria; Sfântul Nichifor Leprosul (Harți)

5 J Sfântul Mucenic Teopempt; Sfântul Mucenic Teonas; Sfânta Cuvioasă Sinclitichia; (Ajunul Botezului Domnului. Post) 

6 V (✝) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare. Harți); Toate ale praznicului: Ap. Tit 2, 11-14; 3,4-7; Ev. Matei 3, 13-17

7 S ✝) Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului

8 D Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul; Sfântul Cuvios Emilian Mărturisitorul; Sfânta Cuvioasă Domnica. Duminica după Botezul Domnului; Ap. Efeseni 4, 7-13; Ev. Matei 4, 12-17 (Începutul propovăduirii Domnului); glas 5, voscr. 8

9 L Sfântul Ierarh Petru al Sevastiei; Sfântul Mucenic Polieuct; Sfântul Cuvios Eustratie; Sfântul Ierarh Filip, Mitropolitul Moscovei

10  M ✝ Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești; Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Nyssei; Sfântul Cuvios Dometian, Episcopul Melitenei; Sfântul Cuvios Marchian; Sfântul Teofan Zăvorâtul

11  Mi ✝ Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare, începătorul vieții de obște; Sfântul Cuvios Vitalie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Eleț

12  J Sfânta Muceniță Eutasia; Sfânta Muceniță Tatiana, diaconița; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea care alăptează” (Galaktotrofousa); Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Imnului Acatist”

13  V Sfântul Mucenic Ermil; Sfântul Mucenic Stratonic; Sfântul Ierarh Iacob, Episcopul din Nisibe;  Sfântul Cuvios Maxim Kavsokalivitul; Sfântul Ilarie de Poitiers

14  S Odovania praznicului Botezului Domnului Sfinții Cuvioși Mucenici din Sinai și Rait; Odovania praznicului Botezului Domnului; Sfânta Nina, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei; Sfântul Cuvios Sava, arhiepiscopul Serbiei şi ctitorul mănăstirii Hilandar

15  D Sfântul Cuvios Pavel Tebeul; Sfântul Cuvios Ioan Colibașul; Duminica a 29-a după RusaliiAp. (al Duminicii a 28-a) Coloseni 1, 12-18; Ev. Luca 17, 12-19 (a celor 10 leproși); glas 6, voscr. 9

16  L Cinstirea lanțului Sfântului Apostol Petru; Sfântul Mucenic Pevsip şi cei împreună cu el; Sfântul Mucenic Elasip; Sfântul Mucenic Mesip; Sfânta Muceniță Neonila; Sfântul Mucenic Danact citeţul

17  M ✝ Sfântul Cuvios Antonie cel Mare; Sfântul Cuvios Ahila; Sfântul Cuvios Antonie cel Nou de la Veria

18  Mi Sf. Ier. Atanasie și Chiril, arhiepiscopii Alexandriei; Sfântul Ierarh Marcu, Mitropolitul Efesului; Sfântul Meletie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Macarie Egipteanul; Sfântul Cuvios Arsenie; Sfânta Muceniță Eufrasia; Sfântul Cuvios Marcu; Sfântul Cuvios Macarie Alexandrinul

19 J Sf. Cuv. Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia

20  V ✝) Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare; Sfântul Mucenic Vas; Sfântul Mucenic Eusebiu; Sfântul Mucenic In; Sfântul Mucenic Pin; Sfântul Mucenic Rim; Sfântul Lavrentie de Cernigov

21  S Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul; Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Mucenic Candid; Sfântul Mucenic Neofit; Sfântul Mucenic Evghenie; Sfântul Mucenic Achila; Sfântul Maxim Grecul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Înjunghiata” de la Vatoped; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Mângâietoarea” de la Vatoped; Sfânta Muceniţă Agnia din Roma

22  D Sfântul Cuvios Mucenic Anastasie Persul; Sfântul Apostol Timotei; Duminica a 32-a după Rusalii; (a lui Zaheu); Ap. 1 Timotei 4, 9-15; Ev. Luca 19, 1-10; glas 7, voscr. 10

23  L Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Ancirei; Sfântul Mucenic Agatanghel; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic; Sfântul Dionisie din Olimp; 

24  M Sfântul Mucenic Agapie; Sfântul Mucenic Vavila; Sfânta Cuv. Eusebia din Roma, care s-a numit şi Xenia; Sfânta Xenia din Sankt Petersburg, cea nebună pentru Hristos; Sfântul Mucenic Timotei; Sfântul Ierarh Filon, episcopul Carpasiei; Cuviosul Filotheos ctitorul;  (Tedeum) 

25  Mi   Sfântul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului; Sfântul Vladimir, Mitropolitul Kievului; ✝) Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Publie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potolește întristările noastre”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”

26  J Sf. Ierarh Iosif cel Milostiv, mitropolitul Moldovei; Sfântul Cuvios Arcadie; Sfântul Cuvios Ioan; Sfânta Cuvioasă Maria, soția Sfântului Cuvios Xenofont; Sfântul Cuvios Xenofont

27  V ✝ Aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur; Sfânta Marciana, împărăteasa

28  S Sfântul Cuvios Isaac Sirul; Sfântul Cuvios Iacob Sihastrul; Sfânta Muceniță Haris; Sfântul Cuvios Efrem Sirul; Sfântul Cuvios Paladie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Totemsk-Sumorinskaya”

29  D Sfântul Mucenic Parigorie; Sfântul Mucenic Iacob; Sfântul Mucenic Iperechie; Sfântul Mucenic Mochie, citeţul; Sfântul Mucenic Romano; Sfântul Mucenic Iacov; Sfântul Mucenic Silvan; Sfântul Mucenic Luca; Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul; Sfântul Mucenic Filotei; Sfântul Mucenic Aviv; Sfântul Mucenic Iulian; Sfântul Afraat Persanul; Duminica a 17-a după Rusalii (a Cananeencei); Ap. 2 Corinteni 6, 16-18; 7,1; Ev. Matei 15, 21-28, glas 8, voscr. 11

 30  L   ✝) Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Sfântul Sfințit Mucenic Ipolit, Episcopul Romei; Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului din Tinos; Sfântul Theodor Hagiul Noul Mucenic din Mitilini

 31  M Sfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Papia; Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Doctor fără de arginți, făcătorul de minuni, Chir; Sfântul Doctor fără de arginți, făcătorul de minuni, Ioan; Sfântul Mucenic Victorin; Sfântul Mucenic Victor; Sfânta Muceniţă Trifena; Sfântul Arsenie din Parosfebruarie

FEBRUARIE 2023


1 Mi Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului; Sfânta Bridgit, ocrotitoarea Irlandei; Sfânta Muceniță Felicitas; Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Muceniță Perpetua; Înainteprăznuirea Întâmpinarii Domnului; Sfântul Vasile, episcopul Tesalonicului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Socola

2 J ✝ Întâmpinarea Domnului; Sfântul Mucenic Agatodor; Sfântul Mucenic Iordan; Sfântul Mucenic Gavriil

3 V Sfântul Nicolae al Japoniei; Sfântul și Dreptul Simeon; Sfânta Proorociță Ana; Sfântul Ignatie de Marioupolis; Sfântul Ansgar, luminătorul Danemarcei şi al Suediei

4 S Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul; Sfântul Sfinţit Mucenic Avramie
5 D Sfânta Muceniță Agata; Sfânta Muceniță Teodula; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eleț-Cernigov”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Aflarea celor pierduți”; Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameșului și a Fariseului); Ap. 2 Timotei 3, 10-15; Ev. Luca 18, 10-14; glas 1, voscr. 1 (Începutul Triodului)

6 L Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare; Sfântul Ierarh Vucol, Episcopul Smirnei; Sfântul Mucenic Iulian; Sfânta Muceniță Fausta; Sfântul Mucenic Maxim; Sfântul Ierarh Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Ioan Profetul; Sfântul Mucenic Evilasie; 

7 M Sfântul Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului; Sfântul Cuvios Luca din Elada; Sfinții 4 Mucenici tribuni, împreună cu cei 1003 mucenici din Nicomidia

8 Mi Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sfântul Prooroc Zaharia; Sfânta Muceniță Marta; Sfânta Muceniță Maria

9 J Odovania praznicului Întâmpinării Domnului; Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Ierarh Mucenic Marcel; Sfântul Sfinţit Mucenic Pangratie; Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului; Sfântul Petru Damaschinul

10  V (✝) Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie; Sfânta Muceniță Enata; Sfânta Muceniță Valentina; Sfânta Cuvioasă Ana din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ognevidnaya”; Sfântul Mucenic Pavel (harți)

11  S Sfânta Teodora Împărăteasa; Sfântul Ierarh Vlasie, Episcopul Sevastiei

12  D Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari; Sfântul Ierarh Antonie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Hristea; Sfântul Ierarh Alexie, Mitropolitul Moscovei și al Întregii Rusii; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Iviron; Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului risipitor)Ap. 1 Corinteni 6, 12-20; Ev. Luca 15, 11-32; glas 2, voscr. 2   

13  L Sfinți Apostoli și Mucenici Acvila și soția sa, Priscila; Sfântul Cuvios Martinian; Sfântul Ierarh Evloghie, Patriarhul Alexandriei; Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir; Sfântul Ierarh Serafim (Sobolev), Făcătorul de minuni din Sofia; Sfântul Sfințit Nou Mucenic Silvestru, arhiepiscopul de Omsk

14  M Sfântul Cuvios Maron; Sfântul Cuvios Avraam; Sfântul Filimon, Episcopul Gazei; Sfântul Mucenic Nicolae din Corint; Sfântul Cuvios Auxenție; Sfântul Nou Mucenic Damian

15  Mi Sfântul Antim din Chios; Sfântul Cuvios Eusebiu din Siria; Sfântul Apostol Onisim; Sfântul Mucenic Maior; Sfântul Ierarh Sigfrid, Luminătorul Suediei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vilnius; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Dalmat”

16  J Sfântul Mucenic Valent; Sfântul Mucenic Pamfil; Sfântul Mucenic Pavel; Sfântul Mucenic Seleuc; Sfântul Ierah Flavian, Arhiepiscopul Constantinopolului 

17  V Sfântul Împărat Marcian; Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron; Sfânta Cuvioasă Mariamna; Sfânta Împărăteasă Pulheria; Sfântul Ierarh Ermoghen, Patriarhul Moscovei; Sfântul Cuvios Teodor cel Tăcut de la Lavra Peșterilor din Kiev

18  S Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Romei; Sfântul Ierarh Agapit, Episcopul Sinadei; (Sâmbăta morților – Moșii de iarnă)

19  D Sfântul Apostol Arhip; Sfântul Apostol Filimon și soția sa, Apfia; Sfântul Cuvios Mărturisitor Evghenie; Sfântul Cuvios Mărturisitor Macarie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Cipru; Sfânta Cuvioasă Filoteia din Atena, Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne) Ap. 1 Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2 Ev. Matei 25, 31-46; glas 3, voscr. 3

20  L Sfântul Cuvios Visarion; Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Cataniei; Sfântul Ierarh Agaton, Episcopul Romei; 

21  M Sfântul Cuvios Timotei; Sfântul Ierarh Eustatie, Arhiepiscopul Antiohiei; Sfântul Mucenic Mavrichie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Kozelscianskaya”

22  Mi  Sfântul Cuvios Limneu; Aflarea moaștelor Sfinților Mucenici din Evghenia (Constantinopol); Sfântul Cuvios Atanasie; Sfântul Cuvios Talasie; (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte, ouă și pește)

23  J Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei; Sfânta Cuvioasă Gorgonia; Sfântul Damian Esfigmenitul

24  V ✝ Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului; (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte, ouă și pește)

25  S Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Alexandru; Sfântul Mucenic Ipatie; (Sâmbăta Sfinților Cuvioși)

26  D Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei; Sfânta Muceniță Fotini Samarineanca; Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză); Ap. Romani 13, 11-14; 14, 1-4; Ev. Matei 6, 14-21; (Învățătură despre iertare, post și neagonisire); glas 4, voscr. 4

27  L Sfântul Leandru, Arhiepiscop al Sevillei; Sfântul Cuvios Mărturisitor Procopie; Sfântul Cuvios Mărturisitor Talaleu; Sfântul Ierarh Rafail din Brooklyn; (Începutul Postului Sfintelor Paști. Zi aliturgică. Canonul cel Mare)

28  M Sf. Cuv. Ioan Casian și Gherman, din Dobrogea Sfântul Sfințit Mucenic Nestor, Episcop de Maghid; Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul; Sfântul Sfinţit Mucenic Proterie, patriarhul Alexandriei (Zi aliturgică. Canonul cel Mare)  martie

MARTIE 2023


1 Mi  Sfântul Mucenic Antonie; Sfânta Muceniță Antonina; Sfântul Mucenic Marcel; Sfânta Cuvioasă Muceniță Evdochia; Sfânta Cuvioasă Domnina; Sfântul Agapie de la Colciu (Canonul cel Mare)

2  J  Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Chiriniei; Sfântul Mucenic Isihie; Sfântul Mucenic Nestor; Sfântul Nicolae Planas, ocrotitorul celor căsătoriţi; Sfântul Cuvios Ioachim Papoulakis din Ithaca (Canonul cel Mare)

3 V Sfântul Mucenic Eutropie; Sfântul Mucenic Cleonic; Sfântul Mucenic Vasilisc

4 S Sfântul Mucenic Pavel; Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan; Sfânta Muceniţă Iuliana; (Sâmbăta Sf. Mare Mc. Teodor Tiron – Pomenirea morților)  

5 D Sfântul Mucenic Conon Grădinarul; Sfântul Mucenic Evloghie; Sfântul Mucenic Conon din Isauria; Sfântul Cuvios Marcu Pustnicul; Sfânta Muceniţă Iraida; Sfântul Nou-Mucenic Ioan Bulgarul; Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei 11, 24-26; 32-40; Ev. Ioan 1, 43-51 (Chemarea lui Filip și a lui Natanael); glas 5, voscr. 5

6 L Sfântul Mucenic Eufrosin; Sfinții 42 de Mucenici din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci

7 M Sfântul Sfinţit Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului; Sfinții Sfinţiţi Mucenici Episcopi din Herson: Vasilevs, Evghenie, Capiton, Agatodor, Elpidie și Eterie;  Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Moscova „Chezașa celor păcătoși”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Odrino, Orlov „Chezașa celor păcătoși”; Sfântul Cuvios Pavel cel Simplu

8 Mi Sfântul Ierarh Teofilact Mărturisitorul, Episcopul Nicomidiei; Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, Episcopul Plusiadei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” (a Rădăcinii din Kursk)

9 J ✝ Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia; Sfântul Mucenic Urpasian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cuvântul S-a făcut Trup” 

10  V Sfântul Mucenic Codrat; Sfântul Mucenic Ciprian; Sfântul Mucenic Dionisie 

11  S Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Talu; Sfântul Mucenic Trofim; Sfântul Sfinţit Mucenic Pionie, preotul din Smirna; Sfântul Cuvios Alexie de la Goloseev. (Pomenirea morților)

12  D Sfântul Ierarh Grigorie Dialogul, Episcopul Romei; Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog; Sfântul Cuvios Teofan Mărturisitorul; Duminica a 2-a din Post (a Sf. Ierarh Grigorie Palama); Ap. Evrei 1, 10-14; 2,1-3; al Ierarhului: Evrei 7, 26-28; 8,1-2; Ev. Marcu 2, 1-12 (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); a Ierarhului: Ioan 10, 9-16 (Iisus – Păstorul cel bun); glas 6, voscr. 6
13 L Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nichifor, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Muceniță Hristina din Persia; Sfânta Cuvioasă Ipomoni

14 M Sfântul Sfinţit Mucenic Alexandru preotul; Sfântul Cuvios Benedict de Nursia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Mănăstirea Sfântul Teodor

15  Mi Sfântul Mucenic Plisie; Sfântul Mucenic Timolau; Sfântul Mucenic Agapie

16 J Sfântul Mucenic Papa; Sfântul Mucenic Roman; Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul; Sfântul Cuvios Anin; Sfântul Cuvios Hristodul din Patmos

17  V Sfântul Mucenic Marin; Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu; Sfântul Cuvios Teostirict imnograful; Sfântul Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei

18  S Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Trofim; Sfântul Nicolae Velimirovici; Sfântul Mucenic Evcarpion; (Pomenirea morților)

19  D Sfântul Mucenic Hrisant; Sfânta Muceniță Daria; Sfânta Muceniță Ilaria; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Mucenic Marian diaconul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Lubiatov”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Smolensk „Dulcea sărutare”; Sfântul Mucenic Diodor preotul; Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci); Ap. Evrei 4, 14-16; 5, 1-6; Ev. Marcu 8, 34-38; 9,1 (Luarea crucii și urmarea lui Hristos); glas 7, voscr. 7

20  L Sfinții Cuvioși Mucenici din Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit; Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Apoloniadei; Sfântul Ierarh Cuthbert

21  M Sfântul Ierarh Toma, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Serapion; Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul

22  Mi Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira; Sfânta Muceniță Drosida, fiica împăratului Traian

23  J Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui; Sfântul Cuvios Nou Mucenic Luca din Mitilini

24 V Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri, Sfântul Cuvios Zaharia; Sfântul Ierarh Artemon, Episcopul Seleuciei; ; Sfântul Cuvios Zaharia Postitorul de la Lavra Peșterilor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Muntele netăiat”

25  S (✝) Buna Vestire (Dezlegare la pește) 

26  D Odovania praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil; Sfântul Mucenic Montanus, preotul; Odovania Praznicului Bunei Vestiri; Sfinţii 26 de Mucenici din Goţia/Dacia; Sfânta Muceniţă Maxima, soţia Sfântului Mucenic Montanus, preotul; Duminica a 4-a din Post (a Sf. Cuv. Ioan Scărarul); Ap. Evrei 6, 13-20; al Cuviosului: Efeseni 5, 8-19; Ev. Marcu 9, 17-32 (Vindecarea fiului lunatic); a Cuviosului: Matei 4, 25; 5, 1-12 (Predica de pe munte – Fericirile); glas 8, voscr. 8

27  L Sfânta Muceniță Matrona din Tesalonic; Sfântul Mucenic Filit, cu cei patru fii ai săi; Sfântul Prooroc Anania; Sfânta Muceniţă Lidia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Dulcea sărutare” (Glykophilousa)

28  M Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului; Sfântul Cuvios Ștefan, făcătorul de minuni; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră”

29  Mi Sfântul Sfinţit Mucenic Chiril, diaconul; Sfântul Sfințit Mucenic Marcu, Episcopul Aretuselor; Sfântul Mucenic Iona; Sfântul Mucenic Varahisie; Sfântul Diadoh, Episcopul Foticeii; (Denia Canonului Mare)

30  J Sfânta Cuvioasă Euvula, mama Sfântului Pantelimon; Sfântul Cuvios Ioan Scărarul; Sfântul Prooroc Ioad

31  V Sfântul Ierarh Acachie Mărturisitorul, Episcopul Melitinei; Sfântul Sfințit Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei; Sfântul Mucenic Veniamin, diaconul; Cuviosul Vlasie, cel din Amorio; Sfântul Inochentie, Mitropolitul Moscovei, luminător al Siberiei şi Americii; Sfântul Ierarh Iona, Mitropolitul Moscovei și al Întregii Rusii; Sosirea icoanei Maicii Domnului la Iviron; Sfântul Ierarh Avdas; (Denia Acatistului Bunei Vestiri)


aprilie

APRILIE 2023


1 S Sfântul Cuvios Macarie Mărturisitorul; Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca; Sfântul Mucenic Gherontie; Sfântul Varsanufie de la Optina (Pomenirea morților)

2 D  Sfântul Mucenic Amfian; Sfântul Mucenic Edesie; Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni; Duminica a 5-a din Post (a Sf. Cuv. Mariei Egipteanca); Ap. Evrei 9, 11-14; al Cuvioasei: Galateni 3, 23-29; Ev. Marcu 10, 32-45 (Prevestirea Pătimirilor. Cererea fiilor lui Zevedeu); a Cuvioasei: Luca 7, 36-50 (Pocăința femeii păcătoase) ; glas 1, voscr. 9 

 

3 L  Sfântul Mucenic Elpidifor; Sfântul Cuvios Nichita Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Ilirie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Floarea nepieritoare”; 

4 M  Sfântul Cuvios Teona, Arhiepiscopul Tesalonicului; Sfântul Cuvios Zosima; Sfântul Cuvios Platon; Sfântul Cuvios Gheorghe de la Maleon; Sfântul Cuvios Iosif, scriitorul de cântări;

5 Mi  Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic; Sfântul Mucenic Teodul; Sfântul Mucenic Agatopod; Sfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Claudie; Sfântul Mucenic Victorin şi cei împreună cu dânsul;

6 J  Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium; Sfântul Ierarh Eutihie, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Cuvioasă Platonida; Sfântul Cuvios Grigorie Sinaitul

7 V Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei; Sfântul Mucenic Caliopie; Sfânta Muceniță Achilina; Sfântul Ierarh Tihon, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii

8 S Sfântul Apostol Agav; Sfântul Apostol Ruf; Sfântul Apostol Irodion; Sfântul Apostol Asincrit; Sfântul Apostol Flegon; Sfântul Apostol Ermis; Sfântul Ierarh Celestin, episcopul Romei; (Sâmbăta lui Lazăr – Pomenirea morților) 

9 D (✝) Intrarea Domnului în Ierusalim; (Dezlegare la pește) Duminica a 6-a din Post (a Floriilor). Toate ale praznicului: Ap. Filipeni 4, 4-9; Ev. Ioan 12, 1-18 (Denie)   Sfântul Cuvios Vadim, arhimandritul; Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei

10  L Sfânta și Marea Luni (Denie) Sfântul Mucenic Maxim; Sfântul Mucenic African; Sfântul Mucenic Macarie; Sfântul Mucenic Dima; Sfântul Mucenic Pompie; Sfântul Mucenic Terentie

11  M✝) Sfânta și Marea Marți (Denie) Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului; (Slujba lui de va săvârși anticipat, în Duminica Floriilor) Sfântul Sfinţit Mucenic Antipa, Episcopul Pergamului Asiei

12  MiSfânta și Marea Miercuri (Denie)Sfântul Mucenic Sava de la Buzău; (Slujba lui de va săvârși luni, a doua zi de Paști); Sfântul Ierarh Vasile Mărturisitorul, Episcopul Pariei; Sfânta Cuvioasă Antuza; Sfânta Atanasia de la Eghina; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Belâniciskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Murom;

13  J Sfânta și Marea Joi (Denia celor 12 Evanghelii); Sfântul Sfințit Mucenic Artemon preotul, din Laodiceea; Sfântul Mucenic Elefterie Persul

14  V Sfânta și Marea Vineri (Zi aliturgică. Denia Prohodului Domnului)  ✝ Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului; (Slujba lui de va săvârși luni, a treia zi de Paști); Sfânta Muceniță Tomaida; Sfântul Ierarh Martin Mărturisitorul, Episcopul Romei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vilnius

15  S  Sfânta și Marea Sâmbătă  Sfântul Apostol Pud; Sfântul Apostol Trofim; Sfântul Apostol Aristarh; Sfântul Mucenic Crescent; Sfânta Muceniţă Vasilisa; Sfânta Muceniță Anastasia

16  D (✝) ÎNVIEREA DOMNULUI – SFINTELE PAȘTI Toate ale praznicului:  Ap. Fapte 1, 1-8: Ev. Ioan 1, 1-17; Sfânta Muceniță fecioară Agapia; Sfânta Muceniță fecioară Irina; Sfânta Muceniță fecioară Hionia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tambov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ilyin-Cernigov” 

17  L (✝) SFINTELE PAȘTI (Sfântul Mucenic Adrian; Sfântul Sfinţit Mucenic Simeon, Episcopul Persiei; Sfântul Ierarh Acachie, Episcopul Melitinei Armeniei; Descoperirea moaștelor Sfântului Alexandru din Svir; Sfântul Macarie Notara, episcopul Corintului) 

18  M (✝)SFINTELE PAȘTI  Sfântul Cuvios Ioan, ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul; Sfântul Ierarh Cosma Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului; Sfântul Mucenic Ioan din Ianina; Sfântul Ierarh Ioan, Arhiepiscopul Antiohiei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Maxim”)

19  Mi  Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul Episcopul Antiohiei Pisidiei; Sfântul Cuvios Ioan de la Lavra Veche; Sfântul Sfințit Mucenic Pafnutie (Harți) 

20  J   Sfântul Ierarh Teotim, Episcopul Tomisului; Sfântul Cuvios Teodor Trihina; Sfântul Apostol Zaheu; Sfântul Cuvios Atanasie; Sfântul Cuvios Ioasaf; Sfântul Anastasie Sinaitul; Sfântul Anasstasie Sinaitul, Patriarhul Antiohiei

21  V (✝) Izvorul Tămăduirii; Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Siriaca de la Mănăstirea Ghighiu; Sfânta Muceniță Alexandra, împărăteasa; Sfântul Sfințit Mucenic Ianuarie, Episcop de Benevent; Sfântul Mucenic Teodor din Perga (Harți)

22 S Sfântul Cuvios Anania din Creta; Cuviosul Vitalie Monahul; Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei; Sfântul Apostol Natanael

23  D Sf. Mare Mc. Gheorghe, purtătorul de biruință; Sf. Mc. Valerie; Duminica a 2-a după Paști (a Sf. Apostol Toma); Ap. Fapte 5, 12-20; al Sfântului: Fapte 5, 1-11; Ev. Ioan 20, 19-31; a Sfântului: Ioan 15, 17-27; 16, 1-2; glas 1, voscr. 1

24  L ✝Sfântul Mucenic Valentin din Durostorum; ✝ Sfântul Ierarh Mărturisitor Ilie Iorest Mitropolitul Transilvaniei; ✝ Sfântul Ierarh Mărturisitor Sava Brancovici Mitropolitul Transilvaniei; ✝ Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș; ✝ Sfântul Mucenic Pasicrat din Durostorum; ✝ Sfântul Ierarh Simion Ștefan, Mitropolitul Transilvaniei; Sfântul Mucenic Sava Stratilat; Sfânta Cuvioasă Elisabeta; Cuviosul Xenofon Ctitorul

25  M  Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului; Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu

26  Mi Sfântul Sfinţit Mucenic Vasilevs, Episcopul Amasiei; Sfânta Cuvioasă Glafira; Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă); (Dezlegare la pește) 

27  J  Sfântul Sfinţit Mucenic Simeon, ruda Domnului; Sfântul Apostol Zinon; Sfântul Apostol Marcu; Sfântul Apostol Aristarh

28  V Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia; Sfântul Apostol Iason; Sfântul Apostol Sosipatru; (Dezlegare la pește) 

29  S  Sfinții 9 Mucenici din Cizic; Sfântul Cuvios Memnon, făcătorul de minuni; Sfântul Nectarie de la Optina; Sfântul Ierarh Vasile de Ostrog

30  D   Sfânta Arghira; Sfântul Ierarh Donat, Episcopul Evriei; Sfântul Apostol Iacob al lui Zevedeu, fratele Sfântului Apostol Ioan Evanghelistul; Sfântul Ignatie Briancianinov; Duminica a 3-a după Paști (a Mironosițelor); Ap. Fapte 6, 1-7; Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8; glas 2, voscr. 4mai

MAI 2023


1 L Sfânta Cuvioasă Isidora; Sfântul Cuvios Mucenic Eftimie; Sfântul Cuvios Mucenic Ignatie; Sfântul Cuvios Mucenic Acachie; Sfântul Prooroc Ieremia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”; Sfântul Cuvios Pafnutie din Borovsk; 

2 M Sfântul Ierarh Atanasie al III-lea (Patelarie), Patriarhul Constantinopolului; Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare în Constantinopol; Sfânta Matrona din Moscova  

3 Mi Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici; Sfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Rodopian, diaconul; Sfântul Mucenic Timotei; Sfânta Muceniţă Mavra; (Dezlegare la pește)

4 J Sfântul Cuvios Ilarion; Sfântul Cuvios Nichifor; Sfânta Muceniță Pelaghia; Sfântul Cuvios Valerian; Sfânta Cuvioasă Monica, mama Fericitului Augustin

5 V  Sfântul Mucenic Gaian; Sfânta Mare Muceniță Irina; Sfântul Mucenic Neofit; Sfântul Mucenic Gaie; Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul Nesecat”; (Dezlegare la pește)

6 S Sfântul și Dreptul Iov; Sfântul Cuvios Mamant; Sfântul Cuvios Pahomie; Sfântul Cuvios Ilarion; Sfânta Cuvioasă Sofia, asceta din Kleisoura 

7 D  Sfântul Mucenic Acachie; Arătarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim; Sfântul Mucenic Codrat; Sfântul Nil Sorski; Duminica a 4-a după Paști (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte 9, 32-42; Ev. Ioan 5, 1-15; glas 3, voscr. 5 

8 L ✝) Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul; Sfânta Cuvioasă Emilia; Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare

9 M Sfântul Mucenic Gordian; Sfântul Mucenic Epimah; Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae la Bari; Sfântul Prooroc Isaia; Sfântul Mucenic Hristofor; Sfântul Iosif de la Optina 

10  Mi Înjumătățirea Cincizecimii; Sfântul Apostol Simon Zilotul; Sfântul Cuvios Isihie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Lavrentie; Sfântul Mucenic Alfeu; Sfântul Mucenic Filadelf; Sfântul Mucenic Ciprian; (Dezlegare la pește)

11  J Sfântul Sfințit Mucenic Mochie; Sfântul Mucenic Dioscor; Sfântul Ierarh Metodie, Apostolul slavilor; Sfântul Mucenic Arghir; Înnoirea Constantinopolului; Sfântul Cuvios Chiril, Apostolul slavilor 

12  V ✝) Sfântul Mucenic Ioan Valahul; Sfântul Ierarh Gherman, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Ierah Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului; (Dezlegare la pește)

13  S Sfânta Muceniță Glicheria; Sfântul Cuvios Serghie Mărturisitorul; Cuviosul Ioan Ivirul; Cuviosul Eftimie Ivirul; Cuviosul Gheorghie Ivirul; Cuviosul Gavriil Ivirul 

14  D Sfântul Sfințit Mucenic Terapont, Episcopul Ciprului; Sfântul Mucenic Isidor din Hios; Duminica a 5-a după Paști (a Samarinencei); Ap. Fapte 11, 19-30; Ev. Ioan 4, 5-42; glas 4, voscr. 7

15L Sfântul Ierarh Ahile, Episcopul Larisei; Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare; Sf. Ier. Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei

16  M Sfântul Mucenic Isaachie Persul din Meţovo; Sfântul Cuvios Teodor cel Sfințit; Sfântul Mucenic Simeon; Sfântul Mucenic Petru din Vlaherne; Sfântul Mucenic Nicolae din Meţovo; Sf. Cuv. Sila, Paisie şi Natan de la Sihăstria Putnei 

17  Mi Odovania Înjumătățirii Cincizecimii; Sfântul Cuvios Nectarie; Sfântul Cuvios Teofan; Sfântul Apostol Andronic și soția sa, Iunia; (Dezlegare la pește)

18  J  Sfântul Mucenic Petru; Sfânta Hristina și cele 7 sfinte fecioare împreună cu ea; Sfântul Mucenic Teodot din Ancira; Sfântul Mucenic Dionisie; Sfântul Mucenic Paulin 

19  V Sfântul Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei; Sfânta Muceniță Chiriachi; Sfântul Cuvios Memnon; (Dezlegare la pește)

20  S Sfântul Mucenic Talaleu; Sfântul Cuvios Talasie; Sfântul Cuvios Marcu Pustnicul; Sfânta Lidia din Filipi; 

21  D ✝) Sfinții Împărați, întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa, Elena; Duminica a 6-a după Paști (Vindecarea orbului din naștere); Ap. Fapte 16, 16-34; al Sfinților: Fapte 26,1, 12-20; Ev. Ioan 9, 1-38; a Sfinților: Ioan 10, 1-9; glas 5, voscr. 8

22  L Sfinții Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sfânta Muceniță Sofia; Sfântul Mucenic Vasilisc; Sfântul Mucenic Marcel

23 M Sfântul Ierarh Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadei; Sfânta Mironosiță Maria lui Cleopa; Soborul Sfinților din Rostov și Yaroslav

24  Mi Odovania praznicului Învierii Domnului;  Sfântul Cuvios Simeon cel din Muntele Minunat; Sfântul Mucenic Serapion; Sfânta Muceniță Marciana; (Dezlegare la pește)

25  J  (✝) Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor) Sfântul Mucenic Celestin; ✝ A treia aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului; Sfântul Ierarh Inochentie al Odessei 

26  V  Sfânta Muceniță Elena; Sfântul Apostol Carp; Sfântul Apostol Alfeu; Sfântul Apostol Tadeu; Sfântul Mucenic Averchie; (Dezlegare la pește)

27  S Sfântul Sfințit Mucenic Terapont, Episcopul Sardei; Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul; Sfântul Ioan Rusul; Sfântul Sfințit Mucenic Eladie

28  D  Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului; Sfântul Sfinţit Mucenic Eutihie, Episcopul Melitinei; Sfânta Muceniță Eliconida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Niceea (Nicene); Duminica a 7-a după Paști (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte 20, 16-18; 28-36; Ev. Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 6, voscr. 10 

29  L  Sfântul Ierarh Alexandru, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfânta Muceniță Teodosia, fecioara; Sfântul Sfinţit Mucenic Olivian; Sfânta Ipomoni; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Odrino, Orlov „Chezașa celor păcătoși”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Moscova „Chezașa celor păcătoși” 

30  M Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Varlaam; Sfântul Mucenic Natalie

31  Mi Sfântul Mucenic Eusebiu; Sfântul Mucenic Haralambie; Sfântul Mucenic Ermie; Sfântul Apostol Ermie; (Dezlegare la pește)iunie

IUNIE 2023

1 J  Sfântul Iustin Martirul și Filosoful; Sfântul Mucenic Iust; Sfântul Mucenic Iustin; Sfântul Mucenic Hariton; Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Mucenic Firm

2 V Odovania praznicului Înălțării Domnului Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; Sfântul Ierarh Nichifor, Patriarhul Constantinopolului; (Dezlegare la pește) 

3 S  Sfânta Muceniță Paula fecioara; Sfântul Mucenic Luchilian cu soția sa și cei patru copii ai lor: Ipatie, Pavel, Dionisie și Claudie; (Sâmbăta morților – Moșii de vară) 

4 D ✝Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile); Sfinții Mucenici: Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel;Sfântul Ierarh Mitrofan, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Cuvioasă Sofia; Sfintele Mironosiţe Maria şi Marta; Duminica a 8-a după Paști. Toate ale praznicului: Ap. Fapte 2, 1-11; Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 12

5 L (✝) Sfânta Treime. Sfântul Sfințit Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului; Sfântul Mucenic Marchian; Sfântul Mucenic Nicandru; Sfântul Mucenic Leonid; Sfântul Mucenic Apolon; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Igorevskaia”; Sfântul Mucenic Iperehie; Sfântul Mucenic Arie; Sfântul Mucenic Gheorghe; Sfântul Mucenic Selneniad; Sfântul Mucenic Irineu; Sfântul Mucenic Pamvon; Sfântul Bonifatie, Apostolul Germaniei

6 M Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmaţilor; Sfântul Mucenic Ghelasie; Sfânta Muceniță Valeria; Sfântul Cuvios Visarion; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pimenovskaia”

7 Mi  Sfântul Marcelin, Episcopul Romei; Sfânta Muceniță Zenaida; Sfânta Cuvioasă Sebastiana; Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei; Sfântul Cuvios Antim, preotul; (Harți)

8 J  Sfinții Mucenici Nicandru și Marcian; Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sfânta Muceniţă Caliopia 

9 V Sfânta Muceniță Maria; Sfânta Muceniță Tecla; Sfânta Muceniță Mariamni; Sfânta Muceniță Marta; ✝ Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfânta Muceniţă Enata; (Harți)

10  S Odovania praznicului Pogorârii Sfântului Duh. Sfântul Cuvios Zosima Fenicianul; Sfântul Sfinţit Mucenic Timotei, Episcopul Prusiei; Sfântul Mucenic Alexandru; Sfânta Muceniță Antonina; Soborul Sfinților din Siberia

11  D Sfântul Apostol Bartolomeu; Sfântul Apostol Barnaba; Sfântul Ierarh Luca, arhiepiescopul Crimeii; Sfântul Cuvios Gavriil din Kapsala; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Axion Estin”; (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru și Pavel) Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinților); Ap. Evrei 11, 33-40; 12, 1-2; Ev. Matei 10, 32-33; 37-38 și 19, 27-30 (Urmarea lui Hristos); glas 8, voscr. 1 
12  L (Începutul Postului Postul Sf. Ap. Petru și Pavel. Dezlegare la pește);  Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare; Sfântul Cuvios Petru Atonitul

13  M  Sfânta Muceniță Achilina; Sfântul Ierarh Trifilie, Episcopul Levcosiei din Cipru; Sfânta Alexandra Schimonahia, Stareța și Întemeietoarea Mănăstirii Diveevo

14  Mi Sfântul Ierarh Metodie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Prooroc Elisei; Sfântul Iustin Popovici

15  J Sfântul Prooroc Amos; Sfântul Mucenic Isihie; Fericitul Ieronim; Fericitul Augustin (Dezlegare la pește) 

16  V  Sfântul Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei; Sfântul Sfinţit Mucenic Marcu, Episcopul Apoloniadei; Sfântul Moise de la Optina

17  S Sfântul Mucenic Savel; Sfântul Mucenic Manuil; Sfântul Mucenic Ismail; Sfântul Mucenic Inochentie; Sfântul Mucenic Isavru; Sfântul Mucenic Felix; Sfântul Mucenic Peregrin (Dezlegare la pește) 

18  D Sfântul Cuvios Erasm; Sfântul Mucenic Leontie; Sfântul Mucenic Ipatie; Sfântul Mucenic Teodul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia” din Moscova; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia” din Zimarovo; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia”  Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinților Români); Ap. Romani 2, 10-16; al Sf. Români: 2 Corinteni 5, 17, 20; 6, 1, 3-7, 10; 13, 11; Ev. Matei 4, 18-23 (Chemarea primilor Apostoli); a Sf. Români: Matei 5, 14-16; 10, 32-33, 17-18, 22 (Lumina faptelor bune și mărturisirea lui Hristos); glas 1, voscr. 2; (Dezlegare la pește) 

19  L Sfântul Cuvios Paisie cel Mare; Sfântul Apostol Iuda Tadeu, ruda Domnului (Dezlegare la pește) 

20  M  Sfântul Ierarh Calist, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Sfințit Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor; Sfântul Nicolae Cabasila; Sfântul Calist Angelicoudes

21  Mi  Sfântul Mucenic Iulian din Tars; Sfântul Mucenic Afrodisie

22  J ✝) Sfântul Ierarh Grigorie Dascălu, Mitropolitul Țării Românești; Sfântul Sfințit Mucenic Eusebiu, Episcopul Samosatelor; Sfântul Mucenic Zenon; Sfântul Mucenic Galaction; Sfântul Mucenic Zina (Dezlegare la pește) 

23  V Sfântul Mucenic Aristocleu, preotul; Sfânta Muceniță Agripina; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Zaonikievskaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea iubitoare” a Peșterilor din Pskov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir; Soborul Sfinților din Vladimir 

24  S ✝) Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele sau Drăgaica); Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; ✝ Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana; (Dezlegare la pește) 

25  D Sfânta Muceniță Livia; Sfântul Cuvios Dometie; Sfântul Mucenic Procopie; Sfântul Mucenic Orentie; Sfânta Mare Muceniță Fevronia; Sfântul Cuvios Dionisie; Sfântul Nicon de la Optina; Sfânta Fevronia, Cneaghină de Murom; Sfântul Petru, Cneaz de Murom; Duminica a 3-a după Rusalii; Ap. Romani 5, 1-10; Ev. Matei 6, 22-33 (Despre grijile vieții); glas 2, voscr. 3  (Dezlegare la pește) 

26  L Sfântul Ierarh Ioan, Episcopul Goției; Sfântul Cuvios David din Tesalonic; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sedmiezerskaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Lida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tihvin

27  M Sfântul Cuvios Samson, primitorul de străini; Sfântul Mucenic Anect; Sfânta Ioana Mironosița 

28  Mi Aducerea moaștelor Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți Chir și Ioan; Sfântul Mucenic Papia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Tricherousa”

29  J ✝) Sfinții Apostoli Petru și Pavel 

30  V ✝) Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț; ✝ Soborul Sfinților 12 Apostoli; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Balikinskaya” (Dezlegare la pește) iulie

IULIE 2023

1 S ✝) Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți; Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, din Roma 

2 D ✝) Sfântul Voievod Ștefan cel Mare; ✝ Așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; Sfântul Ierarh Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului; Sfântul Ierarh Ioan Maximovici; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ahtîrskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Feodotevskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pozhayskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vlahernskaya” (Vlahernitissa); Duminica a 4-a după Rusalii; (A Sf. Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic); Ap. Romani 6, 18-23; Ev. Matei 8, 5-13 (Vindecarea slugii sutașului); glas 3, voscr. 4

3 L Sfântul Mucenic Iachint; Sfântul Ierarh Anatolie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Meliton; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea care alăptează” (Galaktotrofousa)

4 M Sfântul Ierarh Andrei Criteanul, Arhiepiscopul Cretei; Sfânta Cuvioasă Marta; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Galata; Sfântul Cuvios Andrei Rubliov, iconograful 

5 Mi ✝ Sfântul Cuvios Atanasie Athonitul; Sfântul Cuvios Lampadie; Sfântul Cuvios Mucenic Ciprian; Cei șase cuvioși ucenici ai Cuviosului Athanasie

6 J Sfântul Mucenic Arhip; Sfânta Muceniță Lucia; Sfântul Mucenic Filimon; Sfântul Cuvios Sisoe cel Mare; Sfântul Sfinţit Mucenic Astie, episcopul Dirahiei

7 V ✝ Sfânta Mare Muceniță Chiriachi; Sfântul Cuvios Toma din Maleon; Sfântul Cuvios Acachie; Sfântul Mucenic Evanghel; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vlahernskaya” (Vlahernitissa)

8 S ✝ Sfinții Mucenici Epictet și Astion monahul; Sfânta Teodosia; Sfântul Mare Mucenic Procopie; Cinstirea Icoanei Bunei Vestiri din Ustiug; Cuviosul Teofil Izvorâtorul de mir; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eleusa” din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Sitka; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kazan (Kazanskaia)

9 D ✝ Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț; Sfântul Cuvios Coprie Egipteanul; Sfântul Sfințit Mucenic Pangratie, episcopul Taorminei; Sfântul Sfințit Mucenic Chiril; Sfântul Mucenic Andrei; Sfântul Mucenic Prov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Cipru; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Koloci; Duminica a 5-a după Rusalii; Ap. Romani 10, 1-10; Ev. Matei 8, 28-34; 9,1 (Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Garadei);  glas. 4, voscr. 5

10  L Sfinții 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei; Sfântul Mucenic Apolonie; Sfântul Mucenic Vianor; Sfântul Mucenic Siluan; Cuviosul Sava Vatopedinul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Koneviț; Sfântul Cuvios Antonie de la Lavra Pecerska; Sfântul Gheorghie, episcopul Thessalonicului; 

11 M Sfânta Olga, Împărăteasa Rusiei; Sfântul Cuvios Leon din Mandra; Sfânta Mare Muceniță Eufimia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Rjevskaia” (sau „Okovețkaia”); Sfântul Mucenic Nectarie Aghioritul

12 Mi  Cinstirea Sfintei Icoane Prodromița de la Muntele Athos; Sfântul Mucenic Proclu; Sfântul Mucenic Ilarie; Sfânta Veronica; Cuviosul Părinte Mihail Maleinul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Ioan Damaschin” (Trihirussa); Sf. Cuv. Paisie Aghioritul (Dezlegare la pește)

13  J Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil; Sfântul Cuvios Ștefan Savaitul; Sfânta Cuvioasă Sara; Sfânta Muceniţă Golinduhia din Persia

14  V Sfântul Mucenic Iust; Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul; Sfântul Apostol Achila; Sfântul Mucenic Iraclie  

15  S Sfântul Ierarh Iosif, Arhiepiscopul Tesalonicului; Sfinții Mucenici Chiric și Iulita; Sfântul Vladimir, Luminătorul Rusiei

16  D Sfântul Mucenic Avudin; Sfântul Mucenic Faust; Sfântul Sfinţit Mucenic Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sfânta Muceniţă Iulia; Sfântul Antioh; Duminica a 6-a după Rusalii; (a Sf. Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic) Ap. Romani 12, 6-14;  al Sf. Părinți: Tit 3, 8-15; Ev. Matei 9, 1-8 (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); a Sf. Părinți: Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus) glas 5, voscr. 6 

17  L Sfântul Ierarh Eufrasie, Episcopul Ienopolei; Sfânta Mare Muceniță Marina; Sfinții Țari Mucenici Romanov: Nicolae și Alexandra și fiii lor Olga, Tatiana, Maria, Anastasia și Alexei

18  M ✝ Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum; Sfânta Cuvioasă Muceniță Elisabeta, ducesa Rusiei; Sfântul Mucenic Pavel; Sfântul Mucenic Iachint; Sfânta Muceniţă Valentina; Sfântul Cuvios Pamvo; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de pe Tolga (Tolgska) 

19  Mi Sfântul Cuvios Die (Dias); Sfânta Cuvioasă Macrina, sora Sfântului Vasile cel Mare; Aflarea moaștelor Sfântului Cuvios Serafim de Sarov

20  J ✝) Sfântul Slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul

21  V ✝ Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche; Sfântul Prooroc Iezechiel; Sfântul Cuvios Ioan Pustnicul; Sfântul Cuvios Simeon

22  S Sfânta Muceniță Marcela; Sfânta Mironosiță, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena

23  D Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Foca; Sfinții Mucenici Trofim și Teofil; Sfântul Sfinţit Mucenic Apolinarie, episcopul Ravenei; Sfântul Mucenic Vitalie; Sfânta Muceniţă Valeria; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți” (cu monede) din Sankt Petersburg; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Poceaev; Duminica a 7-a după Rusalii; Ap. Romani 15, 1-7; Ev. Matei 9, 27-35 (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum); glas 6, voscr. 7

24  L Sfânta Mare Muceniță Hristina; Sfântul Mucenic Ermoghen

25  M Sfânta Cuvioasă Eupraxia; Sfânta Cuvioasă Olimpiada; ✝ Adormirea Sfintei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al V-lea Ecumenic

26  Mi Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel (Argeș);  Sfântul Sfințit Mucenic Ermolae; Sfânta Cuvioasă Muceniță Paraschevi din Roma; Cuviosul Moise Ungurul; Cuviosul Gherontie Athonitul; Sfântul Sava al III-lea

27  J ✝ Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon; Sfânta Cuvioasă Antuza; Sfântul Cuvios Manuel; Sfântul Clement de Ohrida

28  V Sfinții Apostoli și Diaconi Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, dintre cei 70; Sfântul Cuvios Pavel de la Xiropotamu; Sfânta Irina Hrisovalantou, care a primit mere din rai; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Lavra Sfintei Treimi – Serghiev; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Kostromskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Grebenskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Umilenie” de la Diveevo; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Hodighitria” din Smolensk

29  S Sfântul Mucenic Eustație din Georgia; Sfântul Mucenic Veniamin; Sfântul Mucenic Mamant; Sfânta Muceniță Teodota cu fiii săi; Sfântul Mucenic Calinic

30  D Sfinții Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic; Sfânta Muceniță Iulita; Sfântul Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei; Sfântul Anatolie „cel Tânăr” de la Optina; Duminica a 8-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 1, 10-17; Ev. Matei 14, 14-22 (Înmulțirea pâinilor); glas 7, voscr. 8

31  L Înainte-prăznuirea scoaterii Sfintei Cruci; Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea; Sfântul și Dreptul Evdochim; Înainteprăznuirea scoaterii Sfintei Cruci; (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)


august

AUGUST 2023

1 M (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului)  Scoaterea Sfintei Cruci; Sfinții 7 Mucenici Macabei, cu mama lor Solomoni şi dascălul lor Eleazar

2 Mi Aducerea moaștelor Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare; Dreptul Gamaliel

3 J Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic; Sfântul Cuvios Isaachie; Sfântul Cuvios Dalmat; Sfântul Cuvios Faust; Sfânta Salomeea, mironosița

4 V Aducerea moaștelor Sfintei Mucenițe Evdochia; Sfinții 7 tineri din Efes; Sfântul Mucenic Tatuil

5 S ✝ Înainte-prăznuirea Schimbării la Față a Domnului; Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț; Sfânta Nona, mama Sfântului Grigorie Teologul; Sfântul Mucenic Evsignie; Sfântul Ierarh Fabian, episcopul Romei

6 D (✝) Schimbarea la Față a Domnului; (Dezlegare la pește) Toate ale praznicului: Ap. 2 Petru 1, 10-19; Ev. Matei 17, 1-9

7 L) Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla✝) Sf. Cuv. Pafnutie – Pârvu Zugravul;Sfântul Cuvios Mucenic Dometie Persul; Sfântul Sfinţit Mucenic Narcis, Patriarhul Ierusalimului; Sfânta Irina împărăteasa; Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului de la Valaam; Sfântul Antonie de la Optina

8 M Sfântul Ierarh Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului; Sfântul Ierarh Miron, Episcopul Cretei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de pe Tolga (Tolgska)

9 Mi ✝ Sfântul Apostol Matia; Sfinții 10 Mucenici Mărturisitori pentru icoana lui Hristos; Sfântul Mucenic Antonin

10  J Sfântul Mucenic Lavrentie Arhidiaconul; Sfântul Sfinţit Mucenic Sixt, Episcopul Romei; Sfântul Mucenic Ipolit

11  V ✝) Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mare Mucenic Evplu, Arhidiaconul

12  S Sfântul Mucenic Fotie; Sfântul Mucenic Anichit; Sfântul Mucenic Pamfil; Sfântul Mucenic Capiton; Sfântul Cuvios Palamon

13 D Odovania praznicului Schimbării la Față a Domnului; Mutarea moaștelor Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Dorotei; Sfântul Cuvios Dositei; Sfântul Tihon din Zadonsk; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „cu șapte săgeţi”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a pătimirilor”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Minsk; Duminica a 10-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 4, 9-16; Ev. Matei 17, 14-23 (Vindecarea lunaticului); glas 1, voscr. 10

14  L Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sfântul Prooroc Miheia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Narva; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sfătuitoarea”

15  M (✝) Adormirea Maicii Domnului;  Ap. Filipeni 2, 5-11; Ev. Luca 10, 38-42; 11, 27-28

16  Mi ✝) Sfinții Martiri Brâncoveni, Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, Radu, Matei, și sfetnicul Ianache; ✝ Sfântul Cuvios Iosif de la Văratec; Aducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Mănăstirea Sfântul Teodor; Sf. Mc. Diomid

17  J ✝) Sf. Gheorghe Pelerinul; Sfântul Mucenic Tirs; Sfântul Mucenic Miron; Sfântul Mucenic Straton; Sfântul Mucenic Ciprian; Sfântul Alipie, iconarul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Sven

18  V Sfântul Mucenic Ermi; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Leon; Sfântul Mucenic Flor; Sfântul Mucenic Lavru; Sfântul Mucenic Polien; Sfântul Ioan de la Rila; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pantanassa”; Cuvioșii Barnabas și Sofronie

19  S Sfântul Sebaldus, ocrotitorul orașului Nürnberg; Sfânta Muceniţă Tecla; Sfântul Mucenic Andrei Stratilat; Sfântul Mucenic Timotei; Sfântul Mucenic Agapie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Don; Sfântul Cuvios Teofan cel Nou de la Dohiariu, făcătorul de minuni

20  D Sfântul Prooroc Samuel; Sfântul Mucenic Sever; Sfântul Mucenic Eliodor; Sfântul Mucenic Teoharie; Duminica a 11-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 9, 2-12; Ev. Matei 18, 23-35 (Pilda datornicului nemilostiv) ; glas 2, voscr. 11

21  L Sfântul Mucenic Donat diaconul; Sfântul Mucenic Romul preotul; Sfântul Mucenic Silvan diaconul; Sfântul Mucenic Venust; Sfântul Apostol Tadeu; Sfânta Muceniţă Vasa 

22  M Sfântul Mucenic Zotic; Sfântul Mucenic Irineu; Sfântul Mucenic Or; Sfântul Mucenic Agatonic; Sfânta Muceniță Antuza; Sfântul Mucenic Zinon; Sfântul Mucenic Teoprepie; Sfântul Mucenic Achindin; Sfântul Mucenic Severian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Georgia 

23  Mi Odovania praznicului Adormirii Maicii Domnului; Cinstirea icoanei Maicii Domnului de la Mega Spileo; Sfântul Mucenic Lup; Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul de Lugdunum

24  J Sfântul Mucenic Tation; Sfântul Sfințit Mucenic Eutihie; Sfântul Sfinţit Cosma Etolul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Petru, Mitropolitul Moscovei”; Arătarea Maicii Domnului Sfântului Serghie de Radonej; Mutarea moaştelor Sfântului Dionisie din Zakynthos

25  V Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Bartolomeu; Sfântul Apostol Tit; Sfântul Ioan Carpatiul

26  S Sfântul Mucenic Adrian; Sfântul Mucenic Atic; Sfânta Muceniță Natalia, soția Sfântului Mucenic Adrian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir

27  D Sfântul Ierarh Osie, Episcopul Cordobei; Sfântul Cuvios Pimen cel Mare; Sfântul Mucenic Fanurie; Sfânta Muceniță Eutalia; Duminica a 12-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 15, 1-11; Ev. Matei 19, 16-26 (Tânărul bogat); glas 3, voscr. 1

28  L Sfântul Mucenic Lavrentie; Sfânta Ana Proorocița, fiica lui Fanuel; Sfântul Cuvios Moise Etiopianul; Sfântul Mucenic Diomid; Dreptul Iezechia; Soborul Sfinților Cuvioși din Lavra Pecerska cu moaște în „Peșterile de Departe” 

29 M ✝) Tăierea Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul;  Sf. Muceniță Sabina din Roma. (Post) 

30  Mi ✝) Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, Episcopul Romanului; ✝) Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei;Sfântul Ierarh Ioan, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Ierarh Pavel cel Nou, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Alexandru din Svir

31  J Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian, Episcopul Cartaginei; Așezarea în raclă a brâului Maicii Domnului; Sfântul Mucenic Iraclie; Sfântul Mucenic Andrei; Sfântul Mucenic Faust; Sfântul Mucenic Minaseptembrie

SEPTEMBRIE 2023


1 V ✝ Începutul anului bisericesc; (Tedeum) Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul (cel Smerit)✝Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul;  Soborul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cea de la Miasine; Sfânta Cuvioasă Marta, mama Sfântului Cuvios Simeon Stâlpnicul; Sfintele 40 de Muceniţe din Adrianopol; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cernigov-Ghetsimani”

2 S Sfântul Mucenic Mamant; Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kaluga

3 D Sfântul Cuvios Neofit de la Mănăstirea Stânişoara; Sfântul Cuvios Meletie de la Mănăstirea Stânişoara; Sfântul Sfinţit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei; Sfântul Cuvios Teoctist; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Pisidia; Duminica a 13-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 16, 13-24; Ev. Matei 21, 33-44 (Pilda lucrătorilor răi); glas 4, voscr. 2

4 L Sfântul Prooroc Moise; Sfântul Sfinţit Mucenic Vavila, Episcopul Antiohiei; Sfântul Mucenic Petroniu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Rugul aprins”;  

5 M Sfântul Mucenic Urban; Sfântul Prooroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul; Sfânta Cuvioasă Elisabeta 

6 Mi Sfântul Mucenic Macarie; Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose; Sfântul Mucenic Eudoxie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kiev-Bratsk; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arapet” (din Arabia)

7 J ✝ Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sfântul Cuvios Simeon de la Pângărați; ✝ Sfântul Cuvios Amfilohie de la Pângărați; Sfântul Mucenic Sozont; Sfântul Cuvios Macarie de la Optina

8 V (✝) Nașterea Maicii Domnului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului a Semnului (a Rădăcinii din Kursk); Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Poceaev (Dezlegare la pește)

9 S ✝ Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona; ✝ Sfântul Cuvios Chiriac de la Tazlău; Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana; Sfântul Mucenic Severian; Sf. Părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic

10  D Sfintele Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora; Sfânta Pulheria, împărăteasa; Închinarea Sfintei Cruci; Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci; Ap. Galateni 6, 11-18 ;  Ev. Ioan 3, 13-17; (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim);  glas 5, voscr. 3

11 L Sfânta Cuvioasă Teodora din Alexandria; Sfântul Cuvios Eufrosin Bucătarul; Închinarea Sfintei Cruci; Sfânta Teodora din Vasta; 

12  M Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului Sfântul Mucenic Avtonom; Sfântul Mucenic Macedonie; Sfântul Mucenic Teodul

13  Mi ✝  Înainteprăznuirea Înălțării Sfintei Cruci; Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop;  Sfântul Sfințit Mucenic Corneliu Sutașul; Închinarea Sfintei Cruci; ✝ Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim; Sfinţii Mucenici din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi Valerian; Sfântul Cuvios Ierotei cel Tânăr de la Iviron

14  J (✝) Înălțarea Sfintei Cruci; (Post) Sfântul Nou-Mucenic Macarie, ucenicul Patriarhului Nifon

15  V ✝) Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, Mitropolitul Banatului; ✝ Sfântul Ierarh Visarion, Arhiepiscopul Larisei; Sfântul Mare Mucenic Nichita Românul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Novonichita”; Sfântul Simeon al Tesalonicului

16 S Sfânta Muceniță Meletina; Sfânta Muceniță Ludmila; Sfânta Mare Muceniță Eufimia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „ajutătoarea celor smeriți”

17  D ✝) Sf. Ier. Dionisie, episcopul Cetății Albe – Ismail;  Sfânta Muceniță Sofia (Înțelepciunea) și fiicele sale: Pistis (Credința), Elpis (Nădejdea) și Agapis (Dragostea); Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Macarie”; Duminica după Înălțarea Sf. Cruci; Ap. Galateni 2, 16-20; Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1 (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos) glas 6, voscr. 4

18  L Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei; Sfânta Muceniţă Ariadna; Sfântul Mucenic Castor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vindecătoarea” (Țelitelnița); Sfântul Ilarion de la Optina; Sfântul Cuvios Romil de Ravaniţa 

19  M Sfântul Mucenic Dorimedont; Sfântul Mucenic Trofim; Sfântul Mucenic Savatie

20  Mi Sfântul Mare Mucenic Eustatie, cu cei doi fii: Agapie și Teopist; Sfânta Muceniţă Teopista, soţia Sfântului Mucenic Eustatie; Sfântul Cuvios Nou Mucenic Ilarion Criteanul

21  J Odovania Praznicului Înălţării Sf. Cruci; Sfântul Prooroc Iona; Sfântul Apostol Codrat; Descoperirea moaștelor Sfântului Dimitrie, Mitropolitul Rostovului

22  V ✝ Sfântul Ierarh Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi, mitropolitul Moldovei; Sfântul Sfințit Mucenic Foca, Episcopul de Sinope; Sfântul Mucenic Isaac; Sfântul Mucenic Martin; Soborul Sfinților din Tula; Sfântul Cosma de la Zografu

23  S ✝ Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul; Sfânta Cuvioasă Polixenia; Sfânta Cuvioasă Xantipa; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Slovenskaia”

24  D Sfântul Cuvios Siluan Athonitul; Sfânta Mare Muceniță, întocmai cu apostolii, Tecla; Sfântul Cuvios Coprie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „din pomul de mirt”, Myrtidiotissa; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Miroj; Sfântul Mucenic Petru Aleutul; Soborul Sfinților din Alaska; Sfântul Ştefan Întâiîncoronatul; Duminica a 18-a după Rusalii; Ap. 2 Corinteni 9, 6-11; Ev. Luca 5, 1-11 (Pescuirea minunată) glas 7, voscr. 5

25  L Sfânta Cuvioasă Eufrosina; Sfântul Cuvios Pafnutie Egipteanul; Sfântul Cuvios Serghie de la Radonej

26  M ✝ Sfântul Voievod Neagoe Basarab; ✝) Adormirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan; Sfânta Muceniţă Hira; Dreptul Ghedeon; Aducerea Icoanei Maicii Domnului din Iviron în Georgia 

27  Mi ) Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești; Sfânta Muceniță Epiharia; Sfântul Mucenic Calistrat şi cei împreună cu dânsul patruzeci şi nouă de Mucenici

28  J ✝ Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul; Sfântul Prooroc Baruh; Sfântul Mucenic Pimen; Soborul Sfinților Cuvioși din Lavra Pecerska cu moaște în „Peșterile de aproape”; Sfântul Neofit Zăvorâtul din Pafos, insula Cipru

29  V Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Muceniţă Gudelia; Sfântul Cuvios Chiriac Sihastrul; Sfânta Muceniţă Petronia

30 S Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul, Arhiepiscopul Armeniei celei Mari; Sfânta Muceniță Ripsimia; Sfânta Muceniță Gaiani


octombrie

OCTOMBRIE 2023


1 D ✝) Acoperământul Maicii Domnului; ✝ Sfântul Cuvios Chiriac de la Bisericani; Sfântul Apostol Anania; Sfântul Cuvios Roman Melodul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Protectoarea” din Pskov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Hârbovăț; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kasperov; Sfântul Ioan Cucuzel; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Cucuzelița; Duminica a 19-a după Rusalii; Ap. 2 Corinteni 11, 31-33; 12, 1-9; al praznicului: Galateni 3, 24-29; 4, 1-5; Ev. Luca 6, 31-36 (Predica de pe munte – Iubirea vrăjmașilor); a praznicului: Luca 10, 38-42; 11, 27-28; glas 8, voscr. 6 

2 L Sfântul Sfinţit Mucenic Ciprian; Sfânta Muceniță Iustina; Sfântul Cuvios Teofil 

3 M Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sfântul Mucenic Teoctist 
4 Mi Sfânta Muceniță Verina; Sfânta Muceniță Prosdoca; Sfânta Muceniță Domnina; Sfântul Mucenic Audact; Sfânta Muceniță Calistena; Sfântul Sfinţit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei
5 J Sfântul Cuvios Misail de la Mănăstirea Turnu; Sfântul Cuvios Daniil de la Mănăstirea Turnu; Sfânta Muceniță Haritina; Sfânta Muceniță Mamelta; Soborul Sfinților Ierarhi ai Moscovei; Sfântul Evdochim Vatopedinul
6 V ✝ Sfântul Apostol Toma; Sfânta Muceniță Erotiida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea de toți fericită”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Odighitria” de la Xenofont
7 S ✝ Sfântul Mare Mucenic Serghie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Vah; Sfântul Mucenic Iulian, preotul; Sfântul Mucenic Chesarie, diaconul; Sfântul Mucenic Polihronie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea iubitoare” a Peșterilor din Pskov
8 D Sfânta Cuvioasă Taisia; Sfânta Cuvioasă Pelaghia; Cuviosul Nou Mucenic Ignatie Athonitul; Duminica a 20-a după Rusalii; Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Luca 7, 11-16 (Învierea fiului văduvei din Nain); glas 1, voscr. 7
9 L Sfânta Cuvioasă Atanasia; ✝ Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu; Sfântul Cuvios Andronic; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Korsun; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potolește întristările noastre”; Sfânta Cuvioasă Anastasia
10  M Sfânta Muceniţă Evlampia, sora Sfântului Mucenic Evlampie; Sfântul Cuvios Vasian; Sfântul Cuvios Teofil Mărturisitorul; Sfântul Mucenic Evlampie; Sfântul Ambrozie de la Optina; Sfântul Inochentie al Penzei; Sfinţii 26 de cuvioşi mucenici de la Zografu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Acatist” – Prevestitoarea de la mănăstirea Zografu
11  Mi Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei; Sfânta Muceniță Zenaida; Sfântul Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi; Sfânta Muceniță Filonila; Soborul Sfinților Stareți de la Optina; Sfântul Lev de la Optina
12  J Sfântul Mucenic Tarah; Sfântul Mucenic Andronic; Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei; Sfântul Mucenic Prov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kaluga; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Ierusalim
13  V ✝ Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași; Sfântul Mucenic Florentie; Sfânta Muceniță Agatonica; Sfântul Mucenic Carp; Sfântul Mucenic Papil; Sfântul Mucenic Agatodor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Șapte lacuri”; Aducerea Icoanei Maicii Domnului din Iviron la Moscova

14  S  ✝ Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași; Sfântul Mucenic Chelsie; Sfântul Mucenic Ghervasie; Sfântul Mucenic Nazarie; Sfântul Mucenic Protasie; Sfântul Silvan, Episcopul Gazei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Cosma de Yakhrom”

15  D Sfântul Mucenic Luchian preotul; Sfântul Ierarh Savin, Episcopul Ciprului; Sfântul Ierarh Vars, Episcopul Edesei; Sfântul Cuvios Eftimie cel Nou; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sporitoarea grânelor”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pantanassa” – izbăvitoarea de cancer; Duminica a 21-a după Rusalii; (a Sf. Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic)Ap. Galateni 2, 16-20; al Sf. Părinți: Tit 3, 8-15; Ev. Luca 8, 5-15; (Pilda Semănătorului); a Sf. Părinți: Ioan 17, 1-13; (Rugăciunea lui Iisus); glas 2, voscr. 8

16  L Sfântul Mucenic Domnin; Sfântul Mucenic Longhin Sutașul; Sfântul Mucenic Leontie; Sfântul Mucenic Dometie; Sfântul Mucenic Terentie; Sfântul Cuvios Mal

17  M Sfântul Prooroc Oseea; Sfântul Cuvios Mucenic Andrei Criteanul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Izbăvitoarea”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Întru naștere fecioria ai păzit”
18  Mi Sfânta Cuvioasă Eufrosina de la Mega Spileo; Sfântul Cuvios Teodor de la Mega Spileo; Sfântul Cuvios Simeon de la Mega Spileo; ✝ Sfântul Apostol și Evanghelist Luca; Sfântul Mucenic Marin cel Bătrân; Sfântul Cuvios Iulian; Sfântul Mucenic Domnin
19  J Sfântul Prooroc Ioil; Sfântul Mucenic Uar; Sfântul Mucenic Felix, preotul; Sfântul Mucenic Eusebiu, diaconul; Mutarea Moaştelor Sfântului Ioan de la Rila; Sfânta Cleopatra
20  V Sfântul Mare Mucenic Artemie; Sfânta Cuvioasă Matrona; Sfântul Gherasim din Kefalonia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Philermos

21  S ✝) Sfântul Cuvios Mărturisitor Visarion; ✝) Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofronie; ✝) Sfântul Mucenic Oprea; ✝) Sfântul Preot Mărturisitor Ioan din Galeș; ✝) Sfântul Preot Mărturisitor Moise Măcinic din Sibiel; Sfântul Cuvios Ilarion cel Mare; Sfântul Cuvios Filothei Dionisiatul

22  D Sfânta Muceniță Elisaveta; Sfânta Muceniță Anna; Sfânta Muceniță Teodota; Sfântul Ierarh, întocmai cu apostolii, Averchie, Episcopul Ierapolei; Sfinții 7 tineri din Efes; Sfântul Kukşa din Odessa; Sfânta Muceniță Gligheria din Adrianopol; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kazan; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Andronic”; Duminica a 23-a după Rusalii; (Vindecarea demonizaților din ținutul Gherghesenilor); Ap. Efeseni 2, 4-10; Ev. Luca 8, 26-39; glas 3, voscr. 9

23  L Sfântul Ierarh Ignatie, Patriarhul Constantinopolului; ✝ Sfântul Mucenic Iacob, ruda Domnului, primul episcop al Ierusalimului; Sfântul Cuvios Petroniu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia”
24  M Sfântul Mucenic Sotirih; Sfântul Mucenic Marcu; Sfântul Mucenic Valentin; Sfânta Muceniță Sebastiana; Sfântul Mare Mucenic Areta; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți”
25  Mi Sfântul Mucenic Marcian; Sfântul Mucenic Martirie; Sfântul Mucenic Valerian; Sfânta Cuvioasă Tavita; Sfântul Mucenic Hrisaf
27  V ✝) Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, (ale cărui sfinte moaște sunt la Catedrala Patriarhală); Sfântul Mucenic Nestor, Sfinții Mucenici Sabina, Cristela și Vincentiu din Ávila

28  S ✝ Sfântul Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești; Sfânta Cuvioasă Teofana Basarab, (prima monahie de neam român cunoscută în istorie) Sfânta Muceniţă Neonila, soția Sfântului Mucenic Terentie; Sfântul Firmilian, Episcopul Cezareei Capadociei; Sfântul Ierarh Dimitrie, Mitropolitul Rostovului; Sfântul Mucenic Terentie cu cei 7 fii ai săi; Sfântul Mucenic Vilie; Sfântul Cuvios Ştefan Savaitul; Sfântul Cuvios Teofil cel Nebun pentru Hristos; Sfantul Iov de la Poceaev

29  D Sfânta Mare Muceniță Anastasia Romana; Sfântul Cuvios Avramie; Sfântul Nou Mucenic Timotei Esfigmenitul; Duminica a 24-a după Rusalii; Ap. Efeseni 2, 14-22; Ev. Luca 8, 41-56 (Învierea fiicei lui Iair);  glas 4, voscr. 10

30  L Sfânta Muceniţă Zenovia, sora Sfântului Mucenic Zenovie; Sfântul Apostol Cleopa; Sfântul Sfinţit Mucenic Zenovie, Episcopul Ciliciei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ozeriansk”; Sfântul Ștefan Milutin, țarul sârbilor; 

31  M Sfântul Apostol Apelie; Sfântul Apostol Stahie; Sfântul Apostol Amplie; Sfântul Apostol Urban; Sfântul Apostol Aristobul; Sfântul Apostol Narcis; Sfântul Mucenic Epimahnoiembrie

NOIEMBRIE 2023


1 Mi Sfântul Doctor fără de arginți Cosma; Sfântul Doctor fără de arginți Damian, cei din Asia; Cuviosul David din Evvia; Sfânta Muceniţă Elena din Sinope

2 J Sfântul Mucenic Anempodist; Sfântul Mucenic Achindin; Sfântul Mucenic Pigasie; Sfântul Mucenic Aftonie; Sfântul Mucenic Elpidifor; Sfântul Mucenic Agapie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Șuia-Smolensk; Sfântul Gavriil Mărturisitorul, cel Nebun pentru Hristos;

3 V Așezarea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida; Sfântul Mucenic Achepsima, episcopul; Sfântul Mucenic Iosif, preotul; Sfântul Mucenic Aitala, diaconul

4 S Sfântul Cuvios Gheorghe, Mărturisitorul din Drama; Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare; Sfântul Sfinţit Mucenic Nicandru, Episcopul Mirelor; Sfântul Mucenic Ermeu, preotul; (Sâmbăta morților – Moșii de toamnă)

5 D Sfântul Ierarh Grigorie, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfântul Mucenic Galaction; Sfânta Muceniță Epistimia; Sfântul Mucenic Silvan; Duminica a 22-a după Rusalii;; Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Luca 16, 19-31(Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr); glas 5, voscr. 11

6 L Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Luca; Sfântul Varlaam Hutinski
7 M Sfinții 33 de Mucenici din Melitina; Sfântul Cuvios Lazăr din Muntele Galision; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Bucuriei”
8 Mi ✝) Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri
9 J Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina; Sfântul Mucenic Onisifor; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Mucenic Castor; Sfântul Mucenic Sempronian; Sfântul Mucenic Nicostrat; Sfântul Mucenic Porfirie; Sfânta Cuvioasă Matroana; Sfânta Cuvioasă Teoctista;  Sfântul Simeon Metafrast; Cuviosul Eftimie chelarul; Cuviosul Neofit Docheiaritul; Cuviosul Varnavas Docheiaritul; Sfântul Cuvios Ioan Colov
10  V Sfântul Apostol Olimp; Sfântul Apostol Erast; Sfântul Apostol Sosipatru; Sfântul Mucenic Orest; Sfântul Apostol Rodion; Sfântul Apostol Terţiu; Sfântul Apostol Cvart; Sfântul Arsenie Capadocianul

11  S ✝ Sfântul Mare Mucenic Mina; Sfântul Mucenic Victor; Sfântul Mucenic Vichentie; Sfânta Muceniță Ștefanida; Sfântul Cuvios Teodor Studitul; Sfântul Ștefan de la Decani, regele Serbiei;

12  D  Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu; Sfântul Ierarh Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei; Sfântul Cuvios Nil Pustnicul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Milostiva”; Sfântul Cuvios Nil Athonitul; Duminica a 25-a după Rusalii;; Ap. Efeseni 4, 1-7; Ev. Luca 10, 25-37 (Pilda samarineanului milostiv); glas 6, voscr. 1

13  L )Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopoluluiși mama sa, Sf. Antuza; Sfântul Cuvios Damaschin; 
14  M Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului; ✝Sfântul Apostol Filip; (Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului) 
15  Mi ✝) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț; Sfântul Mucenic Aviv diaconul; Sfântul Mucenic Mărturisitor Gurie; Sfântul Mucenic Samona; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „de pe Cruce” (Kupiatici);  (Începutul Postului Nașterii Domnului)
17 V Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareii Pontului; Sfântul Cuvios Lazăr Zugravul; Sfântul Cuvios Zaharia; Sfântul Ierarh Ghenadie, patriarhul Constantinopolului

18 S Sfântul Mucenic Platon; Sfântul Mucenic Roman diaconul; Sfântul Mucenic Zaheu diaconul

19  D Sfântul Mucenic Varlaam; Sfântul Prooroc Avdie; Sfântul Ierarh Filaret, Mitropolitul Moscovei și Kolomnei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Mângâierea celor necăjiți și întristați”; Duminica a 26-a după Rusalii; Ap. Efeseni 5, 8-19;  Ev. Luca 12, 16-21 (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina);  glas 7, voscr. 2

20  LÎnainte-prăznuirea Intrării în biserică a Maicii Domnului;)Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul;✝) Sfântul Mucenic Dasie; Sfântul Ierarh Proclu, Patriarhul Constantinopolului; 
21  M (✝) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Ioan Damaschin” (Trihirussa); Maica Domnului de la Maxaira Ciprului; (Dezlegare la pește) 
22  Mi Sfântul Apostol Filimon; Sfântul Apostol Arhip; Sfântul Apostol Onisim; Sfânta Muceniță Cecilia
23  J ✝ Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei; Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Acragandiei
24  V Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei; Sfântul Sfinţit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei

25  S Odovania praznicului Intrării în biserică a Maicii DomnuluiSfântul Mare Mucenic Mercurie; ✝ Sfânta Mare Muceniță Ecaterina; Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului ; (Dezlegare la pește) 

26  D Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul; Sfântul Cuvios Nicon; Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul; Duminica a 30-a după Rusalii; ; Ap. Coloseni 3, 12-16; Ev. Luca 18, 18-27 (Dregătorul bogat – păzirea poruncilor); glas 8, voscr. 3  (Dezlegare la pește) 

27  L Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul; Sfântul Cuvios Natanail; Sfântul Cuvios Pinufrie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Serafim Ponetaevski”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Korchemnaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Țarskoe Selo”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Abalatsk”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Rădăcinii din Kursk”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” din Novgorod; 
28 M Sfântul Mucenic Irinarh; Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou; Sfântul Teodor, Arhiepiscop de Rostov
29  Mi Sfântul Mucenic Paramon; Sfântul Mucenic Filumen / Noul Sfințit Mucenic Filumen, Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Cuvios Acachie; Sfântul Cuvios Pitirun; 
30  J ✝) Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României; Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei; Sfântul Ierarh Frumențiu, Episcopul Etiopiei; (Dezlegare la pește) 

decembrie

DECEMBRIE 2023


1 V Sfântul Prooroc Naum; Sfântul Cuvios Filaret cel Milostiv; (Tedeum)

2 S Sfântul Prooroc Avacum; Sfânta Muceniță Miropi; Sfântul Ierarh Solomon, Arhiepiscopul Efesului; Sfântul Porfirie Kafsokalivitul; (Dezlegare la pește)

3 D ✝ Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani; Sfântul Sfințit Mucenic Teodor, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfântul Prooroc Sofonie; Duminica a 31-a după Rusalii; Ap. 1 Timotei 1, 15-17; Ev. Luca 18, 35-43 (Vindecarea orbului din Ierihon); glas 1, voscr. 4 (Dezlegare la pește) 

4 L ✝ Sfânta Mare Muceniță Varvara; Sfântul Cuvios Ioan Damaschin; (Dezlegare la pește)

5 M ✝) Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit; Sfântul Mucenic Anastasie; Sfântul Cuvios Nectarie; Sfântul Cuvios Mucenic Cosma Atonitul; (Dezlegare la pește)

6 Mi ✝) Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul de Mira Lichiei, făcătorul de minuni (Dezlegare la pește) 

7 J ) Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș; Sfântul Ierarh Ambrozie, Episcopul Mediolanului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir-Seligersk; (Dezlegare la pește)

8 V Sfântul Ierarh Sofronie, Episcopul Ciprului; Sfântul Apostol Cezar; Sfântul Apostol Tihic; Sfântul Apostol Onisifor; Sfântul Cuvios Patapie; Înainteprăznuirea Sfintei Ana

9 S Sfânta Proorociță Ana, mama Proorocului Samuel; ✝ Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”; (Dezlegare la pește)

10  D Sfântul Mucenic Evgraf; Sfântul Mucenic Mina; Sfântul Mucenic Ermoghen; Duminica a 27-a după Rusalii;  Ap. Efeseni 6, 10-17; Ev. Luca 13, 10-17 (Tămăduirea femeii gârbove); glas 2, voscr. 5 (Dezlegare la pește)   

11  L Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul; Sfântul Cuvios Luca cel Nou 

12  M Sfântul Ierarh Alexandru, Arhiepiscopul Ierusalimului; ✝) Sfântul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei; Sfântul Mucenic Sinet; (Dezlegare la pește)  

13  Mi ✝) Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei; ✝ Sfântul Mare Mucenic Eustratie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Auxentie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Evghenie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Mardarie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Orest; Sfânta Muceniță Lucia, fecioara; Sfântul Cuvios Gherman de Alaska

14  J Sfântul Mucenic Calinic; Sfântul Mucenic Filimon; Sfântul Mucenic Apolonie; Sfântul Mucenic Tirs; Sfântul Mucenic Evhie; Sfântul Mucenic Arian; Sfântul Mucenic Levchie

15  V Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie, Episcopul Iliriei; Sfânta Muceniță Antia; Sfânta Muceniță Suzana; Sfântul Cuvios Pavel

16  S Sfântul Prooroc Agheu; Sfântul Mucenic Marin; Sfânta Teofana, împărăteasa; (Dezlegare la pește)  

17  D Sfântul Prooroc Daniel și Sfinții trei tineri: Anania, Azaria și Misail; Sfântul Dionisie din Zakynthos; Cuvioșii Athanasie, Nicolae și Antonie; Sfântul Mucenic Avacum, diaconul; Duminica a 28-a după Rusalii; (a Sf. Strămoși după trup ai Domnului); Ap. Sf. Strămoși: Coloseni 3, 4-11; Ev. Luca 14, 16-24 (Pilda celor poftiți la cină); glas 3, voscr. 6 (Dezlegare la pește) 

18  L ✝ Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul; Sfântul Ierarh Modest, Patriarhul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Sebastian; Sfânta Muceniţă Zoe; (Dezlegare la pește)   

19  M Sfântul Ierarh Grichentie, Episcopul Etiopiei; Sfântul Mucenic Bonifatie; Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Cuvioasă Aglaia

20  Mi Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului; Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, Episcopul Antiohiei; Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sfântul Ioan de Kronstadt; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec”

21  J Sfânta Muceniță Iuliana din Nicomidia; Sfântul Mucenic Temistocle; Sfântul Ierarh Petru, Mitropolitul Moscovei; Înainteprăznuirea Naşterii Domnului

22  V ✝ Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului; Sfântul Mucenic Hrisogon; Sfânta Muceniță Teodota Romana; Sfânta Mare Muceniță Anastasia (izbăvitoarea de otravă); (Zi aliturgică)

23  S Sfântul Ierarh Pavel, Arhiepiscopul Neocezareei; Sfântul Cuvios Naum; Sfântul Nifon, Episcop de Constantiana; Sfinții 10 Mucenici din Creta; Înainteprăznuirea Naşterii Domnului 

24  D Sfânta Muceniță Eugenia; Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; (Ajunul Crăciunului); Duminica dinaintea Nașterii Domnului; (a Sf. Părinți după trup ai Domnului);  Ap. Evrei 11, 9-10; 32-40; Ev. Matei 1, 1-25 (Genealogia Mântuitorului); glas 4, voscr. 7 

25  L ✝ Nașterea Domnului (Crăciunul) Toate ale praznicului: Ap. Galateni 4, 4-7; Ev. Matei 2, 1-12

26  M ✝ Soborul Maicii Domnului✝ Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana; Sfântul Mucenic Eftimie, Episcopul Sardelor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Milostiva”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Trei Bucurii”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Binecuvântat este pântecele…”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ostrobramsk – Vilnius”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Betleemita 

 27  Mi ✝) Sfântul Apostol Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan; Sfântul Cuvios Teodor Mărturisitorul; (Harți)

28  J Sfinții 20.000 de Mucenici arși în Nicomidia; Sfântul Sfinţit Mucenic Glicherie preotul; Sfântul şi Dreptul Iosif, Logodnicul Sfintei Fecioare Maria; Sfântul Simon Izvorâtorul de mir, ctitorul Mănăstirii Simono-Petra

29  V Sfinții 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod; Sfântul Cuvios Marcel; Sfântul Cuvios Tadeu; (Harți)

30  S Sfânta Muceniță Anisia; Sfânta Cuvioasă Teodora din Cezareea; Sfântul Cuvios Leon, arhimandritul 

31 D Odovania praznicului Naşterii Domnului; Sfânta Cuvioasă Melania Romana; ✝ Sfântul Mucenic Hermes; Sfântul Cuvios Zotic; (Slujba în noaptea trecerii dintre ani); Duminica după Nașterea Domnului (a Sf. Părinți Iosif Logodnicul, David Prorocul și Iacob, rudenia Domnului); Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Matei 2, 13-23; (Fuga în Egipt) glas 5, voscr. 8

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.