https://i0.wp.com/str1.crestin-ortodox.ro/foto/13/1235_1470novgorpresicon7.jpg?resize=139%2C171Tăierea împrejur a Mântuitorului [1] – Cel ce şezi pe scaunul cel în chipul focului, întru cei de sus, împreună cu Părintele cel fără de început şi cu dumnezeiescul Duh, ai binevoit a Te naşte pe pământ din Fecioara, Maica Ta, neispitită de bărbat, Iisuse; pentru aceasta Te-ai şi tăiat împrejur, ca un om, a opta zi. Slavă sfatului Tău celui preabun, slavă rânduielii Tale, Unule iubitorule de oameni.


https://i0.wp.com/str1.crestin-ortodox.ro/foto/13/1235_1470novgorpresicon7.jpg?resize=139%2C171Tropar la Tăierea împrejur [1] – Pogorându-Se Mântuitorul la neamul omenesc a primit înfășare cu scutece. Nu S-a scârbit de trupeasca tăiere împrejur, Cel de opt zile după mamă și fără de început după Tată. Acestuia, credincioșii să-I strigăm: Tu ești Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.


https://i0.wp.com/www.sfantulvasilecelmare.info/icoane/6.jpg?resize=130%2C174Troparul Sfantului Vasile cel Mare [1]-In tot pamantul a iesit vestirea ta ca cel ce a primit cuvantul tau prin carele cu dumnezeiasca cuviinta ai invatat firea celor ce sunt ai aratat. Obiceiurile oamenilor le-ai impodobit, imparateasca preotie, Parinte Cuvioase, sa se daruiasca noua mare mila.


https://i0.wp.com/angelinspir.ro/images/stories/serafim_de_sarov8.jpg?resize=140%2C183Troparul Sfântului Serafim de Sarov [2] – Din tinereţe L-ai îndrăgit pe Hristos, fericite, şi numai Lui, Unul, ai dorit cu înflăcărare să îi slujeşti, prin rugăciune neîntreruptă în pustie, nevoindu-te cu inima plină de umilinţă dobândind iubirea lui Dumnezeu şi arătându-te ales al Maicii Domnului. Pentru aceasta ne rugăm ţie: Mântuieşte-ne pre noi cu rugăciunile tale, preacuvioase Serafime, Părintele nostru.


Troparul Sf. Cuvios Nichifor Leprosul [4] – De luptele lui Nichifor Leprosul și de bărbăția-i cea întru nevoință și îngerii s-au uimit, căci ca un alt Iov, întru răbdare și mai presus de fire pătimiri pre Dumnezeu l-a slăvit, pentru carele și acum cu slavă și darul puterilor s-a încununat. Acestuia cu credință să-i strigăm: Bucură-te, povățuitorul monahilor; bucură-te, stâlpule de lumină al Bisericii; bucură-te, că sfinte moaștele tale bună-mireasma nădejdii au dobândit.


botezul domnuluiTroparul Botezului Domnului [6] – În Iordan botezandu-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat; ca glasul Parintelui a marturisit Ţie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te, si Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea Cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, şi lumea ai luminat, slavă Ţie.


https://i0.wp.com/str2.crestin-ortodox.ro/foto/1229/122862_ioan-botezatorul.jpg?resize=145%2C187Troparul Sfântului Ioan Botezătorul [7] – Pomenirea dreptului cu laude, iar tie destul iti este marturia Domnului, Inaintemergatorule, ca te-ai aratat cu adevarat si decat proorocii mai cinstit, ca si a boteza in repejuni pe Cel propovaduit te-ai invrednicit. Drept aceea, pentru adevar nevoindu-te, bucurandu-te, bine ai vestit si celor din iad pe Dumnezeu Cel ce S-a aratat in trup, pe Cel ce a ridicat pacatul lumii si ne-a daruit noua mare mila.


sfantul-grigorie-de-nyssa--10-ianuarie-Troparul Sf. Ierarh Grigorie de Nyssa [10] – Cel ce eşti între ierarhi păstor ales şi lumii învăţător, temei dumnezeiştilor dogme şi capul care cugetă. Iubit fiu al Capadociei şi frate al marelui Vasile, suitu-te-ai la înălţimea virtuţilor, fericite. Pentru aceasta noi pururea te rugăm, sfinte ierarhe Grigorie, să mijloceşti înaintea lui Hristos Dumnezeu pentru sufletele noastre.


http://sfintisiicoane.files.wordpress.com/2012/01/cuv-antipa-de-la-calapodesti-1.jpg?w=145&h=180&resize=145%2C180Troparul Sf. Cuv. Antipa de la Calapodesti [10] – Povăţuitor preaînţelept al călugărilor şi înger pământesc te-ai arătat, Sfinte Cuvioase Părinte Antipa, înfrânându-ţi trupul cu nepătimirea şi luminând inimile credincioşilor cu strălucirea virtuţilor tale. Pentru aceasta te-ai făcut locaş preacinstit al Sfântului Duh şi în ceruri ai aflat plata ostenelilor tale de la Dumnezeu, pe Care roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă.

Alt tropar:
Peste pământ arcuindu-te ca un curcubeu, ai ajuns din Sfântul Munte în Athosul de la miazănoapte, Valaam. O, Sfinte Părinte Antipa, mult lăudatule, asemenea mult minunaţilor bătrâni ai Moldovei te-ai făcut; şi acum, locuind în slava cerescului Valaam, roagă-L pe Hristos Dumnezeul nostru să ne povăţuiască pe calea îngerească.


67141_tatiana-acatistul Troparul Sf. Mucenite Tatiana diaconita [12] – Mieluseaua Ta, Iisuse Tatiana, striga cu mare glas: pe Tine, Mirele meu, Te iubesc si pe Tine cautandu-Te ma chinuiesc si impreuna ma rastignesc, si impreuna ma ingrop cu Botezul Tau; si patimesc pentru Tine, ca sa imparatesc cu Tine; si mor pentru Tine, ca sa viez pentru Tine; ci ca o jertfa fara prihana, primeste-ma pe mine ceea ce cu dragoste ma jertfesc Tie. Pentru rugaciunile ei, ca un milostiv, mantuieste sufletele noastre.


17ianuarie-antoniecelmareTroparul Sfântului Antonie cel Mare [17] Asemănându-te obiceiurilor râvnitorului Ilie şi urmând Botezătorului pe drepte cărări, Părinte Antonie, te-ai făcut locuitor pustiului şi ai întărit lumea cu rugăciunile tale. Pentru aceasta, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.


Sf Ierarhi Atanasie si Chiril 18 ianuarieTroparul Sf. Ierarhi Atanasie si Chiril [18] – Pe Ierarhii Domnului, pe tâlcuitorii dogmelor; pe păstorii alexandrinilor propovăduitori ai adevărului, perechea cea iubită de Dumnezeu; pe străluciţii luminători, risipitori ai întunericului celor nelegiuiţi: pe Sfântul Atanasie cel Mare, secerătorul ereticilor, împreună cu Sfântul Ierarh Chiril, cel ce a cinstit precum se cuvine pe Născătoarea de Dumnezeu, veniţi toţi iubitorii de prăznuire şi adunându-ne cu veselie şi cu cântări să-i cinstim; că ei se roagă neîncetat lui Dumnezeu pentru noi toţi.


sfmacariecelmare (3)Troparul Sfântului Cuvios Macarie Egipteanul [19]: Locuitorul pustiului și înger în trup și de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, părintele nostru Macarie; și cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cerești daruri luând, vindeci pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. Slavă Celui ce ți-a dat ție putere, slavă Celui ce te-a încununat pe tine, slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.


Troparul Sf. Maxim Marturisitorul [21] – Călăuzitorule al ortodoxiei, învățătorule al dreptei-credințe și al curației, luminătorule, al lumii – podoaba monahilor, cea de Dumnezeu insuflată, Maxime, înțelepte, cu învățăturile tale pe toți i-ai luminat, alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.


https://i0.wp.com/www.calendar-ortodox.ro/luna/ianuarie/0124xenia-petersburg.jpg?resize=130%2C167Troparul Sf. Cuv Xenia din Sankt Petersburg [24] – Iubind saracia lui Hristos, acum te indulcesti de ospatul cel vesnic; cu nebunia cea paruta ai rusinat nebunia acestei lumi, prin smerenia Crucii ai primit puterea lui Dumnezeu. Pentru aceasta, dobandind darul ajutorarii prin minuni, Fericita Xenia, roaga pe Hristos Dumnezeu sa ne izbaveasca prin pocainta de tot raul.


http://vreaumantuire.files.wordpress.com/2009/06/sf-grigorie1.jpg?w=130&h=180&resize=130%2C180Troparul Sf. Grigorie Teologul (Grigorie de Nazianz) [25] – Fluierul cel păstoresc al Teologiei tale a biruit trâmbiţele ritorilor; că ţie, celui ce ai încercat adâncurile Duhului, ți s-au adăugat şi frumuseţile Cuvântului. Ci roagă pe Hristos Dumnezeu, părinte Grigorie, să mântuiască sufletele noastre.


Sf. Ierarh Iosif Nainescu cel Milostiv 26 ianuarieTroparul Sf. Ierah Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei [26] – Curăţia ta şi rugăciunea, milostenia şi înfrânarea vas ales al Sfântului Duh te-au făcut; pentru aceasta, Moldovei fiind păstor, urmai cu totul Păstorului Celui bun; Sfinte mare Ierarhe, milostive Iosife, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.


sf-efrem-sirulTroparul Sf. Cuvios Efrem Sirul [28] – Harul ce izvoraste din gura ta, cuvioase, a umplut de apele vietii Biserica si lumii a izbucnit raniri de cucernicie, revarsînd asupra noastra apa pocaintei. Ci, ­îmbatîndu‑ne cu cuvintele tale, parinte Efrem, roaga‑te lui Hristos Dum­nezeul nostru sa mîntuiasca sufletele noastre!


Sf.-IsaacTroparul Sf. Cuv. Isaac Sirul [28] – Cu razele virtuților strălucindu-te, luminător mult luminos al petrecerii celei întru Hristos te-ai arătat prin Duhul, purtătorule de Dumnezeu, Sfinte Părinte Isaac, cu învățăturile cele de Dumnezeu insuflate ne îndreptezi fără greșeală pe calea mântuirii, pe cei ce te cinstim pe tine ca pe un slujitor dumnezeiesc al lui Hristos.


0131 trei ierarhiTroparul Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur [30] -Pe acesti trei luminători mai mari ai dumnezeirii cei întreit strălucitoare, pe cei ce luminează lumea cu razele dumnezeieştilor învăţături, pe râurile înţelepciunii cele cu miere curgătoare care adapă toată făptura cu apele cunoştinţei de Dumnezeu, pe Marele Vasile şi de Dumnezeu cuvântătorul Grigorie, împreună cu slăvitul Ioan, cel cu limba şi cu cuvintele de aur, toţi cei iubitori de cuvintele lor, adunându-ne cu cântări să-i cinstim; că aceştia Treimii pururea se roagă pentru noi.


Vezi TROPARELE SFINȚILOR PE TOT ANUL,

 1. Tropare din luna IANUARIE
 2. Tropare din luna FEBRUARIE
 3. Tropare din luna MARTIE
 4. Tropare din luna APRILIE
 5. Tropare din luna MAI
 6. Tropare din luna IUNIE
 7. Tropare din luna IULIE
 8. Tropare din luna AUGUST
 9. Tropare din luna SEPTEMBRIE
 10. Tropare din luna OCTOMBRIE
 11. Tropare din luna NOIEMBRIE
 12. Tropare din luna DECEMBRIE

Un comentariu

 1. Vă rog să înscrieti si troparul si condacul ( si slujba de la vecernie si de la utrenie) a Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, mitropolitul Moldovei. Mulțumesc. Doamne ajută!

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.