1. Rugăciunea Sf. Ciprian, izbăvitorul de vrăji, blesteme și toată lucrarea diavolească
 2. Rugăciunea de binecuvântare pentru vrăjmași a Sfântului Nicolae Velimirovici
 3. Rugăciune care se zice când se tămâiază (Rugăciunea tămâierii)
 4. Rugăciune care se zice la aprinderea candelei
 5. Rugăciunile începătoare
 6. Tatăl nostru
 7. Rugăciunile dimineții
 8. Rugăciunile serii
 9. Rugăciunea ”Doamne și Stăpânul vieții mele” a Sfântului Efrem Sirul
 10. Rugăciuni înainte și după masa de dimineața
 11. Rugăciuni înainte și după masa de prânz
 12. Rugăciuni înainte și după masa de seară (cina)
 13. Rugăciune pentru binefăcătorii noștri
 14. Rugăciune care se citeşte în fiecare post
 15. Crezul sau Simbolul Credinţei
 16. Rugăciunea credincioșilor care se căsătoresc
 17. Rugăciune pentru împăcare
 18. Rugăciune pentru vrăjmași
 19. Rugăciune pentru izbăvirea de vrăjmași
 20. Rugăciune la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care tulbură pe om
 21. Rugăciune puternică – la vreme de ispită
 22. Rugăciune la necazuri şi supărări
 23. Rugăciune la caz de boală
 24. Rugăciune pe patul de moarte
 25. Rugăciune pentru bunul sfârșit al vieții
 26. Rugăciunea “Cuvine-se cu adevărat” 
 27. Rugăciune la ziua numelui sau a nașterii
 28. Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu
 29. Rugăciunea școlarilor
 30. Rugăciune pentru frați și surori
 31. Rugăciunea părinților pentru copii
 32. Rugăciunea soților unul pentru altul
 33. Rugăciunea orfanului
 34. Rugăciunea văduvei
 35. Rugăciune la moartea unui prieten
 36. Rugăciunea copiilor la moartea unuia din părinți
 37. Rugăciunea părintelui la moartea fiului sau a fiicei
 38. Rugăciune la moartea unuia dintre soți
 39. Rugăciune pentru cei adormiți
 40. Rugăciune către sfântul înger păzitor
 41. Rugăciune către Sfinta Cuvioasă Parascheva
 42. Rugăciune pentru potolirea stihiilor
 43. Rugăciune pentru ocrotirea de grindină
 44. Rugăciune la vreme de secetă și foamete
 45. Rugăciune către Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul la vreme de secetă
 46. Rugăciune la necontenirea ploilor
 47. Rugăciunea credinciosului la seceriș
 48. Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei
 49. Vino Lumină adevărată – Rugăciune către Preasfântul Duh a Sfântului Simeon Noul Teolog
 50. Rugăciunea Sfântului Siluan Athonitul pentru lume
 51. O rugăciune a Sfântului Efrem Sirul
 52. O rugăciune a Sfântului Ioan Gură de Aur
 53. Rugăciune a Sfântului Efrem Sirul
 54. Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu
 55. Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos, alcătuită de Sfântul Isaac Sirul
 56. Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu
 57. Rugăciune către Maica Domnului
 58. Rugăciunea Sfântului Isaac Sirul
 59. Rugăciune pentri înnoirea gândirii a Sfântului Isaac Sirul
 60. Rugăciune către Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghi­na 
 61. Rugăciune către Sfântul Siluan Atonitul
 62. Rugăciune către Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț
 63. Rugăciune către Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur
 64. Rugăciune către Sfântul Ierarh Nicolae
 65. Rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Mina
 66. Rugăciune de fiecare zi a stareților de la Optina
 67. Rugăciune a stareților optineni
 68. Rugăciune către Sfântul Voievod Ștefan cel Mare
 69. Rugăciune către Sfântul Serafim de Sarov
 70. Altă Rugăciune către Sfântul Serafim de Sarov
 71. Rugăciune către Sfântul Ioan de la Neamț (Hozevitul)
 72. Rugăciune către Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla
 73. Rugăciune către Sfinții Mucenici Epictet și Astion
 74. Rugăciune către sfântul Ioan Rusul
 75. Rugăciune către Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul
 76. Rugăciune către sfântul Ioan Rusul care se citește la vreme de boală
 77. Rugăciune către Cuviosul Părintele nostru Paisie de la Neamț
 78. Rugăciune către Sfinții Martiri Brâncoveni
 79. Rugăciune către Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu
 80. Rugăciune către Sfânta Olga, împărăteasa Rusiei
 81. Rugăciune către Sf. Ier. Dosoftei, Mitropolitul Moldovei
 82. Rugăciune către Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei
 83. Rugăciune către Sfântul Mucenic Emilian de la Durostor
 84. Rugăciune către Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona
 85. Rugăciune către Sfânta Muceniță Chiriachi
 86. Rugăciune către Sfinții Mucenici Adrian și Natalia
 87. Rugăciune către Sf. Ier. Mc. Teodosie de la Mănăstirea Brazi
 88. Rugăciune către Sfântul Cuvios Serghie de la Radonej
 89. Rugăciune către Sfântul Arhanghel Mihail
 90. Rugăciune către Sfântul Arhanghel Rafail
 91. Rugăciune către Sfântul Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei
 92. Rugăciune către Sfântul Cuvios Moise Etiopianul 
 93. Rugăciune către Sfântul Mucenic Fanurie 
 94. Rugăciune către Sfinții Mărturisitori Visarion, Sofronie și Sfântul Mucenic Oprea
 95. Rugăciunea de pocăință a regelui Manase
 96. Rugăciune pentru căutarea unui duhovnic
 97. Plânsurile Sfântului Efrem Sirul – Plânsul de Duminică seara
 98. Plânsurile Sfântului Efrem Sirul – Plânsul de Luni seara
 99. Plânsurile Sfântului Efrem Sirul – Plânsul de marți seara
 100. Plânsurile Sfântului Efrem Sirul – Plânsul de Miercuri seara
 101. Plânsurile Sfântului Efrem Sirul – Plânsul de Joi seara
 102. Plânsurile Sfântului Efrem Sirul – Plânsul de Vineri seara
 103. Plânsurile Sfântului Efrem Sirul – Plânsul de Sâmbătă seara
 104. Imnul al III-lea al Sfântului Efrem Sirul despre Post
 105. Imnele Răstignirii Domnului scrise de Sfântul Efrem Sirul
 106. Rânduiala Miezonopticii din toate zilele 
 107. Un imn al Sfântului Simeon Noul Teolog despre cunoașterea lui Dumnezeu 
 108. Odele lui Solomon – rugăciuni creștine din secolele I-II, Oda a III-a
 109. Odele lui Solomon, Rugăciuni creștine din secolele I-II, Oda a 4-a
 110. Odele lui Solonom, Rugăciuni creștine din secolele I-II, Oda a V-a
 111. Odele lui Solomon – Oda a 40-a
 112. Rugăciuni ale Părintelui Arsenie Boca
 113. Rugăciunea de călătorie

8 comentarii

 1. Această rugăciune se va spune fie timp de nouă zile consecutiv, fie timp de nouă marți la rând, având o lumânare sfințită aprinsă.

  Sfânta MARTA, mă îndrept către tine plin(ă) de încredere, cerându-ți ajutor. Cred cu tărie că mă vei ajuta și că mă vei sprijini când mi-e greu. Spre a-ți arăta recunoștința mea, îți făgăduiesc să fac și altora cunoscută această rugăciune.Te rog cu umilință să-mi aduci alinare în suferințele și dorințele mele.

  În numele negrăitei bucurii care ți-a cuprins inima când i-ai oferit adăpost Mântuitorului lumii în casa ta din Betania, te implor, roagă-te pentru mine și familia mea ca să-L păstram pe DUMNEZEU în inimi, astfel încât să ne învrednicim a primi ajutor în nevoile noastre, mai ales în durerea care mă copleșește acum (se spune dorința…..).

  Te implor ajutătoarea celor aflați în suferință, înfrânge orice greutate, precum ai înfrânt balaurul care zace la picioarele tale.

  1 Tatăl nostru, 1 Bucură-te Marie, 1 Mărire Tatălui.

  Sfânta MARTA, roagă-te pentru noi (de trei ori).

 2. Rugăciune pentru dobândirea de prunci, către Sfântul Efrem cel Nou

  Te-ai înveşmântat în sângele mucenicesc, dumnezeiescule Părinte Efrem, Hristos Domnul ţesându-ţi haină nepieritoare, urzită dintru Învierea Sa din morţi. Înnoieşte firea omenească prin revărsarea sfintelor tale rugăciuni, Preacuvioase, iar întru lumina îmbrăţişării tale sfinte învredniceşte-ne şi pe noi a dobândi de la Dumnezeu darul naşterii de prunci. Nu ai încetat până azi să săvârşeşti lucruri peste fire, iar toţi care aud vestirea minunilor tale, îşi întăresc nădejdea întru grabnica ta mijlocire. Urcuş de taină se fac minunile tale, Sfinte Efrem, izvodindu-le pe acestea precum nişte trepte trebuincioase sporirii noastre în credinţă.

  Proslăveşte-te, Cuvioase, mijlocindu-ne şi nouă darul naşterii de prunci buni, căci am aflat că toţi cei care au dobândit copii prin mijlocirea ta, au vestit tuturor grabnicul tău ajutor. Credem cu adevărat că înainte de a veni în lume pruncii pe care tu i-ai dăruit părinţilor, prin Duhul Sfânt ai cunoscut că le vei fi ocrotitor acestora în toată vremea vieţuirii pământeşti. Întru neţărmurita ta bunătate şi milă, nu ne trece nici pe noi cu vederea şi umple vieţile noastre de bucurie, dăruindu-ne om nou care să vină în această lume în sânul familiei noastre. Plineşte, Cuvioase Efrem, cererea fierbinte ce ţi-o facem şi primeşte lacrimile noastre puţine, iar la vremea rânduită învredniceşte familia noastră să aducă roadă întru care să Se preamărească Dumnezeu, Cel Căruia I se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, acum şi pururea și în vecii vecilor. Amin.

 3. PREACUVIOASA MAICA NOASTRĂ TAISIA fost-a arătată de Dumnezeu carte a pocăinţei scrisă cu slovele de gând luminate de focul pocăinţei lucrătoare ce ardea în inima ei. Ca tâlharul câştigând Raiul în ultimul ceas al vieţii fost-a primită ca fiul cel pierdut în braţele părinteşti. Acum stând înaintea Împăratului tuturor roagă-te Acestuia să ne dăruiască şi nouă pocăinţă curată mai înainte de sfârşitul vieţii noastre, ca să aflăm mântuirea cea dorită.

  TROPAR Pocăinţa ta fierbinte a fost lăsată pildă cinstită pentru părinţi, Căci zdrobirea inimii întru umilinţă te-a suit la cetatea celor Sfinţi, Nu uita să ne pomeneşte şi pe noi înaintea Feţei lui Hristos, Ca să ne învrednicim de sfârşit bun sub razele Soarelui luminos.

 4. Tropar-SFANTA MUCENITA MARCELA

  Trandafir al evlaviei şi mlădiţă a Chiosului, cu cântări te cinstim, Sfântă Marcela, căreia, pentru păzirea poruncii lui Hristos, de mâna tatălui tău ţi s-a tăiat capul. Dăruieşte-ne putere şi ne păzeşte de primejdii pe noi cei ce strigăm către tine: Slavă Celui ce ţi-a dat ţie putere, slavă Celui ce te-a încununat pe tine, slavă Celui ce lucrează prin tine credincioşilor tămăduiri.

 5. foarte multumim …am vrea sa le putem lista ….pe toate …Ati face o mare pomana cu noi ….

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.