sfintii_doctori_fara_de_arginti_cosma_si_damian_7  Troparul Sfinților Doctori fără de arginți Cosma și Damian [1] Sfinţilor cei fără de arginţi și prea slaviți făcători de minuni, Cosma și Damian, cercetaţi neputinţele noastre; în dar aţi luat, în dar daţi-ne nouă.


Troparul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil [8]Mai-marilor Voievozi ai oştirilor cereşti, rugămu-vă pe voi, noi nevrednicii, ca să ne acoperiţi pe noi, prin rugăciunile voastre, cu acoperământul aripilor măririi voastre celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi cei ce cădem cu deadinsul şi strigăm: Izbăviţi-ne din nevoi, cei ce sunteţi mai-mari peste cetele puterilor de sus.


http://marginionut.files.wordpress.com/2008/11/sf-nectarie.jpg?w=132&h=178&resize=132%2C178Troparul Sfântului Ierarh Nectarie [9]Pre cel născut în Silivria și ocrotitorul Eghinei, pre cela ce s-a arătat în vremurile din urmă adevărat prieten al bunelor-săvârşiri, pre Sfântul Ierarh Nectarie să-l cinstim cei credincioşi ca pre un dumnezeiesc slujitor al lui Hristos, că izvorăşte bogate vindecări celor ce cu evlavie strigă: Slavă lui Hristos, Celui ce te-a proslăvit! Slavă Celui ce minunat te-a arătat! Slavă Celui ce prin tine lucrează tuturor tămăduiri!


https://i0.wp.com/doarortodox.ro/wp-content/uploads/2009/11/sfantul-mina.jpg?resize=131%2C173Troparul Sfântului Mare Mucenic Mina [11] – Ca cel ce eşti împreună-vorbitor cu cei fără de trup şi cu purtătorii de nevoinţă împreună-petrecător, adunându-ne cu credinţă, te lăudăm pe tine, Mina, cerând pace lumii şi sufletelor noastre mare milă.

Condac: Din oastea ce vremelnica te-a rapit si partas celei nestricacioase te-a aratat pe tine, purtatorule de chinuri Mina, Hristos Dumnezeul nostru, Cel ce este pentru toti mucenicii cununa nestricacioasa.


Sfantul-atanasie-todoran1Troparul şi Condacul Sfântului Martir Atanasie Todoran [12] – Luptător pentru credinţă şi neam, biruitor al potrivnicilor lui Hristos şi apărător neînfricat al Ortodoxiei, ai odrăslit în Ţara Năsăudului, primind cu bărbăţie moarte de martir. Pentru aceasta, nimicind amăgirile asupritorilor, ai câştigat cununa cea neveştejită a sfinţeniei. Fericite Atanasie, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să miluiască şi să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1 – Pe iubitorul de nevoinţe, pe mărturisitorul Ortodoxiei, pe Sfântul Atanasie, bărbatul preaînţelept şi împlinitorul bunelor rânduieli ale Bisericii lui Hristos, să-l cinstim şi să-l lăudăm după cuviinţă că, vrednic fiind de mărirea lui Dumnezeu, prin moartea sa pe roată i-a biruit pe prigonitori. Pentru aceasta, într-un glas, cu bucurie să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat şi apărătorul dreptei credinţe!


https://i0.wp.com/doarortodox.ro/wp-content/uploads/2011/11/sf-ioan-gura-de-aur-chrysostom-7.jpg?resize=153%2C187Troparul Sf. Ioan Hrisostom (Sf. Ioan Gură de Aur) [13] – Din gura ta, ca o lumină de foc strălucind, harul toată lumea a luminat, vistieriile neiubirii de argint lumii a câştigat, înălţimea gândului smerit nouă ne-a arătat. Ci cu cuvintele tale învăţându-ne, Părinte Ioane Gură de Aur, roagă pe Cuvântul Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!


sf apostol filipTroparul Sfantului Apostol Filip [14] – Apostole Sfinte Filip, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate, sufletelor noastre.


14nov-GRIGORIE PALAMA-2Troparul Sfântului Grigorie Palama [14]Luminătorule al dreptei credinţe, sprijinul Bisericii şi învăţătorule, podoaba monahilor, apărătorul cel nebiruit al teologilor, făcătorule de minuni Grigorie, lauda Tesalonicului, propovăduitorule al harului, roagă-te pururea să se mântuiască sufletele noastre.


sfantul_cuvios_paisie_de_la_neamt_8Troparul Sfântului Paisie Velicikovski (de la Neamț) [15]Apărătorule al dreptei credinţe şi lauda monahilor, Cuvioase Părinte Paisie, din pruncie iubind pe Hristos, ca un alt Avraam ai părăsit patria ta, în Muntele Athosului nevoindu-te; şi, adunând ceată de ucenici, te-ai aşezat în ţara Moldovei cea binecuvântată şi Mănăstirea Neamţului rai pământesc ai făcut-o. Pentru aceasta, împreună cu îngerii, nu înceta a te ruga lui Dumnezeu pentru sufletele noastre.


Troparul Sf. Apostol si Evanghelist Matei [16] – Apostole Sfinte şi Evanghelist Matei, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Troparul Sfântului Grigorie Decapolitul [20]Chip te-ai facut infranarii si prin dumnezeiescul Duh pre toti i-ai luminat, alergarea dreptei credinte o ai savarsit si cu invataturile ai luminat lumea si ai mustrat cugetele celor rau credinciosi, parinte Cuvioase Grigorie, roaga-te lui Hristos Dumnezeu sa ne daruiasca noua mare mila.


http://religieortodoxa.files.wordpress.com/2007/11/intrarea-maicii-domnului-in-biserica-2.jpg?w=131&h=164&resize=150%2C191Troparul Intrării în Biserică a Maicii Domnului [21]Astăzi înainte-însemnarea bunăvoinţei lui Dumnezeu şi propovăduirea mântuirii oamenilor, în Biserica lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos mai înainte Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i cântam: Bucură-te plinirea rânduielii Ziditorului


http://sfintisiicoane.files.wordpress.com/2011/11/cuv-antonie-de-la-iezeru-valcea.jpg?w=131&h=190&resize=149%2C225Troparul Sf. Antonie de la Iezer [23] Cu curgerile lacrimilor tale, nerodirea pustiului o ai lucrat şi cu suspinurile tale cele din adânc, spre însutite osteneli o ai făcut roditoare. Şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Antonie, Părintele nostru; roagă-te lui Hristos, Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului, glasul 8 – Soare luminos pe tine Biserica te cunoaşte, care cu podoaba faptelor bune şi cu razele tămăduirilor pe toţi luminezi, a lui Hristos slugă. Pentru aceasta, prăznuim prea lăudată pomenirea ta şi cinstim nevoinţele tale, Preacuvioase Părinte Antonie. 


sf mare mucenita ecaterinaTroparul Sf. Mare Mucenițe Ecaterina [25]Cu înţelepciunea ca şi cu razele soarelui ai luminat pe filosofii păgâni şi ca o lună prealuminoasă, care strălucea în noaptea necredinţei, întunericul l-ai gonit; iar pe împărăteasa o ai încredinţat, dimpreună şi pe prigonitorul l-ai mustrat, de Dumnezeu chemată, fericită Ecaterino! Cu bucurie ai alergat la cămara cea cerească, către Hristos, Mirele cel preafrumos, şi de la Dânsul te-ai încununat cu cunună împărătească. Înaintea Căruia împreună cu îngerii stând, roagă-te pentru noi, cei ce cinstim sfântă pomenirea ta.


Sf. M. Mc. MercurieTroparul Sf. M. Mc. Mercurie [25] – Nevoințele muceniciei răbdându-le ca un ostaș nebiruit ai stătut înaintea împăratului celui nemuritor, Mare Mucenice Mercurie, unde împreună cu cetele pătimitorilor luând îndrăzneală, grăbește cu rugăciunile tale spre ajutorul celor ce cu credință cinstesc pomenirea ta.


sf-stelian-paflagonul-1Troparul Sf. Cuvios Stelian Paflagonul [26] – Locuitor pustiului și înger în trup și de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, părintele nostru Steliane; cu postul, cu privegherea, și cu rugăciunea, cereștile daruri luând, vindeci pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credintă. Slavă Celui ce ți-a dat ție putere; slavă Celui ce te-a încununat pe tine; slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri. (gl. 1)


sfantul_iacob_persulTroparul Sf. Mare Mucenic Iacob Persul [27] – Cu mucenicia cea neobişnuită şi înfricoşătoare şi cu vitejiile răbdării, pe toţi i-ai minunat, mult pătimitorule, cu tăierea fiecărei părţi din trup, rugăciuni de mulţumire preaminunat ai dat către Dumnezeu. Pentru aceasta în pătimirea ta cunună ai luat şi te-ai suit către Scaunul Împăratului Ceresc al lui Hristos Dumnezeu, Sfinte Iacov. Pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre.


Troparul Sf. Noului Sfinţit Mucenic Filumen Cipriotul [29] – Pe cel născut în Orunta şi vlăstarul ostrovului Cipru, pe noul sfinţit mucenic de la dumnezeiasca Fântână a lui Iacov să-1 cinstim, credincioşii, ca pe un apărător al credinţei şi ostaş nebiruit al adevărului lui Hristos, cu dragoste strigând: Slavă lui Hristos, Celui ce te-a preaslăvit! Slavă Celui ce nestricat te-a arătat! Slavă Celui ce ni te-a dat călăuză către cer! 

altul:

Pe prietenul cel prea adevărat al Celui Preaînalt, de curând ucis la Fântâna lui Iacov de mâinile ucigaşe ale vrăjmaşilor credinţei, pe dumnezeiescul Filumen, luminat să-1 lăudăm credincioşii, strigând: Nu înceta rugându-te lui Hristos, sfinţite Mucenice, să risipească întunericul patimilor noastre.

sau altul:

Vieţii Samarinencei urmând, părinte, lui Hristos Dătătorul de viaţă ai urmat bucurându-te şi, Fântâna lui Iacov păzindu-o, ai câştigat desfătarea raiului în chip luminat, în zilele din urmă, prin luptele muceniciei, sfinţite Filumene, lauda cea nouă a ortodocşilor.


sf apostol andreiTroparul Sf. Apostol Andrei [30] – Fiu al Galileei si frate al lui Petru, dintre pescari in soborul Apostolilor intai ai fost chemat, Andrei cel minunat, iar de la mormantul tau din Patra chemi popoarele la Dumnezeu si atunci ne-ai umplut de bucurie cand in Romania iarasi ai venit, unde pe Hristos Domnul L-ai propovaduit.

Cel dintre Apostoli mai întâi-chemat şi lui Petru frate adevărat, stăpânului tuturor, Andreie, roagă-te, pace lumii să dăruiască şi sufletelor noastre mare milă.


https://i0.wp.com/doarortodox.ro/wp-content/uploads/2012/08/ea38c-04_icoana.jpg?resize=131%2C182Troparul Sf. Ierarh Andrei Şaguna [30]Apărător înţelept al românilor ortodocşi, păstor cărturar al Transilvaniei şi mare chivernisitor al vieţii bisericeşti, Sfinte Ierarhe Andrei, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.
Vezi TROPARELE SFINȚILOR PE TOT ANUL,

 1. Tropare din luna IANUARIE
 2. Tropare din luna FEBRUARIE
 3. Tropare din luna MARTIE
 4. Tropare din luna APRILIE
 5. Tropare din luna MAI
 6. Tropare din luna IUNIE
 7. Tropare din luna IULIE
 8. Tropare din luna AUGUST
 9. Tropare din luna SEPTEMBRIE
 10. Tropare din luna OCTOMBRIE
 11. Tropare din luna NOIEMBRIE
 12. Tropare din luna DECEMBRIE

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.