Troparul Sfantului Vasile cel Mare

pr. diacon protopsalt Mihail Buca

“În tot pământul a ieșit vestirea ta, că Acela a primit cuvântul tău, prin care cu dumnezeiasca cuviință ai învățat firea celor ce sunt, ai arătat obiceiurile oamenilor, le-ai orânduit părintească preoție, Părinte cuvioase, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.”

Grupul psaltic Sf.M.Mc.Dimitrie- Craiova, dirijor protopsalt Victor Sapca

DoarOrtodox

Tropar ce se cântă la Liturghia Sf. Vasile dupã Axion, glas II

„Pe arătătorul de cele cereşti al lui Hristos, pe sfetnicul Stăpânului şi luminătorul cel strălucit, cel din Cezareea Capadociei, pe marele Vasile cu toţii să-l cinstim”

 

DoarOrtodox

 
Invăţături referitoare la Moliftele Sf.Vasile cel Mare

Fiecare preot care citeste aceste Sfinte Molifte are binecuvantare de la Dumnezeu. Nu te poti apuca oricand si oricum de aceasta lucrare. Trebuie sa te pregatesti pentru ea. Sa te rogi intruna si sa tii macar trei zile de post negru si de curatenie trupeasca si sufleteasca si toate canoanele pe care trebuie ca preot sa le implinesti: rugaciunile plus canonul faptelor, in care intra milostenia, mangaierea si cercetarea bolnavilor si ajutorarea tuturor celor lipsiti, asa cum facea Sfantul Vasile cel Mare, arhiepiscop al Cezareei Cappadociei, mort la 379. Caci el ne-a aratat ce trebuie sa facem noi, cei care vom indrazni sa lucram cu aceste Molifte.
De regula, Moliftele Sfantului Vasile se citesc in biserica in prima zi a anului, dupa Sfanta Liturghie, cand este ziua autorului lor. Cu aceasta incepem anul: cu lepadarea de diavolul si unirea cu Hristos. Cu dezlegarea de toate legaturile potrivnice, malefice, pe care in anul precedent le-au pus asupra noastra diavolii, oamenii vrajmasi sau noi insine. Credinciosul, insa, nu poate veni la aceste dezlegari, daca nu e pregatit. Trebuie sa postesti si sa fii curat fizic, adica sa nu fi avut inainte o relatie trupeasca. Si atunci, aceste slujbe ajuta pe oricine, nu doar pe cei demonizati. Il ajuta pe oricine e pregatit. Iar celui nepregatit ii fac rau, il pot chiar distruge!

Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare

Stiu, Doamne, ca cu nevrednicie ma împartasesc cu preacurat Trupul Tau, si cu scump Sângele Tau, si sunt vinovat, si osânda îmi manânc si-mi beau, nesocotind Trupul si Sângele Tau, al Cristosului si Dumnezeului meu; ci întru îndurarile Tale nadajduind, ma apropriu la Tine, cela ce ai zis: Cel ce manânca Trupul meu, si bea Sângele Meu, ramâne în Mine, si Eu în el. Îndura-Te deci spre mine, Doamne, si nu ma da spre batjocura pe mine pacatosul, ci fa cu mine dupa mila Ta; si sa-mi fie mie Sfintele acestea, spre vindecare, si curatire, si luminare, si paza, si mântuire, si spre sfintirea sufletului si a trupului; spre departarea a toata nalucirea si fapta vicleana, si lucrarea diavoleasca ce se lucreaza cu dinadinsul întru madularele mele; spre îndraznirea catre Tine si spre iubirea Ta; spre îndreptarea vietii si spre întarire; spre adaugarea virtutii si a desavârsirii; spre împlinirea poruncilor; spre împartasirea cu Sfântul Duh; spre merindea vietii vesnice, si spre raspuns bine primit la înfricosata judecata Ta, iara nu spre judecata, sau spre osânda.
Amin.

Acest mare părinte al nostru Vasile a trăit pe vremea împăratului Valens, când Biserica era tare prigonită de necredinţa lui Arie, ereticul. Iar Sfântul Vasile a apărat cu toată puterea dreapta credinţă şi a îndrăznit să mustre chiar în faţă pe împăratul Valens, căzut şi el în erezia lui Arie.

Sf. Ierarh Vasile cel Mare

Tatăl Sfântului Vasile era din Pont şi se numea tot Vasile, iar maica sa era din Capadocia şi se numea Emilia. Sfântul Vasile a întrecut în ştiinţă pe cei din timpul său şi pe cei din vechime, căci învăţase toată filozofia şi toate ştiinţele din vremea aceea. Deci, covârşind pe toţi nu numai cu filozofia şi cu mintea cea ascuţită, ci şi cu puterea şi viaţa cea îmbunătăţită, a fost sfinţit arhiereu al Arhiepiscopiei din Cezareea Capadociei.

Ca arhiereu, a dus lupte grele pentru credinţa ortodoxă, punând în uimire chiar pe dregătorul locului, care nu s-a putut împotrivi înţelepciunii şi tăriei în credinţă a sfântului. Prin cuvântările sale a lovit în credinţele greşite ale ereticilor; a dat învăţături şi îndemnuri pentru buna întocmire a obiceiurilor; a luminat tainele cele adânci ale făpturii; a păstorit turma lui Hristos, învăţând pe toţi şi ajutând pe săraci, pe bolnavi şi pe bătrâni, în aşezământul său vestit, numit Vasiliada. A trecut către Domnul în anul 379, când nu împlinise încă 50 de ani.

Şi era Sfântul Vasile om foarte înalt la stat şi drept ca o făclie; uscăţiv şi slăbit de ajunare şi de veghere; oacheş la faţă, dar obrazul îngălbenit; nasul lunguieţ; sprâncenele cercuite şi plecate, asemenea omului gânditor; fruntea încreţită; umerii obrajilor ieşiţi, tâmplele adâncite; cam pleşuv la păr; cu barba destul de lungă, căruntă pe jumătate. Pomenirea lui se săvârşeşte în Sfânta Biserică sobornicească.

DoarOrtodox

PARACLISUL SFÂNTULUI IERARH VASILE (1 ianuarie)

Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie! Imparate ceresc… Sfinte Dumnezeule… Preasfanta Treime… Tatal nostru…

Doamne miluieste (de 12 ori). Slava…Si acum…
Veniti sa ne inchinam… si indata psalmul 142: Doamne, auzi rugaciunea mea…
Apoi cantam pe glasul al IV-lea: Dumnezeu este Domnul si S-a aratat noua, bine este cuvantat Cel ce vine intru numele Domnului (de 3 ori )
Apoi troparele acestea, glasul al IV-lea (forma glasului al II-lea ), podobie: “Cel ce Te-ai inaltat pe cruce…”:
Troparul

In tot pamantul a iesit vestirea ta ca cel ce a primit cuvantul tau prin carele cu dumnezeiasca cuviinta ai invatat firea celor ce sunt ai aratat. Obiceiurile oamenilor le-ai impodobit, imparateasca preotie, Parinte Cuvioase, sa se daruiasca noua mare mila.

Slava… Si acum… asemenea:

Nu vom tacea, de Dumnezeu Nascatoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi scapat pe noi de atatea primejdii, sau cine ne-ar fi pazit pe noi pana acum slobozi ? Noi de la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca tu mantuiesti pe robii tai pururea din toate nevoile.

Apoi indata psalmul 50: Miluieste-ma, Dumnezeule…

Canonul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare

Cântarea I

Apa trecându-o ca pe uscat şi de răutatea egiptenilor izbăvit, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu strălucirea cuvintelor tale ai întunecat toate ereziile cele osânditoare, iar acum păzeşti de săgeţile ispitelor cămările sufletelor noastre.

Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Picură-mi nectarul înţelepciunii mie, celui ce am gustat amărăciunea patimilor şi îndulceşte mintea mea cu mierea dumnezeieştilor cuvinte.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Făcându-te trâmbiţă a Duhului ai vestit tainele adâncimilor dumnezeieşti, iar acum din patimi trezeşti pe cei ce ascultă trâmbiţa cuvintelor tale.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

La Tine alerg, Preafericită, ca la un liman binecuvântat al Vieţii, căci din cursele ispitelor totdeauna scoţi pe robii Tăi cu mâna Ta cea puternică, îndrumându-i către calea pocăinţei.

Cântarea a III-a

,, Tu eşti tăria celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor întunecaţi; şi pe Tine Te laudă duhul meu ”.
Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Carte a monahilor te-ai arătat în Biserica lui Hristos, iar acum în cartea sufletelor noastre scrie cuvânt de înţelepţire.

Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Norii gândurilor rele alungă-i de pe cerul inimii mele şi mă arată pe mine încununat cu seninătatea pocăinţei.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Flori de cântări culegem ţie din grădina laudelor cereşti, iar tu ne găteşte cununa răbdării în ispite.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Preacurată Fecioară, Rai înţelegător Te ştim pe Tine, noi cei ce alergăm cu pas bucuros la puternică mijlocirea Ta. Inima mea ce s-a făcut iad a toată stricăciunea patimilor prefă-o iarăşi în rai tainic plin de curgerile gândurilor cuvioase.

Apoi aceste stihiri:
Sfinte Ierarhe Vasile, Duhul Sfânt umbrindu-te, te-ai făcut grăitor de cele dumnezeieşti, iar acum ne călăuzeşti pe noi la limanurile Vieţii.

Uşile pocăinţei deschide-mi fericite, cu cheia rugăciunilor tale şi soleşte-mi iertare de la Împăratul slavei, îngrădindu-mă cu sabia gândurilor smerite, ca pe un ostaş al lui Hristos.

Sedealna
glas 2, podobie: Ceea ce esti rugatoare calda…
Valurile patimilor mele le potoleşte cu solirea ta cea grabnică şi mă scoate din adâncul păcatului celui cumplit.

Cântarea a IV-a

,, Sfatul cel neurmat şi dumnezeiesc al întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum socotindu-l a strigat: Slavă puterii Tale, Doamne ! ”.
Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cetele monahilor pe tine te au turn de întărire, iar preoţii te ştiu cetate neclintită a daruli dumnezeiesc, cu care luminează şi cetatea inimilor noastre, a celor ce te cinstim pe tine.

Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ruşinează pe cei ce se scoală asupra mea cu răutate şi în locul tulburării patimilor dăruieşte-mi pacea lui Hristos, ca să te cinstesc pe tine totdeauna cu credinţă.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Stâlp neclintit al Treimii învăluit de lumină pe tine toţi te ştim, iar acum sprijineşte gândurile noastre pe piatra mărturisirii Adevărului.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Maica Luminii, în ceasul sfârşitului meu să-mi fi aproape, alungând întunericul asupririi diavoleşti şi gătindu-mă mai înainte cu podoabele cele mântuitoare ale faptelor pocăinţei.

Cântarea a V-a

,, Negura sufletului meu, Mântuitorule, risipeşte-o cu lumina poruncilor Tale şi mă luminează ca un singur Împărat al păcii ”.

Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Biserica frumos se împodobeşte cu nevoinţele şi cu minunile tale, iar noi cu podoabele cuvintelor tale ne luminăm biserica inimii.

Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o albină înţelegătoare ai adunat din florile cugetărilor dumnezeieşti cuvinte spre întărirea Bisericii, pe care o păzeşte şi acum cu rugăciunea ta.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Biserica lui Hristos grăieşte către tine cuvânt de mulţumire, împletindu-ţi cununi de laude, spre slava Ziditorului.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Stând cu îndrăzneală înaintea Fiului şi Dumnezeului Tău, cere cu stăruinţă iertarea păcatelor noastre şi ne soleşte intrarea în cămara cea de nuntă a Mirelui doririlor cereşti cu feciorele cele înţelepte.

Cântarea a VI-a

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe scaunul arhieriei ai fost aşezat de înţelepciunea dumnezeiască, iar acum scaunele inimilor le împodobeşti cu gândurile Cuvântului.

Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Opreşte valurile ispitelor năpustite asupra mea şi cu pacea lui Hristos mă îngrădeşte, ca să trec netulburat marea acestei vieţi.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Logodindu-ţi ţie fecioria neprihănită, în cămara lui Hristos te-ai desfătat de cugetări dumnezeieşti, iar acum adormi patimile noastre cu rugăciunea ta.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Lumea se bucură luând izbăvire prin rugăciunile Tale, Fericită, şi toţi Te cinstim cu credinţă, întru Tine punându-ne toată nădejdea mântuirii noastre. Scoate-ne din stricăciunea patimilor şi haina sufletului nostru dă-ne să o curăţim cu lacrimile pocăinţei.

Apoi aceste stihiri:

Cu marele Ilie te-ai asemănat întru râvnă şi cu Moise întru înălţimea cugetării dumnezeieşti, iar acum fiind umbrit de darul Duhului ceri cu stăruinţă mântuire sufletelor noastre.
Preacurată, care, prin cuvant, negrait ai nascut pe Cuvantul in zilele cele mai de apoi, roaga-te Lui, ca una ce ai indraznire de Maica.

Condacul
glas 2, podobie : Cu sangiurile tale…
Fericite Ierarhe Vasile, cu sabia rugăciunii ai tăiat toate legăturile patimilor şi minte luminată de Duhul a Bisericii lui Hristos fiind, taina iubirii Tatălui descoperi minţilor celor mai neputincioase spre slava Treimii.

Prochimenul, glas 4:
Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Său.
Stih: Fericit barbatul cel ce se teme de Domnul…

Evanghelia dupa Matei:

Zis-a Domnul ucenicilor Sai: Toate Mi-au fost date de ca¬tre Tatal Meu si nimeni nu cu¬noaste pe Fiul, decat numai Tatal, nici pe Tatal nu-L cunoaste nimeni, decat numai Fiul si cel caruia va voi Fiul sa-i desopere. Luati jugul Meu asupra voastra si invatati-va de la Mine, ca sunt bland si smerit cu inima, si veti gasi odihna sufletelor voastre caci jugul Meu e bun si povara Mea e usoara.

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule…

Slava… glas 2:
Pentru rugăciunile Ierarhului Tău, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Si acum…
Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Stihira, glas 6 (forma glasului 2), podobie: “Toata nadejdea…”
Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste faradelegile noastre.
Ca un soare ai strălucit cu minunile în tot pământul, căci cu milostivirea te-ai asemănat Părintelui ceresc, prin slujirea fără prihană Arhiereului Celui Mare, iar prin curăţia desăvârşită a inimii ai odihnit întru Tine pe Mângâietorul Duhul, Cel Ce cu multe daruri de cântări împodobea cămara inimii tale.
Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului, maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim, ale Sfântului Ierarh Vasile, ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru ale tuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne miluieste pe noi.
Strana: Doamne, miluieste (de 12 ori).

Cântarea a VII-a

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri ! ”.

Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Duhurile rele le alungi cu suflarea rugăciunii tale şi pe toţi ne povăţuieşti la limanul pocăinţei.

Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ruşinat-ai prin cuvânt pe ereticii cei neclintiţi în răutate, iar acum alungă din Biserica lui Hristos toate neghinele ereziilor.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Flacără a Duhului ce se înalţă la tronul Treimii te-ai arătat, iar acum cu focul rugăciunilor tale arzi materia gândurilor noastre celor rele.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Lauda fecioriei eşti şi podoaba lumii îngereşti, povăţuind şi luminând pe toţi pe calea mântuirii. De piatra rugăciunii Tale zdrobeşte pruncii gândurilor rele care tulbură inima mea şi plânsul cel lin al pocăinţei îmi dăruieşte spre întoarcere din robia morţii sufleteşti.

Cântarea a VIII-a

În văpaie de foc stau Ţie înainte heruvimii şi serafimii, Doamne, şi toată zidirea cântare frumoasă cântă Ţie: Lăudaţi-L, binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii !

Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cer înţelegător te-a arătat pe tine Hristos, împodobit cu stele de gânduri dumnezeieşti, cu care risipeşte întunericul minţilor noastre.

Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Minte preastrălucită având, înaintea minţilor celor înţelegătoare ale îngerilor stând, aduci jertfa rugăciunii pentru cei cu minte întunecată de patimi.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

În marea rugăciunii cufundându-te, ai pescuit cu undiţa minţii înţelegerile cele dumnezeieşti ale Înţelepciunii, iar acum ca şi pe nişte mărgăritare le arunci în adâncul inimilor noastre.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Leagă rănile sufletului meu Preacurată, picurând peste ele untdelemnul milostivirii Tale şi arată-mă mai râvnitor spre cele dumnezeieşti. Surpă îndrăzneala vrăjmaşilor nevăzuţi şi la limanul păcii mă povăţuieşte.

Cântarea a IX-a

Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.

Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Veseleşte gândurile inimii mele celei întristate de năvala patimilor şi mă arată următor al razelor de gând ale Soarelui dreptăţii.

Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu pot eu, cel prea puţin priceput întru cuvânt, a-ţi croi văl de laude dumnezeieşti, dar tu mă păzeşte Sfinte, sub veşmântul arhieresc al rugăciunilor tale.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Ploaie de gânduri dumnezeieşti trimite-mi mie din norii Duhului şi mă curăţeşte de toată spurcăciunea gândurilor rele.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Bucurie Ţie Arhanghelul Ţi-a vestit şi întristarea Evei a fost alungată, iar acum noi, cei aflaţi în mâhnire din pricina necazurilor alergăm la mijlocirea Ta dătătoare de bucurie.

Apoi : Cuvine-se cu adevarat sa te fericim pe tine Nascatoare de Dumnezeu, cea pururea fericita si prea nevinovata si Maica Dumnezeului nostru.

Ceea ce esti mai cinstita decat Heruvimii si mai slavita fara de asemanare decat Serafimii, care fara stricaciune pe Dumnezeu Cuvantul ai nascut, pe tine, cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu, te marim.

Apoi aceste stihiri, glas 8, podobie:
“Ceea ce esti mai cinstita…”.
Bucură-te, cununa ierarhilor lui Hristos, oglinda frumuseţilor Duhului, acoperământul înţelepciunii celor nepricepuţi, cu haina rugăciunilor tale acoperă-mă pe mine, cel greu încercat întru ispite.

Săltările patimilor ai veştejit, fiind umbrit de puterea Duhului, iar acum negura patimilor noastre o risipeşti cu lumina rugăciunilor tale.
Cu înţelepciune ai călăuzit Biserica lui Hristos către adevăr şi ai aflat plata dreptăţii, iar acum în corturile îngereşti salţi cântând cântarea veseliei.
Spicele gândurilor răutăţii le seceră din inima mea şi învredniceşte-mă Ierarhe, a aduce rod însutit de mântuire.
Porţile iertării deschide-mi mie, celui ce am alunecat în păcat, şi cu frica lui Dumnezeu îngrădeşte inima mea neputincioasă.
Stinge focul patimilor mele cu ploaia ruăciunii tale şi îndulceşte inima mea cu mierea înţelegătoare a cuvintelor Înţelepciunii.
Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos, cu Sfântul Ierarh Vasile şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule…Preasfanta Treime…Tatal nostru…

si dupa ecfonis cantam Troparul, glas 4, podobie: Degrab ne intampina…

Se veseleşte Biserica lui Hristos şi saltă avându-te pe tine ca pe un far călăuzitor către limanul Adevărului şi toţi îţi împletim cununi de cântări ca unui dumnezeiesc ierarh al lui Hristos.
Apoi cantam aceasta stihira glas 2, podobie: “Cand de pe lemn…”, vreme în care ne închinăm icoanei Sfântului:

Ca un ierarh stai înaintea jertfelnicului lui Hristos şi aduci jertfa rugăciunii pentru poporul binecredincios, pentru care cere pace şi mântuirii, deschizând tuturor porţile iertării Cuvântului.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.
Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău.

DoarOrtodox

Acatistul Sf. Ierarh Vasile cel Mare

Condacul 1

Pe tine, trâmbiţa cea cu dumnezeiască glăsuire şi cereasca albină, care din florile învăţăturilor ai adunat mierea cea făcătoare de viaţă a dogmelor Treimii şi o ai lăsat Bisericii lui Hristos bogăţie neîmpuţinată, din care gustăm noi toţi, cu dulce cântare te lăudăm, cântând ţie: Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Icosul 1

Cel ce prin curăţia minţii tale cea asemenea cu îngerii te-ai ridicat la dumnezeieştile înălţimi şi, străbătând printre cetele heruvimilor, ai descoperit dogmele Treimii, pe care le-ai lăsat Bisericii comoară nejefuită, Sfinte Vasile, primeşte de la noi nevrednicii laudele acestea:
Bucură-te, lauda cea strălucită a arhiereilor;
Bucură-te, dumnezeiescule învăţător al dogmelor;
Bucură-te, următorul apostolilor cel credincios;
Bucură-te, stâlpul Bisericii cel prealuminos;
Bucură-te, al Treimii apărătorule;
Bucură-te, de cele cereşti arătătorule;
Bucură-te, ocârmuitorul corăbiei celei duhovniceşti;
Bucură-te, îndreptătorul vredniciei arhiereşti;
Bucură-te, luminătorul ceresc al preoţiei;
Bucură-te, povăţuitorul preaînţelept al pustniciei;
Bucură-te, deşteptatorul păcătoşilor către pocăinţă;
Bucură-te, mângâietorul celor ce adorm întru dreapta credinţă;
Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul 2

Al Păstorului păstorilor de aproape slugă făcându-te, Sfinte Vasile, ai îmbogăţit Biserica cu înţeleptele tale învăţături; pentru care cântam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Ai fost, preasfinte părinte, totdeauna la înălţimile vredniciei arhiereşti şi întru adâncul smereniei; pentru care noi minunându-ne cântăm ţie:
Bucură-te, cel ce te veseleşti în Biserica biruitoare;
Bucură-te, cel ce de la Împăratul Hristos primeşti binecuvântare;
Bucură-te, turn preaînalt al privirilor cereşti;
Bucură-te, înţelepte tâlcuitor al celor teologiceşti;
Bucură-te, magistrul ştiinţelor frumoase;
Bucură-te, că ţi-ai ales pe cele nemincinoase;
Bucură-te, cu serafimii liturghisitorule;
Bucură-te, cu heruvimii de Dumnezeu văzătorule;
Bucură-te, prietenul apostolilor;
Bucură-te, întâistătătorul arhiereilor;
Bucură-te, cu mucenicii împreună-şezătorule;
Bucură-te, cu proorocii bine-vorbitorule;
Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul 3

Pusu-te-a pe tine, Sfinte Vasile, Dumnezeu-Cuvântul, tărie bună Bisericii Sale, cel ce cu tunetul cuvintelor tale amuţeşti gurile ereticilor; iar noi credincioşii, bucurându-ne, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Împotrivindu-te, părinte, lui Iulian prea păgânul împărat şi mărturisind Dumnezeirea lui Hristos, ai ruşinat păgânatatea lui, făcându-te mucenic de bunăvoie; pentru care auzi de la noi:
Bucură-te, sabie ascuţită cu focul Duhului;
Bucură-te, mărturisitor fără de frică al adevărului;
Bucură-te, propovăduire puternică a Treimii;
Bucură-te, luptător tare împotriva nedumnezeirii;
Bucură-te, predicator mare al Dumnezeirii;
Bucură-te, gură adânc-grăitoare a Treimii;
Bucură-te, către Sfânta Treime al credincioşilor mijlocitor;
Bucură-te, al Bisericii a toată lumea luminător;
Bucură-te, că pe cei zgârciţi, spre îndurare i-ai plecat;
Bucură-te, cel ce pe popor de foame l-ai scăpat;
Bucură-te, al iubirii de argint săgetătorule;
Bucură-te, la milostenie îndemnătorule;
Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul 4

Văzut-ai, mare ierarhe Vasile, pe Născătoarea de Dumnezeu înconjurată de cetele îngereşti şi poruncind mucenicului Mercurie să nimicească pe păgânul Iulian, vrăjmasul Fiului său; iar după ce te-ai încredinţat că ai fost ascultat, îndată ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Pe Valent cel orbit cu eresul lui Arie, care tulbura Biserica lui Hristos, cu multă bărbăţie l-ai mustrat, preaînţelepte părinte; pentru care te lăudăm pe tine, zicând:
Bucură-te, ochiul Bisericii cel pătrunzător;
Bucură-te, de pleava clevetirilor vânturător;
Bucură-te, al viei lui Hristos înţelept lucrătorule;
Bucură-te, al tainelor mare învăţătorule;
Bucură-te, munte aspru al pocăinţei;
Bucură-te, cetate nejefuită a credinţei;
Bucură-te, privighetoarea Bisericii cea cu dulce glăsuire;
Bucură-te, vulturul teologiei, cel cu înaltă suire;
Bucură-te, al preoţiei povăţuitorule;
Bucură-te, al dascălilor învăţătorule;
Bucură-te, mare învăţător al fecioriei;
Bucură-te, grădina cea împodobită a curăţiei;
Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul 5

Venit-a la tine, Sfinte Ierarhe Vasile, femeia ce fusese nedreptăţită de eparhul cetăţii, cerând de la tine a-i face mijlocire; iar tu, înfricoşându-l cu judecata lui Dumnezeu , l-ai plecat a-i face dreptate; de care ea, bucurându-se, ţi-a adus mulţumire, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Următor făcându-te Mântuitorului, preaînţelepte părinte, te-ai arătat mare apărător celor nedreptăţiţi; pentru care zicem:
Bucură-te, apărătorul văduvelor;
Bucură-te, părintele săracilor;
Bucură-te, sprijinitorul celor nedreptăţiti;
Bucură-te, bogăţia celor lipsiţi;
Bucură-te, cel ce pe împăraţii cei fără de lege i-ai mustrat;
Bucură-te, ca pe eparhul spre milă l-ai plecat;
Bucură-te, cel ce cununa mucenicească ai dorit;
Bucură-te, că mărturisitor a fi te-ai învrednicit;
Bucură-te, cel ce bogăţie pierzătoare n-ai adunat;
Bucură-te, ca întru sărăcie lui Hristos ai urmat;
Bucură-te, asemenea lui Ilie râvnitor;
Bucură-te, ca Isaia mare glăsuitor;
Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul 6

Primit-ai, mare arhipăstorule Vasile, putere de la Dumnezeu asupra diavolului, încât l-ai silit a trimite prin văzduh zapisul tânărului prin care se vânduse; de care minune spăimântându-ne, cântăm lui Dumnezeu, Celui ce te-a preamărit pe tine, cântare: Aliluia!

Icosul 6

Se îngrozesc mulţimile diavolilor numai auzind de numirea ta, părinte al părinţilor Vasile; iar noi credincioşii cântând, aducem ţie laudele acestea:
Bucură-te, fulger care arzi pe duhurile satanei celei spurcate;
Bucură-te, tunetul care risipeşti sfaturile cele necurate;
Bucură-te, cel ce cu armele duhului te-ai îmbrăcat;
Bucură-te, ca prin acelea pe puterile cele potrivnice le-ai sfărâmat;
Bucură-te, cel ce pe fiul împăratului l-ai vindecat;
Bucură-te, că pe mulţi din adâncul păcatului ai ridicat;
Bucură-te, că pe cel lepros l-ai tămăduit;
Bucură-te, că pe cei cu fapte bune prin Duhul i-ai cunoscut;
Bucură-te, îngerul cel pământesc;
Bucură-te, omul cel ceresc;
Bucură-te, sare tainică a învăţăturii;
Bucură-te, luminat povăţuitor al mântuirii;
Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul 7

Descoperindu-i Dumnezeu viaţa ta cea plină de sfinţenie, părinte Vasile, cuviosul Efrem în pustie vedea un stâlp de foc care se înălţa la cer şi a auzit glas zicând: “În acest fel este Vasile”. De care minunându-se, a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Avut-ai, preasfinte părinte, inima ta din pruncie locaş curat Sfântului Duh, prin care te-ai făcut mare între aleşii lui Dumnezeu; pentru care cântăm ţie:
Bucură-te, sfeşnicul luminii celei neînserate;
Bucură-te, fântâna scripturilor celor de Dumnezeu insuflate;
Bucură-te, porumbul Domnului cel cu aripi aurite;
Bucură-te, al teologului Grigorie prietene iubite;
Bucură-te, cu Gură de Aur întru Dumnezeu unire;
Bucură-te, cu amândoi a lor pecetluire;
Bucură-te, muză de credinţă învăţătoare;
Bucură-te, înţelepciunea Bisericii trebuitoare;
Bucură-te, că de înţelepciunea ta s-au mirat împăraţii;
Bucură-te, că de frumoasa ta grăire au amuţit ereticii;
Bucură-te, râu de apele vieţii revărsător;
Bucură-te, crin de mireasma împodobitor;
Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul 8

Precum când erai în viaţa aceasta aduceai jertfa cea fără de sânge pentru păcatele poporului, aşa acum, prealăudate ierarhe, stând lângă scaunul Dumnezeirii, înalţă ca o jertfă rugăciunile tale cele bine-primite pentru noi, care te lăudăm pe tine cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Stâlp luminător ai fost pe pământ Bisericii lui Hristos, Vasile, şi îndrăzneala ta către Hristos o ai dovedit şi după moarte; pentru care auzi-ne pe noi care zicem ţie:
Bucură-te, cu numele împărăţiei numite;
Bucură-te, al Bisericii mare părinte;
Bucură-te, diamantul credinţei cel nezdrobit;
Bucură-te, apăratorul dogmelor cel nebiruit;
Bucură-te, oglinda descoperirilor celor dumnezeieşti;
Bucură-te, paharul tainelor celor cereşti;
Bucură-te, cerb la izvorul nemuririi alergător;
Bucură-te, celor credincioşi către aceea povăţuitor;
Bucură-te, crinul arhiereilor cel cu dumnezeiască mirosire;
Bucură-te, făclia cuvântătorilor de Dumnezeu cea cu cerească strălucire;
Bucură-te, seceră apostolească, de neghinele eresurilor tăietoare;
Bucură-te, roua cerească de arşiţa păcatelor răcoritoare;
Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul 9

Zis-ai, preaînţelepte părinte, că “filozofia cea adevărată este gândirea la moarte”. Dă-ne deci nouă cu rugăciunile tale cele bine-primite la Dumnezeu să trecem fără primejdie prin porţile morţii şi, ajungând la viaţa cea fericită, să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu cântare: Aliluia!

Icosul 9

Împodobit-ai, preaminunate, scaunul arhieriei cu înţelepciunea ta preaînaltă şi cu dumnezeiasca sfinţenie; pentru care aducem ţie laudele acestea:
Bucură-te, ostaşul cel ager al armelor celor duhovniceşti;
Bucură-te, slujitorule cu puterile cele cereşti;
Bucură-te, cel ce întru împodobirea Bisericii pe mulţi ai întrecut;
Bucură-te, că vestirea ta la margini a străbătut;
Bucură-te, cel ce în norul privirilor ai intrat;
Bucură-te, că teologului Ioan ai urmat;
Bucură-te, piatra cea scumpă a arhieriei;
Bucură-te, podoaba cea luminoasă a preoţiei;
Bucură-te, noule David de la turmele pustnicilor chemat;
Bucură-te, că prin uşa oilor în staul ai intrat;
Bucură-te, cel ce turma la verdeaţa Scripturilor o ai păscut;
Bucură-te, că a pastoriei icoană vie te-ai văzut;
Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul 10

Venit-a la tine, părinte, femeia cea păcătoasă şi dându-ţi hârtia cea pecetluită în care erau scrise păcatele sale, pe care se ruşina a le mărturisi, tu degrab, alergând la rugăciune către Dumnezeu, ai facut prin minune a se şterge păcatele ei. Pentru aceea noi, minunându-ne de îndrăzneala ta cea mare către Dumnezeu, cântăm: Aliluia!

Icosul 10

Te-ai arătat lui Hristos, prealuminate părinte, zid nebiruit ridicat prin înţelepciunea Lui la înălţime; pentru care cu laude ca şi cu nişte flori te încununează pe tine, zicând:
Bucură-te, vioara Duhului cea dulce răsunătoare;
Bucură-te, albina raiului cea de viaţă adunătoare;
Bucură-te, muza de cele cereşti cântătoare;
Bucură-te, grădina Scripturilor cea veselitoare;
Bucură-te, al doilea Moise care marea eresurilor despărţeşti;
Bucură-te, că a trece prin aceasta pe noul Israel îl povăţuieşti;
Bucură-te, stâlpul credinţei cel de viaţă purtător;
Bucură-te, fagure de miere din izvorul cel începător;
Bucură-te, hrănitorul celor săraci de cunoştinţă;
Bucură-te, ajutătorul grabnic celor ce te cheamă cu credinţă;
Bucură-te, cel întâi în treimea arhiereilor;
Bucură-te, că împodobeşti ceata păstorilor;
Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul 11

Avut-ai Sfinte Părinte Vasile, semn minunat văzut de venirea Sfântului Duh, în sfinţirea dumnezeieştilor Taine. Pentru aceasta, înfruntând neluarea aminte a diaconului, ai făcut a se despărţi prin perdele altarul de adunarea credincioşilor; de care minunându-ne cântăm lui Dumnezeu Celui minunat întru sfinţii Săi: Aliluia!

Icosul 11

Minune mare s-a văzut la trecerea ta din viaţa aceasta, bine-plăcutule al lui Dumnezeu Vasile, căci sculându-te de pe patul morţii, ai botezat pe evreul Ioasaf cu toată casa lui; pentru care te lăudăm, zicând:
Bucură-te, că după a ta cerere, Dumnezeu a primit a-ţi prelungi viaţa;
Bucură-te, că ţi s-a încredinţat ca evreul să dobândească credinţa;
Bucură-te, cel ce comoara cea din Evanghelie ai aflat;
Bucură-te, că pe aceasta prin ostenelile arhieresti o ai scăpat;
Bucură-te, cerbul cel sprinten al munţilor cereşti;
Bucură-te, înger iubit al puterilor îngereşti;
Bucură-te, cela ce haina cea de nuntă prin înfrânare ţi-ai împodobit;
Bucură-te, că vezi pe Acela pe care L-ai dorit;
Bucură-te, că acum auzi cântările ce nu se pot grăi cu limbi omeneşti;
Bucură-te, că acum te desfătezi în cântări dumnezeieşti;
Bucură-te, spic ceresc cel cu însutită rodire;
Bucură-te, cel ce însetezi de a noastră mântuire;
Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul 12

Prealuminate ierarhe Vasile, caută cu milostivire din înălţimea munţilor cereşti spre noi care luptăm cu multe necazuri în marea acestei vieţi şi, primind micile noastre laude, dă-ne ajutor cu rugăciunile tale, ca, mântuindu-ne, să ne învrednicim a cânta împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Arătându-ţi-Se Însuşi Mântuitorul cu Sfinţii Apostoli, vrednicule de laude părinte, te-a învăţat lucrarea dumnezeieştii Liturghii, pe care o ai lăsat Bisericii podoabă de mare cuviinţă; pentru care, cu smerenie lăudându-te, zicem ţie:
Bucură-te, al altarului diamant nepreţuit;
Bucură-te, al păstorului fluier aurit;
Bucură-te, cunoscătorul dogmelor şi al canoanelor;
Bucură-te, luminătorul păstorilor şi al soboarelor;
Bucură-te, smirna cea cu dumnezeiscă mireasmă a Liturghiei;
Bucură-te, vrednicia cea îngerească a preoţiei;
Bucură-te, a Bisericii făclie luminătoare;
Bucură-te, a celor leneşi trimbiţă deşteptătoare;
Bucură-te, ca Pavel Bisericii luminător;
Bucură-te, ca Petru de ceresca împărăţie descuietor;
Bucură-te, gura Cuvântului din cer tunătoare;
Bucură-te, văpaia Duhului de eretici mistuitoare;
Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul 13

O, preaminunate părinte al părinţilor, Sfinte Ierarhe Vasile, primind puţina noastră cântare, precum Mântuitorul banii văduvei, soleşte pentru noi trecere fără primejdii în ceasul morţii, ca învrednicindu-ne a intra în cămara dumnezeieştii împărăţii, să cântăm cu tine împreună cântare lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Icosul 1

Cel ce prin curăţia minţii tale cea asemenea cu îngerii te-ai ridicat la dumnezeieştile înălţimi şi, străbătând printre cetele heruvimilor, ai descoperit dogmele Treimii, pe care le-ai lăsat Bisericii comoară nejefuită, Sfinte Vasile, primeşte de la noi nevrednicii laudele acestea:
Bucură-te, lauda cea strălucită a arhiereilor;
Bucură-te, dumnezeiescule învăţător al dogmelor;
Bucură-te, următorul apostolilor cel credincios;
Bucură-te, stâlpul Bisericii cel prealuminos;
Bucură-te, al Treimii apărătorule;
Bucură-te, de cele cereşti arătătorule;
Bucură-te, ocârmuitorul corăbiei celei duhovniceşti;
Bucură-te, îndreptătorul vredniciei arhiereşti;
Bucură-te, luminătorul ceresc al preoţiei;
Bucură-te, povăţuitorul preaînţelept al pustniciei;
Bucură-te, deşteptatorul păcătoşilor către pocăinţă;
Bucură-te, mângâietorul celor ce adorm întru dreapta credinţă;
Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul 1

Pe tine, trâmbiţa cea cu dumnezeiască glăsuire şi cereasca albină, care din florile învăţăturilor ai adunat mierea cea făcătoare de viaţă a dogmelor Treimii şi o ai lăsat Bisericii lui Hristos bogăţie neîmpuţinată, din care gustăm noi toţi, cu dulce cântare te lăudăm, cântând ţie: Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

DoarOrtodox

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.