Cântarea 1-a

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului!

        Tulburarea sufletească m-a cuprins, aflând că am dobândit boala cea grea a cancerului, dar spre Tine Doamne înalț rugăciune cu umilință, ca să nu îți întorci fața, pentru păcatele mele, ci să mă ajuți și să îmi dai vindecare.

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului!

        Ce voi face eu desnădăjduitul, de nu voi alerga cu credință la Tine Doamne Iisuse, Care ești Doctorul sufletelor și ale trupurilor noastre, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, scapă-mă din necazul acesta.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

         Pentru păcatele mele cele multe și pentru curățirea sufletului meu, ai îngăduit Doamne să pătimesc această boală, dar nu mă lăsa, ci mă întărește și mă tămăduiește.

Și acum și pururea și în vecii vecilor.Amin.

         Maica lui Dumnezeu, ceea ce ești grabnică ajutătoare și rugătoare pururi la Fiul tău cel dumnezeiesc, vezi întristarea sufletului meu și îmi dă mângâiere.

Cântarea a 3-a

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului!

         Dacă aș avea credință cât un bob de muștar, aș căpăta tămăduire de această boală, ci te rog Stăpâne ajută necredinței mele și mă miluiește.

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului!

        Am greșit la Cer cu păcatele mele, nu am făcut voia Ta, și nici nu am împlinit poruncile Tale, ci ca vameșul suspinând strig: Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

       Gândurile de desnădejde și frica morții îmi aduc tuburare, dar Tu Stăpâne care doar cu cuvântul ai liniștit marea învolburată, adu liniște sufletului meu.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

           Născătoare de Dumnezeu, Împărăteasa cerului și a pământului, care știi neputințele trupești și durerile mele, te rog trimite-mi grabnic ajutor.

Cântarea a 4-a

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului!

           Ai tămăduit mulțime de bolnavi în mila Ta cea mare Doamne, și eu acum nădăjduiesc să-mi dai vindecare, pentru rugăciunile sfinților îngeri și ale tuturor sfinților știuți și neștiuți.

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului!

           Timpul vieții mele în păcate l-am cheltuit, nu am ascultat învățăturile Tale și nu am făcut faptele bune pe care puteam să le fac, dar acum cu inima smerită te rog să mă miluiești.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

           Ajută-mă Doamne, pe mine cel lipsit acum de ajutorul omenesc, că boala nemiloasă vrea să mă răpună și nu am fapte vrednice de mântuire, dar Tu care nu ai pe nimeni de pierdut, dă-mi timp de pocăință.

Și acum și pururea și în vecii vecilor.Amin.

          Tu care ești Mijlocitoarea neamului omenesc, îndură-te de mine Maica lui Dumnezeu, care în necazul meu te chem în ajutor pentru rugăciunile celor ce te cinstesc în cer și pe pământ și se roagă pentru noi.

Cântarea a 5-a

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului!

         Doamne care ai vindecat doar cu cuvântul pe cei zece leproși, vindecă-mă și pe mine, ca văzând  mila și iubirea Ta pentru omul cel căzut și bolnav, să îți aduc cu recunoștință mulțumiri.

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului!

         Nimic nu e cu neputință la Tine Doamne, numai să voiești.De aceea și eu crezând puterii Tale și nădăjduind în mila Ta aștept ajutorul Tău.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

         Precum ai deschis ochii orbului din naștere, deschide și ochii sufletului meu întunecat de tulburare, ca văzând minunile tale să mă rog neîncetat.

Și acum și pururea și în vecii vecilor.Amin.

         Nu am în cer altă mijlocitoare sfântă, care este mai presus de toți sfinții și îngerii, afară de tine Maica lui Dumnezeu, roagă-te Fiului Tău pentru tămăduire sufletească și trupească.

Cântarea a 6-a

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului!           

       Scoală-te, ia-ți patul și umblă! i-ai zis slăbănogului, și eu văzând iubirea Ta, aștept milostivirea Ta Doamne, ca să mă scoli sănătos din patul durerii și să tămăduiești boala cea necruțătoare.

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului!

      Doamne trimite-mi doctori pricepuți, care să îmi aducă tămăduire luminați de Harul Tău, că nu am altă nădejde de scăpare.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

     Spre Tine îmi ridic ochii sufletului meu Doamne, eu cel bolnav și pentru rugăciunile sfinților mucenici si mucenițe, ale sfinților cuvioși și cuvioase dă-mi alinare durerilor celor sufletești și trupești.

Și acum și pururea și în vecii vecilor.Amin.

      Frica bolii și a morții îmi dă târcoale și îmi aduce mereu mâhnire, nu e pace sufletului meu, dar eu alerg la sfântul tău Acoperământ Născătoare de Dumnezeu și nădăjduiesc că voi fi mântuit.

Cântarea a 7-a

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului!           

     Durerea îmi cuprinde trupul, sufletul îmi este întristat, dar mă rog Ție, Dumnezeul meu, Iisuse Hristoase, ai milă de mine, că nu am alt ajutor afară de Tine.

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului!

      Pentru rugăciunile sfinților tămăduitori: Nectarie, Pantelimon, Cosma și Damian, Partenie, Spiridon și ale tuturor sfinților care mijlocesc pentru noi, Doamne ajută-mă.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

     Nu mă da morții, că nepregătit  petrec și viața mea s-a scurs în păcate, dar strig către Tine ca și fiul cel risipitor: Tată am greșit la Cer și înaintea Ta.

Și acum și pururea și în vecii vecilor.Amin.

    Stăpâna Mea, Maica Luminii luminează-mi sufletul, alină-mi durerile, tămăduiește-mă de boala cancerului,ca fiind izbăvit să îți aduc rugăciuni de mulțumire.

Cântarea a 8-a

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului!           

      Miluiește-mă Doamne, cum ai miluit pe femeia cananeancă că nu am fiică ci trup, care este cuprins de boala cea nemiloasă.

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului!           

      Scapă-mă Iisuse din boală,cum ai scăpat pe soacra lui Petru, ca și eu ridicându-mă din neputința sufletească și trupească să îți slujesc Ție.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

       Cum ai înviat pe fiica lui Iair, Stăpâne învie și sufletul meu cel mort pentru mulțimea fărădelegilor și îndurerat din pricina bolii.

 Și acum și pururea și în vecii vecilor.Amin.

       Minuni nenumărate ai făcut Preasfântă  Născătoare de Dumnezeu, că nimeni din cei ce te-au chemat, nu au rămas fără ajutor, aducând alin ùùùùuùhùùhhùhhhhùùùùùñ are celor ce suferă.

Cântarea a 9-a

Dumnezeule, milostiv mie păcătosului!

       Mă înspăimântă crucea suferinței Doamne Iisuse, dar Tu care ai purtat  Crucea pentru păcatele noastre, ajută-mă să fac voia Ta.

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului!

       Doamne ajută-mă! strig și eu ca mulțimea de orbi, ologi, leproși, și paralitici care veneau după Tine și primeau vindecare, întorcându-se cu bucurie la casele lor. Și eu nădăjduiesc spre ajutorul Tău.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

        Fie-ți milă Iisuse de mine păcătosul, arată-ți îndurarea Ta, trimite-mi Harul Tău, ca scăpându-mă din gheara morții să îți slujesc Ție, spre mântuire. 

Și acum și pururea și în vecii vecilor.Amin.

        Tu care vezi pururi fața Fiului Tău, Maica lui Dumnezeu și Maica noastră cerească, bucură sufletul meu aducându-mi grabnic vindecare.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.