Tropar, glasul al 4-lea
Cel ce împărți slava și tronul cu sfinții apostoli și ești slujitor înțelept și plin de credință al lui Hristos, harpă aleasă a Duhului Sfânt și vas prea plin de dragostea lui Hristos, Sfinte lerarhe Nicolae, Luminătorul Japoniei, cel întocmai cu Apostolii, roagă-te Prea Sfintei Treimi, Celei de viată dătătoare, pentru turma ta și pentru întreaga lume!

Condac, glasul al 4
Ca un Bun Dumnezeu, l-ai răsplătit pe credinciosul vestitor al Evangheliei Tale, Doamne, pe cel insuflat de Duhul Sfânt, căci ai binevoit a primi mai degrabă strădaniile şi durerile lui decât sacrificiile jerfelor arse, cele după lege. Pentru rugăciunile lui apără-ne de cel rău.

Icos:
Asemenea lui David, Sfântul Ierarh Nicolae nu a dat somn ochilor săi nici odihnă pleoapelor sale până ce n-a tradus pentru fiii săi credincioşi, Vechiul şi Noul Testament, toate slujbele şi teologia Ta, Doamne. Și iată! Acum dând mulțumire pentru eforturile sale neobosite Biserica Ortodoxă a Japoniei înfloreşte în credinţă şi creşte în plinătatea ei. Drept aceea, prin rugăciunile lui, apără-ne de cel rău!


Viața Sfântului Ierarh Nicolae, luminătorul Japoniei

Sfântul Nicolae, Luminătorul Japoniei, pe numele său de mirean Ivan Dimitrievich Kasatkin, s-a născut pe data de 1 august 1836, în satul Berezovsk, provincia Smolensk, Rusia, unde tatăl său era diacon. A mers la seminarul din Smolensk, iar în anul 1857 a început studiile la Facultatea de Teologie din Sankt Petersburg.

În anul 1859, Consulatul Rus din Hakkodate, Japonia, contactează Patriarhia Rusă, cu rugămintea de a trimite un ieromonah, care să se îngrijească din punct de vedere sufletesc de membrii misiunii. Patriarhia ia legătura cu Academiile de Teologie în vederea găsirii unui candidat. Pentru postul respectiv au concurat mai mulți teologi, însă Ivan este singurul care acceptă călugaria ca și condiție necesară plecării în Țara Soarelui Răsare.
Pe data de 24 Iunie 1860, Ivan Kasatkin este călugărit în biserica facultății de Teologie şi primeşte numele de Nicolae. La 29 iunie este hirotonit diacon, iar următoarea zi va fi hirotonit preot. După 40 de zile de slujire a Sfintei Liturghii, tânărul ieromonah pleacă către Japonia. Iarna anului 1860 îl prinde însă în Siberia, într-un orăşel retras, alături de un alt mare sfânt contemporan – Inokentie de Alaska.
Ajunge în Japonia în anul 1861.
La început predicarea Evangheliei în mijlocul poporului japonez, părea o misiune imposibilă. Spunea sfântul: ,,Japonezii acelor timpuri îi priveau pe străini ca pe nişte animale, iar creştinismul era privit ca o sectă demnă numai pentru hoți și vrăjitori.” A petrecut primii 7 ani studiind limba japoneză, obiceiurile şi tradițiile poporului căruia trebuia să îi vestească cuvântul lui Dumnezeu.
În anul 1868, comunitatea părintelui Nicolae număra 20 de japonezi. Un an mai târziu, Ieromonahul Nicolae a plecat la Sankt Petersburg pentru a întocmi și susține un raport în fața Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, legat de munca și realizările sale din Japonia. În data de 14 Ianuarie 1870, s-a luat decizia de a se forma o Misiune Spirituală, ce urma să se ocupe cu predicarea cuvântului lui Dumnezeu, în mijlocul poporului păgân al Japoniei.
Părintele Nicolae a fost numit Arhimandrit şi conducător al Misiunii Ortodoxe nou înfiinţate.
După 2 ani petrecuți în Rusia, Sfântul Nicolae Kasatkin se întoarce în Japonia și mută centrul misiunii sale la Tokyo, lăsând în locul său pe ieromonahul Anatolie Tihai, român din Basarabia.
În anul 1871, tânăra comunitate de creştini ortodocşi începe să fie persecutată de autorități, în localitatea Hakkodate. Mulți dintre membrii comunitătii sunt închişi printre ei aflandu-se şi Pavel Sawabe, cel care a devenit primul preot de origine japoneză, dar şi o mulțime de femei şi copii.
Arhimandritul Nicolae Kasatkin face presiuni prin delegații misiunilor străine pentru ca aceștia să fie eliberați. În anul 1873 persecuția încetează.
Tot în acest an, la Tokyo, se începe construcția centrului ortodox, care cuprindea o catedrală de mari dimensiuni și o şcoală. Se construieşte astfel catedrala Nikolai-Do, care până astăzi este centru al vieții spirituale ortodoxe în Japonia.
În anul 1874, episcopul Paul de Kamchatka hirotoneşte primii preoți de origine japoneză. În Tokyo, funcționau deja 4 scoli: pentru cateheți, pentru femei, pentru pregătirea personalului auxiliar bisericesc şi Seminarul Teologic. În oraşul Hakkodate, funcţionau 2 şcoli separate pentru băieți și fete.

În anul 1878, în Japonia existau deja 4.115 creştini ortodocși și mai multe comunități. Numărul mare de convertiți se explică prin faptul că erau editate numeroase reviste și cărți ortodoxe în limba japoneză, iar slujbele bisericeşti erau ținute tot în această limbă.
Pe data de 30 martie 1880, Sfântul Nicolae Kasatkin devine episcop al Japoniei, prilej cu care îşi intensifică munca misionară, traducând cărțile de slujbă, dar şi o mare parte a Bibliei.
Mari încercări au venit asupra comunității de creștini ortodocși în timpul Războiului Ruso-Japonez din anii 1904 – 1905. Pentru constanța sa și spiritul de sacrificiu de care a dat dovadă în timpul războiului, Sfântul Nicolae a fost ridicat la rangul de Arhiepiscop.

Se stinge din viață în anul 1912, după mai bine de 50 de ani pe care i-a dedicat îndrăgostit şi misiunii în țara de care s-a îndrăgostit și care l-a acceptat ca un mare Dascăl și Părinte al său.
Sfântul Nicolae (Kasatkin) a fost un pionier al misiunii creștine şi fondator al Bisericii Ortodoxe Japoneze […] o persoană cu charismă şi zel misionar de neegalat. S-a pus în serviciul societății în care a trăit, ca păstor, lingvist, etnograf şi patron al artelor, fiind admirat şi venerat de către creștinii ortodocși dar și de necreștini laolaltă, în Japonia dar şi în afara granițelor țării. La moartea sa, pe data de 3 februarie 1912, a lăsat în urmă: o catedrală, 8 biserici, 276 capele, 175 case de rugăciune, 34 de preoți, 8 diaconi şi 34.110 credincioși ortodocși.

Ca o binecuvântare din partea bunului Dumnezeu şi prin bunăvoinţa Înaltpreasfințitului Daniel Nushiro, Mitropolit de Tokyo şi Întreaga Japonie, din anul 2014 Biserica Sfântul Nicolae Broșteni din București deține o particică din Sfintele Moaşte ale Sfântului Nicoale Kasatkin ,,cel întocmai cu Apostolii și luminătorul Japoniei”, care este cinstit în fiecare an pe data de 3 februarie.


Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae, luminătorul Japoniei (3 februarie)

Condacul 1
Ales ai fost, din mijlocul pravoslavnicului popor rus, de către Hristos pentru evanghelizarea Japoniei. Prin sufletul tău curat şi gândul smerit, i-ai învățat pe ei credința adevărată, iar noi la vederea faptelor tale cele minunate îți aducem cuvânt de laudă zicând: Bucură-te, Sfinte lerarhe Nicolae, cel întocmai cu Apostolii și luminătorul sufletelor noastre!

Icosul 1
Îngerul lui Dumnezeu cu tine călătorind, a îndreptat picioarele tale spre această țară îndepărtată spre vestirea Evangheliei lui Hristos. De aceea cu inimă plină de bucurie strigăm ție:
Bucură-te, că din Smolensk ai răsărit ca un soare prealuminos.
Bucură-te, căci biserica din copilărie ai iubit-o.
Bucură-te, că neîncetat, în timpul studiilor, Sfintei Fecioare te-ai rugat.
Bucură-te, că ai primit ştiintă duhovnicească plină de înțelepciune.
Bucură-te, că priveghere de toată noaptea ai făcut.
Bucură-te, dulceața lumii cea neschimbată.
Bucură-te, cel înălțat în chip îngeresc la treapta preoţiei.
Bucură-te că ai propovăduit cu îndrăzneală Evanghelia împăratului.
Bucură-te, pentru că în chip nevăzut reverşi peste noi milă.
Bucură-te, cel ce pe toți i-ai înconjurat cu dragostea ta.
Bucură-te, că fiind persecutat pentru credinţă, nu ți-a fost frică.
Bucură-te, Sfinte lerarhe Nicolae, cel întocmai cu Apostolii şi luminătorul sufletelor noastre!

Condacul 2
Văzând faptele minunate şi pline de credință ale Sfântului Inochentie Arhiepiscop de Kamchatka, Kurile şi Insulele Aleutine cel supranumit Apostol al Americii şi Siberiei, ai început a striga, din adâncul inimii, lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2
Cunoştinţe adânci ai descoperit smerindu-te, și luminat fiind, te-ai rugat Domnului să te ajute lesne a învăța limba poporului, spre predicarea Evangheliei aşa precum oarecând a deschis limba gângavilor; Auzind cuvintele tale de Dumnezeu iubitorule, toți într-un glas au început a te lăuda astfel:
Bucură-te, că în dragostea după Hristos te-ai arătat a fi învingător.
Bucură-te, că ai știut să dai adevărată hrană fiilor tăi.
Bucură-te, că pe vrăjmași i-ai arătat neputincioşi.
Bucură-te, că prin botez ai spălat păcatele lor.
Bucură-te, cunoaştere care ai întărit credinţa.
Bucură-te, îndrumătorule cel iscusit.
Bucură-te, liniştea bătrânilor.
Bucură-te, bun organizator al bisericii lui Hristos.
Bucură-te, cel ce îi ocrotești pe cei credincioşi.
Bucură-te, propovăduitorul fraternității.
Bucură-te, învățătorule al credinței ortodoxe.
Bucură-te, Sfinte lerarhe Nicolae, cel întocmai cu Apostolii şi luminătorul sufletelor noastre!

Condacul 3
Puterea Celui Prea înalt te-a întărit părinte, că venind între păgâni şi netemându-te de cei ce te prigoneau, semănând cuvântul lui Dumnezeu, prin botez ai adus pe mulți la Hristos, iar ei au strigat: Aliluia!

Icosul 3
Prin dragoste sinceră, ai pregătit din poporul japonez mireasă Domnului Hristos, iar acesta, chiar în vreme de grele încercări, n-a precupețit a-şi vărsa sângele în chip mucenicesc, de aceea întăriți de puterea Duhului Sfânt, te laudă pe tine cu cântări ca acestea:
Bucură-te, părinte duhovnicesc.
Bucură-te, că i-ai întărit pe ei prin puterea Crucii.
Bucură-te, stâlp neclintit.
Bucură-te, păstor fără de frică şi minte luminată.
Bucură-te, cel ce pe nimeni nu ai judecat.
Bucură-te, cel ce pe nimeni nu ai condamnat.
Bucură-te, tăria mărturisitorilor.
Bucură-te, întărirea mucenicilor.
Bucură-te, mărturisitor al comuniunii şi rugător adevărat.
Bucură-te, cel iubit de îngerul păzitor.
Bucură-te, bucuria noastră.
Bucură-te, Sfinte lerarhe Nicolae, cel întocmai cu Apostolii şi luminătorul sufletelor noastre!


Condacul 4

Văzând cum creşte Biserica lui Hristos, închinătorii idolilor ca o furtună s-au năpustit asupra poporului încreştinat de tine, iar tu părinte, împreună cu fiii tăi duhovniceşti suferind, pe toți i-ai învățat a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4
Auzind învățătura lui Hristos, toate popoarele se grăbeau să îmbrățișeze credinţa cea adevărată, pentru care Domnul întărindute în propovăduire te-a arătat a fi păstorul cel bun, astfel văzând ei aceasta, te laudă aşa:
Bucură-te, păstorule cel ce ai adunat turmă cuvântătoare lui Hristos.
Bucură-te, cel ce ai apropiat pe oameni de Dumnezeu.
Bucură-te, cel ce asemenea lui Acvila şi Priscila te-ai arătat.
Bucură-te, cel ce ai întărit Biserica lui Hristos.
Bucură-te, masă de comuniune binecuvântată.

Bucură-te, că nu ne laşi în neştiinţă.
Bucură-te, ajutătorul celor slabi.
Bucură-te, mână părintească plină de putere.
Bucură-te, cel ce cu înțelepciune ai trăit viața în Hristos.
Bucură-te, cel ce pe stânca tare a credinței, ai zidit biserica lui Hristos.
Bucură-te, slujitor care nu ai îngropat talantul Stăpânului.
Bucură-te, Sfinte lerarhe Nicolae, cel întocmai cu Apostolii şi luminătorul sufletelor noastre!

Condacul 5
Asemenea stelei, celei ce odinioară i-a condus pe magi la Betleem, te-ai arătat a fi, Sfinte Nicolae, aducând la staulul credinţei celei adevărate pe toți cei ce au dorit să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5
Capiştele idolilor din templele budiste s-au prăvălit de pe soclurile lor atunci când îndemnat de Duhul ai început a zidi o biserică lui Hristos chiar în mijlocul cetății, iar cei ce slujeau lui Dumnezeu minunându-se de lucrarea ta, s-au învățat a te lăuda cu unele ca acestea:
Bucură-te, izvor de apă vie.
Bucură-te, că ai zidit Biserica învierii.
Bucură-te, grindină puternică, ce ai potolit pe cei porniți asupră-ți.
Bucură-te, glas de clopote, înălțat la cer.
Bucură-te, flacără ce însufleţeşti pe creștini. 
Bucură-te, nume bun între locuitorii din oraşul Tokyo.
Bucură-te, că ai alungat obiceiul învrăjbirii.
Bucură-te, prieten şi frate al tuturor.
Bucură-te lumină trimisă de Dumnezeu. 
Bucură-te, îngrijitorul celor dumnezeieşti.
Bucură-te, cel încununat cu slava Cerului.
Bucură-te, Sfinte lerarhe Nicolae, cel întocmai cu Apostolii şi luminătorul sufletelor noastre!

Condacul 6
Ceata propovăduitorilor Evangheliei se bucură în cor de faptele tale minunate, sfinte, şi te primesc ca pe un frate, drept aceea și noi, bucurându-ne de darul milei tale ne-am învățat a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6
Asemănatu-te-ai Sfinților Apostoli, prin propovăduirea ta neîncetată, noroade aducând Domnului Hristos și strălucind pe bolta înstelată a Bisericii. Se bucură țara ta natală, dar și cea care te-a adoptat, iar noi înțelepțindu-ne strigăm așa:
Bucură-te, fiule al diaconului lui Hristos.
Bucură-te, că nu ai deprins păcatele.
Bucură-te, că jurământul sărăciei l-ai tinereții.
Bucură-te, că până la moarte călugăr adevărat ai rămas.
Bucură-te, că nu ți-ai întinat haina primită la botez.
Bucură-te, că ai scăpat de grijile lumeşti.
Bucură-te, îndrumătorule prealuminat.
Bucură-te că asemeni lui loan Botezătorul ai viețuit.
Bucură-te, că la școala vieții te-ai înţelepţit.
Bucură-te, cel ce eşti tuturor grabnic ajutător.
Bucură-te, cel ce şi pe noi ne-ai învrednicit a ne închina moaştelor tale
Bucură-te, Sfinte lerarhe Nicolae, cel întocmai cu Apostolii şi luminătorul sufletelor noastre!

Condacul 7
Prin multe osteneli ți-ai nevoit trupul cel neputincios, strunind pornirile cele pătimaşe şi lucrând cu sârguință la zidirea bisericii lui Hristos, cântând neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7
Sărbătoare mare s-a făcut în biserica Învierii Domnului din Tokyo, slujind în sobor chiar în ziua de Paşte, iar noi pomenind această zi, strigăm într-un glas, așa:
Bucură-te, cel ce ai iubit sobornicitatea. 
Bucură-te, ahierească sărbătoare.
Bucură-te, miezul credinței adevărate.
Bucură-te, că te-ai arătat a fi părinte al tuturor.
Bucură-te, că pe toți cei născuți în credință înaintea lui Dumnezeu i-ai așezat.
Bucură-te, slujitor trudnic al Duhului.
Bucură-te, că de roadele mâinilor tale te-ai bucurat.
Bucură-te, că semințele credinței tale au dat roadă.
Bucură-te, copac înverzit și umbros.
Bucură-te, pod viu către Împărăția Domnului.
Bucură-te, ți-a strigat ție îngerul în Ziua Învierii.
Bucură-te, cel ce şi pe noi ne-ai învrednicit a ne închina moaştelor tale.
Bucură-te, Sfinte lerarhe Nicolae, cel întocmai cu Apostolii şi luminătorul sufletelor noastre!

Condacul 8
În vedenie, văzând cele ce aveau să se întâmple cu fiii tăi prin pornirea războiului și povățuit fiind a sluji tuturor cu dreptate, ai început a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8
Cu totul te-ai dedicat slujirii lui Dumnezeu, păzind neîncetat poruncile Sale, drept aceea toți te laudă cu cântări ca acestea:
Bucură-te, slujitor înțelepțit de Dumnezeu.
Bucură-te, arhiereu ce te-ai dedicat slujirii oamenilor.
Bucură-te, cel ce ai fost ajutător prizonierilor de război.
Bucură-te, că nu ai lăsat pradă furtunii pe fiii tăi.
Bucură-te, servitor credincios al Patriei celei noi.
Bucură-te, îndrumător plin de curaj.
Bucură-te, că ți-ai atins țelul curățind sufletele.
Bucură-te, refugiu al celor înviforați.
Bucură-te, comoară de pocăinţă.
Bucură-te, iubire neînfruntată.
Bucură-te, cel ce sari grabnic în ajutorul celor ce te cinstesc pe tine.
Bucură-te, Sfinte lerarhe Nicolae, cel întocmai cu Apostolii şi luminătorul sufletelor noastre!

Condacul 9
Fiecare pom se cunoaşte după rodul lui, spune Domnul Hristos. Fructele ostenelilor tale au fost oameni pe care i-ai scăpat din ghearele morții. De aceea cu lacrimi s-au învățat ei a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9
Mult au cântărit faptele tale cele bune în cântarul judecății, de care îngerii din ceruri se bucură, iar noi văzând viața ta smerită, multa ta putere şi răbdare îți cântăm aşa:
Bucură-te, cel ce şi atunci dar şi acum ne ajuți nouă.
Bucură-te, chipul arhiepiscopului ortodox.
Bucură-te, adâncul gândului nostru. 
Bucură-te, mărturisitorule al lui Hristos cel fără de pată.
Bucura-te, model de înțelepciune adevărată.
Bucură-te, vistier al Duhului.
Bucură-te, comoara sufletelor noastre.
Bucură-te, nemitarnic slujitor.
Bucură-te, cel plin de bucurie duhovnicească.
Bucură-te, liniştirea luptelor noastre.
Bucură-te, părinte al rugăciunilor noastre.
Bucură-te, Sfinte lerarhe Nicolae, cel întocmai cu Apostolii şi luminătorul sufletelor noastre!

Condacul 10
Cei care se află în supărări omeneşti, prin rugăciunile tale îl descoperă pe Dumnezeu Cel nevăzut, iar cei ce locuiesc în latura şi-n umbra morții se învăță a striga: Aliluia!

Icosul 10
Ai încredințat Biserica Țării Soarelui Răsare, în grija Maicii Domnului, strigând cu glas mare: ,,Bucură-te Marie!”, iar noi, văzând credința poporului, strigăm către tine:
Bucură-te, păzitorul bisericii tale.
Bucură-te, că Maica Domnului ți-a împlinit rugăciunea.
Bucură-te, învățătorule cel bun. 
Bucură-te, că ai întărit credinţa fecioarelor.
Bucură-te, cel ce ai învățat pe japonezi sfinţenia familiei.
Bucură-te, oglindă sfântă a dreptei judecăți.
Bucură-te, cel ce păzești întreaga lume.
Bucură-te, cel ce ai întărit credinţa.
Bucură-te, părinte ce ne scapi din moarte.
Bucură-te, că deşi ai trăit în lume, lumea nu te-a doborât.
Bucură-te, cel ce la moarte, de toți ai fost jelit.
Bucură-te, Sfinte lerarhe Nicolae, cel întocmai cu Apostolii şi luminătorul sufletelor noastre!

Condacul 11
Lăudatu-te-au pe tine toți credincioşii, văzând faptele tale minunate şi într-un glas s-au învățat a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11
La sfințirea bisericii zidite de tine, auzind poporul Evanghelia lui Hristos în graiul lor, s-au minunat cu toții de priceperea și iscusința minții tale pline de înțelepciunea cea dumnezeiască, deci văzând ei faptele tale cele bune, te laudă așa:
Bucură-te, Scriptură plină de har.
Bucură-te, cel ce te-ai arătat plin de înțelepciune omenească.
Bucură-te, că ai găsit sensurile cele mai bune ale cuvintelor.
Bucură-te, că traducerile tale sunt fără de greșeală.
Bucură-te, căci cu multe osteneli, ai zidit Catedrala Învierii.
Bucură-te, fericită odihnă a trudei tale.
Bucură-te, că pe oameni prin cuvânt i-ai apropiat.
Bucură-te, că ai dăruit Liturghia bisericii din Japonia.
Bucură-te, cel ce ai alungat toată neştiinţa.
Bucură-te, cel ce ne dai prin cuvântul tău lapte şi miere.
Bucură-te, izgonitorul mândriei, cel plin de smerenie.
Bucură-te, Sfinte lerarhe Nicolae, cel întocmai cu Apostolii şi luminătorul sufletelor noastre!

Condacul 12
Odinindu-se în tine harul dumnezeiesc şi dovedind sfințenia slujirii tale, te-ai dovedit a fi un nou loan Botezătorul pentru biserica ta, de aceea din toată inima îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12
Cântând îți aducem laudă și ne minunăm de sfințenia vieţii tale, drept pentru care te lăudăm aşa:
Bucură-te, biserică sfințită.
Bucură-te, uitarea grijilor pământeşti.
Bucură-te, tăcere plină de har.
Bucură-te, că vieții tale i-ai dat bun rost.
Bucură-te, că la al tău ajutor, cu toţii aleargăm.
Bucură-te, cel ce te-ai dovedit plin de har şi de înțelepciune.
Bucură-te, ispravnic preaiscusit.
Bucură-te, că pe toți i-ai adus în locaşurile cerești.
Bucură-te, că toți săvârşesc pomenirea ta.
Bucură-te, cel ce mult te-ai ostenit.
Bucură-te, stea luminătoare a celor necredincioşi.
Bucură-te, Sfinte lerarhe Nicolae, cel întocmai cu Apostolii şi luminătorul sufletelor noastre!

Condacul 13
O, Sfinte Nicolae cel Întocmai cu Apostolii şi luminătorul sufletelor noastre, primește această puțină rugăciunea și o du înaintea tronului Preasfintei Treimi. Roagă-l pe Mântuitorul nostru și pe Preasfânta Sa Maică, să țină aprinsă flacăra credinței ortodoxe în lumea întreagă, să ne ferească de văzuții și nevăzuții vrăjmaşi, de toate necazurile şi neajunsurile vieții noastre, ducându-ne în împărăția cea cerească, ca toți dimpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cel în Treime: Aliluia, Aliluia, Aliluia. (Acest condac se citește de trei ori, urmat de Icosul 1 și Condacul 1)

Icosul 1
Îngerul lui Dumnezeu cu tine călătorind, a îndreptat picioarele tale spre această țară îndepărtată spre vestirea Evangheliei lui Hristos. De aceea cu inimă plină de bucurie strigăm ție:
Bucură-te, că din Smolensk ai răsărit ca un soare prealuminos.
Bucură-te, căci biserica din copilărie ai iubit-o.
Bucură-te, că neîncetat, în timpul studiilor, Sfintei Fecioare te-ai rugat.
Bucură-te, că ai primit ştiintă duhovnicească plină de înțelepciune.
Bucură-te, că priveghere de toată noaptea ai făcut.
Bucură-te, dulceața lumii cea neschimbată.
Bucură-te, cel înălțat în chip îngeresc la treapta preoţiei.
Bucură-te că ai propovăduit cu îndrăzneală Evanghelia împăratului.
Bucură-te, pentru că în chip nevăzut reverşi peste noi milă.
Bucură-te, cel ce pe toți i-ai înconjurat cu dragostea ta.
Bucură-te, că fiind persecutat pentru credinţă, nu ți-a fost frică.
Bucură-te, Sfinte lerarhe Nicolae, cel întocmai cu Apostolii şi luminătorul sufletelor noastre!

Condacul 1
Ales ai fost, din mijlocul pravoslavnicului popor rus, de către Hristos pentru evanghelizarea Japoniei. Prin sufletul tău curat şi gândul smerit, i-ai învățat pe ei credința adevărată, iar noi la vederea faptelor tale cele minunate îți aducem cuvânt de laudă zicând:
Bucură-te, Sfinte lerarhe Nicolae, cel întocmai cu Apostolii și luminătorul sufletelor noastre!

Un comentariu

  1. Ierarh al Misiunii Spirituale: astfel, el a devenit primul ierarh al Japoniei. A trudit neobosit pentru a inviadica Evanghelia printre poporul japonez; de asemenea, a construit Biserici si a tradus carttile bisericesti in limba japoneza.
    Sfantul Nicolae s-a stins din viata pe 13 Desembrie 1912, in orasul Hakodate. Memorialul sau se gaseste in acest oras, unde se vad inca urmele misiunii sale neobosite. Pe aceasta mare Sfant, rugam pe Dumnezeu sa ne trimita din nou in inimile noastre lumina credintei crestine. Amin.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.