Părintele Stareţ Arhimandrit Iachint Unciuleac a sfârşit, în urmă cu douăzeci de ani, în scaunul său de spovedanie. Ca o statuie vie a rugăciunii mărturisind în moarte ceea ce făcuse întreaga viaţă. I-am văzut chipul pe care se aşternuse bucuria marii întâlniri şi vă mărturisesc faptul că arareori am văzut figuri atât de luminoase la cei în viaţă… Mânăstirea Putna,Continuă să citești …

muzica: psaltii Manastirii Putna fotografii: Orthphoto Psalmul 46 Toate popoarele bateţi din palme, strigaţi lui Dumnezeu cu glas de bucurie. Că Domnul este Preaînalt, înfricoşător, Împărat mare peste tot pământul. Supusu-ne-a nouă popoare şi neamuri sub picioarele noastre; Alesu-ne-a nouă moştenirea Sa, frumuseţea lui Iacob, pe care a iubit-o. Suitu-S-a Dumnezeu întru strigare, Domnul în glas de trâmbiţă. Cântaţi DumnezeuluiContinuă să citești …

Fericirile Întru împărăţia Ta, când vei veni, pomeneşte-ne pe noi, Doamne, Fericiţi cei săraci cu duhul, că a acelora este împărăţia cerurilor. Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. Fericiţi cei flămânzi şi însetaţi de dreptate, că aceia se vor sătura. Stihirile Fericirilor (Glasul 1): Fericiţi cei milostivi, că aceiaContinuă să citești …