Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea egiptenilor scăpând, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.Vizitează și abonează-te la canalul youtube asociat site-ului doarortodox.ro, click pe imaginea de mai jos și află rapid fiecare clip nou creat!
Rugăciunile începătoare:


În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătaţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte! Doamne miluieşte! Doamne miluieşte!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

dacă ești preot: Ca a Ta este împărătia, puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

dacă nu ești preot, spune: Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Doamne miluieşte! Doamne miluieşte! Doamne miluieşte! Doamne miluieşte!

Doamne miluieşte! Doamne miluieşte! Doamne miluieşte! Doamne miluieşte!

Doamne miluieşte! Doamne miluieşte! Doamne miluieşte! Doamne miluieşte!

Apoi troparele acestea:

Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu osârdie să alergăm noi, păcătoşii şi smeriţii, şi să cădem cu pocăinţă, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; sârguieşte că pierim de mulţimea păcatelor; nu-i întoarce neajutoraţi pe robii tăi, că pe tine singură nădejde te-am câştigat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm si să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeu nostru.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu Duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile-de-tot; atunci vor pune pe altarul tău viţei.

motherofgodthreehandsCântarea Întâi

Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea egiptenilor scăpând, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi. 

De multe ispite fiind cuprins, către tine alerg, căutând mântuire; O, Maică a Cuvântului şi Fecioară, de rele şi de nevoi mântuieşte-mă.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi. 

Asupririle chinurilor mă tulbură şi de multe întristări se umple sufletul meu; alină-le, Fecioară, cu liniştea Fiului şi Dumnezeului tău, ceea ce eşti cu totul fără de prihană.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Pe tine, care ai născut pe Mântuitorul şi Dumnezeu, te rog, Fecioară, izbăveşte-mă din nevoi; că la tine scăpând acum îmi tind şi sufletul şi gândul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Fiind bolnav cu trupul şi cu sufletul, cercetării celei dumnezeieşti şi purtării tale de grijă învredniceşte-mă, Maica lui Dumnezeu, ceea ce eşti bună şi Născătoarea Celui bun.

Cântarea a treia

Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta; că Tu eşti marginea doririlor şi credincioşilor întărire, Unule, Iubitorule de oameni.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi

Folositoare şi acoperământ vieţii mele te pun pe tine, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; tu mă îndreptează la adăpostirea ta, ceea ce eşti pricina bunătăţilor şi credincioşilor întărire, una întru tot lăudată.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi.

Te rog, Fecioară, risipeşte-mi tulburarea sufletului şi viforul întristărilor mele; că tu, Mireasă dumnezeiască, pe Hristos începătorul liniştii L-ai născut, ceea ce eşti una preacurată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ceea ce ai născut pe Făcătorul de bine, Care este pricina bunătăţilor, bogăţia facerii de bine izvorăşte-o tuturor; că toate le poţi, ca ceea ce ai născut pe Hristos cel puternic întru tărie, de Dumnezeu fericită.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
De neputinţe cumplite şi de chinuri de boală fiind cuprins, Fecioară, ajută-mi; că pe tine te ştiu comoară de tămăduiri neîmpuţinată şi necheltuită, ceea ce eşti cu totul fără de prihană.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi.

Mântuieşte din nevoi pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că noi toţi la tine scăpăm, după Dumnezeu, ca la un zid nestricat; fii folositoare.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi. 

Caută cu milostivire, cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.

Apoi sedelna:

Ceea ce eşti rugătoare caldă şi zid nebiruit, izvor de milă şi lumii scăpare, cu deadinsul strigăm către tine, Născătoare de Dumnezeu: Stăpână, vino degrab şi ne mântuieşte din nevoi, ceea ce eşti una grabnică folositoare.

Cântarea a patra

Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înţeles lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi. 

Tulburarea patimilor mele şi viforul greşelilor mele alină-le, ceea ce ai născut pe Domnul Îndreptătorul, dumnezeiască Mireasă.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi. 

Chemând eu adâncul milostivirii tale, dă-mi-l, ceea ce ai născut pe Cel milostiv şi pe Mântuitorul tuturor celor ce te laudă pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Îndulcindu-ne, Preacurată, de darurile tale, ţie cântare de mulţumire cântăm, ştiindu-te pe tine Maica lui Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Nădejde şi întărire şi zid de scăpare nemişcat câştigându-te pe tine, ceea ce eşti întru tot lăudată, de tot necazul ne mântuim.

Cântarea a cincea

Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale şi cu braţul Tău cel înalt; pacea Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi. 

Umple, Preacurată, inima mea de veselie, dăruindu-mi bucuria ta cea nestricăcioasă, ceea ce ai născut pricina veseliei.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi. 

Mântuieşte-ne din primejdii, Născătoare de Dumnezeu curată, ceea ce ai născut mântuirea cea veşnică şi pacea care covârşeşte toată mintea.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi. 

Risipeşte negura greşelilor mele, dumnezeiască Mireasă, cu strălucirea luminii tale, ceea ce ai născut lumina cea dumnezeiască şi veşnică.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi. 

Tămăduieşte, Curată, neputinţa sufletului meu, învrednicindu-mă cercetării tale; şi sănătate, cu rugăciunile tale, dăruieşte-mi.

Cântarea a şasea

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune necazurile mele; că de rele s-a umplut sufletul meu şi viaţa mea s-a apropiat de iad, şi ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă!

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi. 

Cum a mântuit de moarte şi de stricăciune firea mea, care era ţinută de moarte şi de stricăciune, însuşi pe Sine dându-Se spre moarte, Fecioară, roagă-te Fiului şi Dumnezeului tău, să mă izbăvească şi de răutăţile vrăjmaşilor.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi. 

Folositoare şi păzitoare prea tare vieţii mele te ştiu pe tine, Fecioară, care risipeşti tulburarea cea dintru ispită şi izgoneşti asupririle diavolilor; ci mă rog totdeauna: de stricăciunea chinurilor mele izbăveşte-mă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un zid de scăpare te-am câştigat pe tine, şi sufletelor mântuire desăvârşită şi uşurare întru necazuri, Fecioară, şi de lumina ta pururea ne bucurăm, o, Stăpână, şi acum pe noi de chinuri şi de nevoi mântuieşte-ne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Acum zac în patul durerilor şi nu este tămăduire trupului meu; ci mă rog ţie, celei bune, care ai născut pe Dumnezeu, Mântuitorul lumii şi tămăduitorul bolilor, din chinul durerilor ridică-mă. Izbăveşte din nevoi pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că noi toţi la tine scăpăm, după Dumnezeu, ca la un zid nestricat; fii folositoare.

Caută cu milostivire, cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.

Condac

Ceea ce eşti neînfruntată folositoare creştinilor şi neschimbată mijlocitoare către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale păcătoşilor, ci sârguieşte ca o bună, spre ajutorul nostru, care cu credinţă ne rugăm ţie: grăbeşte spre rugăciune şi nevoieşte spre îmblânzire, apărând pururea pe cei ce te cinstesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

Pomeni-voi numele Tău în tot neamul şi neamul.

Stih: Ascultă, fiică şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău.

Citeşte, apoi, cu toată smerenia, dragostea şi frica, această pericopa din Evanghelia de la Luca ( 1,39-49,56)

În acele zile, sculându-se Maria, s-a dus în grabă la munte, într-o cetate a seminţiei lui Iuda. Şi a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei şi Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt, şi cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Şi fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt este numele Lui. Şi a rămas Maria împreună cu ea ca la trei luni; şi s-a înapoiat la casa sa.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh;

Părinte, Cuvântule şi Duhule, Treime Sfântă, curăţeşte mulţumea greşelilor noastre.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegile mele.

Nu mă încredinţa ajutorului omenesc, Preasfântă Stăpână, ci primeşte rugăciunea robului tău, că necazul mă cuprinde si nu pot răbda săgetările diavolilor. Acoperământ nu mi-am agonisit nicăieri, să scap eu netrebnicul. Pururea fiind biruit, mângâiere nu am afară de tine, Stăpâna lumii; nădejdea si folositoarea credincioşilor, nu-mi trece cu vederea rugăciunea, ci fă ceea ce este de folos.

Nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese ruşinat, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară. Ci darul cel bun cerându-l, îl primeşte întru cererea cea de folos.

Prefacerea celor scârbiţi, izbăvirea celor neputincioşi fiind, Născătoare de Dumnezeu fecioară, mântuieşte ţara aceasta si poporul, ceea ce eşti pacea celor din războaie, liniştea celor înviforaţi, singura folositoare a credincioşilor.

Cântarea a şaptea

Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credinţa Treimii văpaia cuptorului au călcat-o, cântând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi. 

Când ai vrut să plineşti mântuirea noastră, Mântuitorule, Te-ai sălăşluit în pântecele Fecioarei, pe care o ai arătat-o lumii folositoare. Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi. 

Pe Voitorul milei, pe care L-ai născut, Maică Preacurată, roagă-L să mântuiască de păcate şi de întinăciune sufletească pe cei ce strigă cu credinţă: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh;

Comoară de mântuire şi izvor de curăţie, turn de tărie şi uşă de pocăinţă, pe ceea ce Te-a născut pe Tine, ai arătat-o celor ce strigă: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

De neputinţele trupeşti şi de păcatele sufleteşti pe cei ce vin cu dragoste către acoperământul tău cel dumnezeiesc, învredniceşte-i să fie tămăduiţi, Născătoare de Dumnezeu, care ai născut nouă pe Mântuitorul Hristos.

Cântarea a opta

Nu trece cu vederea pe cei ce au trebuinţă de ajutor de la tine, Fecioară, care cântă şi te preaînalţă întru toţi vecii.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi. 

Tămăduieşte neputinţa sufletului meu şi durerile chinurilor mele, Fecioară, că să te slăvesc, Preacurată, în veci.

Binecuvântam pe Tatăl, pe Fiul si pe Sfântul Duh, Domnul.

Bogăţie de tămăduiri verşi, Fecioară, celor ce te laudă cu credinţă şi preaînalţă Naşterea ta, cea negrăită.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tu izgoneşti asuprirea ispitelor şi năvălirea patimilor, Fecioară; pentru aceea te lăudăm întru toţi vecii.

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Împăratul Ceresc, pe Care îl lăudă Oştile Îngereşti, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a noua

Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine Fecioară curată, noi cei izbăviţi prin tine, slăvindu-te cu cetele fără de trup.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi. 

Să nu te întorci Fecioară de la izvorul lacrimilor mele, care ai născut pe Hristos, Cel ce a şters toată lăcrima de pe faţa tuturor.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi. 

Umple de bucurie inima mea, Fecioară, ceea ce ai primit plinirea bucuriei şi ai pierdut grija păcatului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu strălucirea luminii tale, luminează, Fecioară, negura neştiinţei şi o izgoneşte de la cei ce cu credinţă te mărturisesc pe tine Născătoare de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe mine, care zac de boală, în locul cel de răutate, tămăduieşte-mă, Fecioară, şi mă întoarce dintru nesănătate în sănătate.

Catavasia:

O, prealuminate nor, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare şi atotputernică, şi celor ce sunt în scârbe le ajută, pe cei asupriţi îi mântuieşte şi îi dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ţie, că toate le poţi câte le voieşti.

Apoi:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvantul L-ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.

Pe ceea ce este mai înaltă decât cerurile şi mai curată decât strălucirile soarelui, care ne-a izbăvit pe noi din blestem, pe stăpână lumii, cu cântări să o cinstim.

Pentru păcatele mele cele multe mi se bolnaveste trupul, slăbeşte şi sufletul meu; la tine scap, ceea ce eşti plină de daruri; nădejdea celor fără de nădejde, tu îmi ajută.

Stăpână şi Maica Izbăvitorului, primeşte rugăciunea nevrednicilor robilor tăi, ca să fii folositoare către Cel ce S-a născut din tine, o, stăpâna lumii, fii mijlocitoare.
Cântăm acum cu osârdie cântare de bucurie, ţie celei întru tot lăudată, Născătoare de Dumnezeu. Cu Înaintemergătorul şi cu toţi Sfinţii roagă-L, Născătoare de Dumnezeu, că să ne mântuiască pe noi.

Toate oştile îngereşti, Înaintemergătorule al Domnului, cei doisprezece apostoli şi toţi Sfinţii, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceţi rugăciuni că să ne mântuim.

Mută să fie gura păgânilor, care nu se închină cinstitei icoanei tale, celei zugrăvite de sfântul apostol şi evanghelist Luca, ceea ce se cheamă Povăţuitoarea.

Milostivă fii mie, smeritului, Maica lui Dumnezeu, că afară de tine altă scăpare nu ştiu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate. Miluieşte-mă, nădejdea creştinilor.

Apoi: Sfinte Dumnezeule…, Preasfânta Treime…, Tatăl nostru…,


Şi troparele:


Miluieşte-ne pe noi, Doamne miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi, păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă…
Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum…
Uşă milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Doamne miluieşte (de 12 ori)

Apoi stihirile acestea:

Pentru toţi te rogi, ceea ce eşti bună, care scapă cu credinţă sub acoperământul tău cel puternic; că noi, păcătoşii, nu avem către Dumnezeu, în nevoi şi în necazuri, altă izbăvire, fiind pururea încărcaţi cu multe păcate, Maica Dumnezeului celui Preaînalt. Pentru aceea cădem înaintea ta, să ne izbăveşti pe noi, robii tăi, din toate nevoile.

Stih: Pomeni-voi numele tau intru tot neamul si neamul.

Bucuria tuturor celor scârbiţilor, celor asupriţi folositoare şi flămânzilor de hrană dătătoare, străinilor mângâiere, celor învăluiţi adăpostire, cercetare celor bolnavi, acoperământul celor neputincioşi, toiagul bătrâneţilor, tu eşti, Preacurată, Maica Dumnezeului celui Preaînalt; ţie ne rugăm, grăbeşte de mântuieşte pe robii tăi.

Stih: Ascultă, fiică, şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău.

Bucură-te, Fecioară Preacurată; bucură-te, cinstitul sceptru al Împăratului Hristos; bucură-te, ceea ce ai crescut strugurele cel de taină; bucură-te, uşa cerului şi rugul cel nears; bucură-te, lumină a toată lumea; bucură-te, bucuria tuturor; bucură-te, mântuirea credincioşilor; bucură-te, apărătoarea şi scăparea tuturor creştinilor, Stăpână!

Slava… Si acum…

Bucură-te, lauda a toată lumea; bucură-te, casa Domnului; bucură-te, munte umbrit; bucură-te, scăpare; bucură-te, ceea ce eşti sfeşnic de aur; bucură-te, Preacurată, ceea ce eşti slava creştinilor; bucură-te, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeu; bucură-te, rai; bucură-te, masa cea dumnezeiască; bucură-te, biserică; bucură-te, năstrapă de aur; bucură-te, bucuria tuturor!

RUGĂCIUNE CĂTRE PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU

Stăpâna mea preabinecuvântată, folositoarea neamului omenesc, scăparea şi mântuirea celor ce aleargă la tine! Ştiu, cu adevărat ştiu că mult am greşit şi te-am mâniat, preamilostiva Doamnă, ca şi pe Preabunul Dumnezeu, Carele din tine S-a născut cu trup. Am în minte multele chipuri ale celor care mai înainte de mine au mâniat bunătatea Lui: pe vameşi, pe desfrânate şi pe ceilalţi păcătoşi cărora li s-a dat iertare de păcate, pentru pocăinţa şi mărturisirea lor. Deci aceste miluite chipuri punându-le înaintea ochilor sufletului meu celui păcătos şi privind spre atâta îndurare primită de dânşii de la Dumnezeu, am îndrăznit şi eu păcătosul, a alerga cu pocăinţă la milostivirea ta cea bună, o , preacurată Stăpână; să-mi dai mână de ajutor şi să ceri la Fiul Tău iertarea păcatelor mele celor grele. Cred şi mărturisesc că că acela pe care L-ai născut este cu adevărat Hristos Fiul lui Dumnezeu celui viu, judecătorul viilor şi al morţilor, care va să răsplătească fiecăruia după faptele lui. Cred iar şi mărturisesc că tu eşti cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, izvorul milei, mângâierea celor ce plâng, ajutătoarea celor pierduţi, puternică şi neîncetată mijlocitoate către Dumnezeu, care iubeşti neamul creştinesc, şi stai bună pentru îndreptarea mea. Că într-adevăr nu este alt ajutor şi acoperământ oamenilor afară de tine, o Stăpână preaîndurată, şi nimeni nădăjduind în tine şi prin tine mijlocind la Dumnezeu, nimeni nu este părăsit. Pentru aceasta rog bunătatea ta cea nemăsurată, deschide-mi uşile îndurării tale, celui ce am rătăcit şi am căzut în noroiul adâncului. Nu te scârbi de mine şi nu trece cu vederea rugăciunea mea, a păcătosului şi nu mă lasă pe mine nevrednicul pe care întru pierzare vrăjmaşul cel rău cu răutate m-a răpit, ci îmblânzeşte pentru mine pe milostivul Dumnezeu, cel ce S-a născut din tine, să ierte păcatele mele şi să mă mântuiască din pieirea mea; ca şi eu cu toţi cei ce au dobândit iertare, să cânt şi să preamăresc îndurarea cea nemăsurată a lui Dumnezeu Celui născut din tine şi neînfruntată folosinţa ta cea spre mine, în viaţa aceasta şi-n veacul cel de veci. Amin.

A DOUA RUGĂCIUNE CĂTRE PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU

Împărăteasa mea preabună şi nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu ajutătoarea săracilor si primitoarea străinilor, bucuria celor întristaţi si acoperământul celor necăjiţi, vezi nevoia mea si necazul meu; ajuta-mă ca pe un neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin. Necazul meu îl ştii, dezleagă-l precum vrei, că n-am ajutor afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi în vecii vecilor. Amin

DoarOrtodox

95 de comentarii

 1. Maicuta sfanta ai mila si ajuta pe copiii si pe nepoteii mei. Multumesc Maicuta Sfanta tie si iubitului tau Fiu Domnului nostru Iisus Hristos

 2. Doamne Măicuță Sfanta,tie iți mulțumim pentru ajutorul pe care ni-l dai, pentru sanatate si pentru tot.Doamne da-ne sănătate si putere de muncă ,la copii lumineaza-i mmintea sa poata invata si da-ne Doamne spor în toate.Doamne miluieste-ne!Amin.

  1. Prea Sfânta Nascatoarea de Dumnezeu miluiește-ne pe noi păcătoși amin

 3. Apărătoare Doamnă pentru biruință muțumire! Ajută-ne Maică să scăpăm de certificatul verde și de toate restricțiile! Roagă pe Bunul Dumnezeu să facă dreptate și să se milostivească de noi! Amin!! 🙏

 4. Multumesc pentru ajutorul pe care ni-l dai Doamne, fereste-ne pe noi de necaz. Ajuta-ne sa putem muncii si lumineaza-i mintea copilului meu sa poata invata.isuse Hristoase miluieste-ne pe noi!Amin.

 5. Preasfântă Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, îți mulțumesc pentru pentru sănătatea pe care o avem și ne rugăm sa ai grijă de noi și de toată lumea asta bolnava, te mai rugăm că această boala crunta să dispară cat mai repede de la noi.Stim că noi păcătuim in tot momentul, dar tu că o Milostivă Maica sa ne ierți că altă scăpare nu avem. Amin,amin,amin!!!.


 6. Ajuta-mă Măicuță sfântă să fiu împreună cu cel care îmi este drag. M-am îndrăgostit de el, îl iubesc așa mult, și el mă place, dar se preface indiferent față de mine…mă chinuie cumplit atitudinea lui. Crede că nu e destul de bun pentru mine, se teme să nu sufere și preferă să fim doar prieteni. Ajută-mi ca mâine să primesc un semn de la el, un mesaj…sau să-l întâlnesc la muncă și să-mi spună ce simte cu adevărat pentru mine, să-mi spună că mă iubește. Nu mai suport starea aceasta de lucruri. De ce este așa complexat? De ce se crede inferior mie? Nu mă interesează banii lui, îl accept așa cum e, cu bune și cu rele…Mulțumesc Măicuță că mi-ai răspuns și la alte rugăciuni. Nu mă lăsa nici acum, mulțumesc din suflet pentru răspuns!


  1. Anonim O Maică sfîntă î-ți mulțumesc pentru tot ajutorul ce mi l-ai dat și ne ești aproape în fiecare zi!

 7. O Maica Sfinta iti multumesc Tie pentru toate. Fara Tine si rugaciunile Tale mai exist . SLAVA TIE PREASFINTA NASCATOARE DE DUMNEZEU IMPARATEASA TUTUROR. Amin. Amin. Amin.

 8. Presfantă Maria maica lui Dumnezeu tie iti mulțumim pentru fiecare zi.

 9. Măicuță Sfântă ajuta-ne da-ne putere de munca si sănătate la toata famiĺia .

 10. Preasfanta Marie Maica lui Dumnezeu,roaga-te Fiului tau sa se indure sa ne de-a putere de a muncii ,sanatate si iertare de pacate .Tie iti multumesc pentru tot ajutorul pe care mi-l dai in fiecare zi.Da-i Doamne la copilul meu sanatate si putere de a invata si crestere frumoasa! Amin

 11. Maicuta sfanta ajutama dale Sanatate copilasilor mei si nepoteilor mei Anin

 12. Doamne Maicuta Sfanta ,tie iti multumesc pentru tot ajutorul pe care mi-l dai. .Da-i Doamne la copilul meu sanatate si minte luminata la scoala ,iar noua da-ne Doamne sanatate sa putem muncii.Doamne miluieste-ne pe noi!!!!

 13. Amin dumnezeu meu Maicuta mea cea sfta fecioara siceamai laudata din toate femeie te rog maicuta mea cea sfta sa te rogi la fiultau si dumnezeu nostru pentru mine si copii mei petru hndeplnera la toate dorintele mele si pentru sanatatea mea si a copiilor mei si a parintilor si a fratilor mei maicuta mea cea sfta si prea curata fecioar te rog maicuta mea sa deznozi tu toate nodurile mele cu care vrasimasi mei lea nodat Amin Amin Amin

 14. Doamne Maicuta Domnului ,tie iti multumesc pentru tot ajutorul primit atunci cand aveam mare nevoie de el.Da-ne Doamne putere de munca ,sanatate si ne iarta noua greselile noastre!!Amin.

 15. Măicuța Sfânta roagă pe fiul tău și Dumnezeul nostru să dea iertare pentru toate păcatele făcute cu voie sau fără voie și să miluiască sufletele noastre cele păcătoase.

 16. Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu miluieste-ma pe mine pacatoasa!!Doamne ajuta, Amin!

 17. Scumpa mea maicuta,cat trebuie sa te mai astept?Hai vino,vino asa cum vine soarele pe cer.Vino Maicuta mea si fa-ma bine,ca ma doare capul de 6 ani Preacurata.Te astept Maicuta!Nu ma lasa pe mine pacatoasa!

 18. Doamne, iti multumim pentru ca esti alaturi de noi da-ne Doamne sanatate la familia mea la copil intelepciune ,lumineaza-i mintea sa poata invata si noua putere de munca.Slavit sa fie numele tau in veci Amin.

  1. Multumesc Maicuta Domnului ca meai trimis un Preot sa ma indrume de a ma ruga la tine ca sa ne fii de ajutor in necazurile zi de zi.Te rog dezleaga tot raúl trimis familiei mele ,si dale multa sanatate la toti dusmanii stiuti si nestiuti.Doamne ajuta

 19. Maicuta Domnului iti multumesc ptr ajutor dat .Laudata sa fii si binecuvintata.Te rog Maicuta Sfinta roaga te neincetetat ptr copiii mei pentru casa mea si tine te rog sub sfint Acoperamintul Tau pe noi pacatosii robii Tai .Amin Anisoara.

 20. Maicuta Domnului sa ne ierte pacatele, sa ne de-a putere sa muncim si sa ne fereasca de boli.Mare este puterea Acatistului si a Paraclisului Maicii Domnului rugati-va 40 de zile si veti vedea minuni. Maicuta Domnului sa fie cu noi cu toti.Doamne, îți multumim pentru tot.

 21. Doamne ai mila de noi ! Întoarce-te pe calea dreapta plăcută ție Doamne!!! Maica Domnului fraților, este Mama tuturor și numai gândindu-ne la grija mamei noastre a fiecăruia și ne umplem de iubire dar a Stăpânei cerului și a pământului cu cat mai mare este iubirea pentru noi! Sa ne rugam fiecare cat putem dar cu mintea vie și treaza la Dumnezeu și Maica Domnului! Doamne iartă mulțimea greșelilor noastre și ne miluiește pe noi păcătoși!!!

 22. Multumesc Maicutei Domnului pentru tot ajutorul pe care-l primesc si pentru toti oamenii buni pe care mii trimite in cale, cu ajutorul carora reusesc sa trec mai usor peste greutatile vietii, iti multumesc Maicuta Sfanta si da-ne Doamne ajutor si sanatate si putere de munca. LAUDAT SA FIE NUMELE TAU IN VECI, AMIN.

 23. Sfanta Maria Maica noastra a tuturor, cea mai curata dintre toate femeile, ai facut randuiala si cu Mama mea cand ti-am cerul ajutorul pentru aceasta Multumesc. Te rog asculta-mi rugaciunea mea, ajuta-ma sa pot muncii cu mintea limpede si daca nu Va cer prea mult fa-mi randuiala cu fiinta mea iar misiunea mea primita in viata pamanteasca sa o pot duce pina la capat dupa vointa Ta.

 24. Doamne ajuta-ne!si ne indeplineste rugaciunile! si pazeste-ne de rau.Amin!

 25. Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu ,miluieste -ne pre noi!

 26. ajuta.ma Doamne sa ma angajez. ai grija Doamne de mama mea care sa dus in Cer prea devreme. pe 19.09.2016. ai luat.o prea devreme,dar luandu.mi aerul reda.mi Doamne o parte din ea,o bucurie,angajarea mea pt a intretine casa. nu.mi da Doamne ce.ti cer exact,da.mi ce merit,am nevoie.

  1. Doamne ajusta! Sa va intareasca Dumnezeu!

   1. Da mi Maicuta Sfanta sanatate, sa pot avea grija de familia mea si sa pot ajuta si pe cei neputinciosi din jurul meu. Roaga-l pe bunul Dumnezeu sa mi ierte pacatele, sa mi asculte rugaciunile si sa se indure de mine, si sa-mi ajute asa cum stie El ca e mai bine! Doamne ajuta! Amin!

 27. Doamne ,Maicuta Domnului,iarta-nenoua pacatele pe care cu voie sau fara voie le facem da-ne putere de munca ,da-ne sanatate si ne fereste de cel rau .Doamne-ti multumesc pentru tot ajutorul pe care-l primesc in fiecare zi sa pot munci.Doamne-ti multumim.

 28. Multumesc pentru tot ce faci pentru mine si familia mea., PREA SFANTA NASCATOARE DE DUMNEZEU. AMIN.

  1. Mulțumesc frumos tot ce faci pentru familia mea să fii de ajutor pentru dobândirea unui copil în familia mea

 29. Maicuta Sfanta ajuta-ne, nu ne lasa la rau !! Roaga-L pe Fiul tau si pe Stapanul vietii noastre sa-I fie mila de sufletele si de trupurile noastre! Sa ne daruiasca sanatate mintala si trupeasca si intelepciune sa ne putem fi de folos noua insine, parintilor , fratilor si aproapelui nostru !!! Marire Tie ! Marire Tie!

 30. Sfanta Fecioara Tu stii bine durerea mea, pacatele mele si neputinta de a avea o familie , intai te rog ajuta-i pe cei care au probleme de sanatate , probleme grave , apoi ajuta-ma si pe mine si fa ca omul cu care sunt acum sa fie soarta mea , sa formam o familie unita si fericita . Amin

 31. Maicuta scumpa, ajuta-mi! Tu imi stii necazurile, lipsurile, durerile.. ajuta-ma cum stii, dar nu ma lasa, nu ma uita! Cere mila de la Fiul tau pt mine, pacatoasa… nimeni mai mult ca mine nu a gresit. Esti Imparateasa a Cerului si a pamantului, toate iti sunt cu putinta! Nu lasa, Maicuta, pe niciunul dintre cei care te cauta, venim toti la tine ca doar tu ne-ai mai ramas. Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, bucura-te!

 32. Maria Maica lui Dumnezeu,,Miluiestene,,,,,,,,,, amin,,

 33. Doamne ! Iti multumim ptr toto
  ce ne d ai ,,,, ,,, Facase voia ta ,,,,,,, ,, , Maicuta Scumpa ai grija de noi ca suntem zidirea Fiului tau !!!!!!!! Facase Voia ta Mc,,, Scumpa,,,,,,, amin,,,,,,,,,

 34. Maicuta Domnului, iti multumesc pentru puterea pe care mi-o dai in fiecare zi sa pot munci.
  Doamne ajuta-ne in continuare, da-ne Doamne sanatate la toata familia, iertare de pacate, Îţi multumim pentru ca de fiecare data ne asculti ruga noastra .

 35. Slava intru cei de sus, lui Dumnezeu, pe Pamant pace si intru oameni bunavoire! Slava Tatalui, si Fiului si Sfantului Duh, si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Maicuta doreste sa invatam si sa urmam comportamentul Fiului ei. Doamne-ajuta, cu pace si bucurie!

 36. Maica Domnului niciodată nu m-a lăsat. ..de fiecare data mi-a ascultat cererile și mi le-a împlinit degrabă. Nu îmi pot gasi cuvintele cu care sa o pot preaslăvi pt bunătatea mai presus de fire și ocrotirea Ei ce-a ssfântă care si-a aratat-o fata de mine nevrednic și păcătoasa. Rugati-va din suflet și cu mare credință și veți vedea minuni.

 37. Iti multumim maicuta buna nadejdea noastra mangaierea sufletului nostru pentru ca esti mereu cu noi si nu ne parasesti.amin

 38. Doamne,Măicuţă Sfântă, îţi mulţumesc pentru tot ajutorul pe care mi-l dai in fiecare zi.


 39. M am rugat Maicii Domnului si Sfintilor Efrem cel Nou, Mina, Nicolae, Nectarie, Ioan Rusul, Parascheva, Pantelimon si Haralambie si s a rezolvat o problema foarte grava de sanatate a unei rude apropiate. Maica Domnului si Sfintii fac minuni, multumesc Maicuta Domnului!

 40. Astazi se implinesc 40 de zile… si stiu ca Maica Domnului nu ma va uita. “Viata mea s-a apropiat de iad” plang cuvintele Paraclisului, dar tu esti singura mangaiere si “nimeni nadajduind in tine nu este parasit”. Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, mantuieste-ne pe noi!

 41. ‘”Maicuta scumpa, ajuta-mi! Iisuse scumpe, ajuta-mi!” ne invata sa ne rugam parintele Serafim de la Man. Hadambu si vom fi ajutati grabnic in necazuri. Paraclisul Maicii Domnului este pentru mine cea mai frumoasa si mai puternica rugaciune. Cand sunt trista si tulburata, in dureri, lipsuri sau necazuri, ma linisteste si imi aduce pace. In citirea lui, simt mangaierea Maicutei Sfinte. Trebuie sa avem putina rabdare si nadejde, nu am auzit ca cineva sa se fi intors neajutat sau neascultat de Maica Domnului!

 42. Maica Domnului este Maica milei si ne asculta orice rugaciune putem sa-i destainuim toate suferintele, neputintele si bucuriile noastre si sa-i multumim pt toate ca ea mijloceste pt. noi la Fiul sau, la Dumnezeu. Multumesc Maicuta Sfinta ca ne iubesti asa pacatosi. Amin!

 43. Maica Domnului nostru Iisus Hristos intervine pentru noi cand suntem bagati in necazuri, voit sau nevoit, dar si cand suntem in nevoi de tot felul. Sfanta Fecioara Maria si mama a sfantului apostol Ioan, a mea si a tuturor credinciosilor Domnului Iisus: Biserica, Trupul lui Iisus, se bucura de noi cand, cu pocainta, smerenie si ascultare, il iubim pe Cel intrupat din dansa (Iisus) ca sa moara pentru pacatele noastre si sa invieze pentru invierea noastra. Si eu trebuie sa marturisesc adevarul despre interventia Maicii Domnului nu pentru o boala grava ci pentru o minciuna grava: in cer se vede si se stie tot ce oamenii gandesc si infaptuiesc pe pamant. In anul 2013 , cand in scoala mea, din Rucar, judetul Arges, directorul si cateva cadre didactice s-au unit impotriva mea, pe nedrept: avand in vedere moralitatea si activitatea mea, facandu-mi o caracterizare mincinoasa cu invinuiri grave, pe care au citit-o in Consiliul Profesoral – eu am stat ca si rastignit cand ei se bucurau si citeau zdrobirea mea -, Maica Domnului a suferit cu mine , si la cateva zile mi-a aratat mila sa: a venit la mine cand dormeam si sufletul meu a vazut ca mi-a lasat ceva: un duh asemenea unei pasari frumoase de marimea porumbelului, cu culori frumoase pe gat, in cercuri, pe care l-am primit in suflet, si , cand am raspuns acuzatiilor lor , am vorbit adevarul, dar cu o intelepciune la care ei au fost zdrobiti. Te laud si te cinstesc Maica Domnului , care nu ai tacut cand ,,ei ” au vorbit rau: ajuta-ma sa nu fiu prins niciodata in latul vanatorului si sa iubesc neprihanirea totdeauna, si sa ma intaresc in neprihanire, fiindca numai iubind neprihanirea aratam ca-L iubim pe Cel Neprihanit, Dumnezeul cerului si al pamantului.

 44. Mama mea s a vindecat , Maica Domnului ne a ajutat! Sănătate sa ne dea tuturor!

 45. Multumesc la Maicuta Domnului pentru tot ajutorul pe care mi-l da in fiecare zi,pentru sanatate familiei,ma rog in continuare pentru iertarea pacatelor si pentru putere de munca.Maicuta sfanta sa ajute pe toata lumea.

 46. Doamne iti multumesc ca mai ajutat pana acum.Tu stii brebuna Fecioara necazul meu te rog ajuta-ma sa fie bine ,sa se indrepte.Te rog Doamne nu ma lasa,da-mi rabdare si putere.Ajuta-i Doamne pe toti cei ce se roaga tie si pe cei ce nu se roaga.Fereste-ma Doamne de oamenii rai si barfitori precum si de greselile mele.

  1. Măicuță Sfântă, mulțumim pentru tot ajutorul pe care ni-l dai .Doamne da-ne sănătate si putere de muncă .Fereste-ne Doamne de rău

 47. Maica Sfinta, ajuta’ne si iarta’ne faradelegile, miluiste’ne, indura’te de noi Maica! Amin
  Ajuta’ne cu munca si imbunatateste’ne situatia! Amin
  Intareste’ne credinta!Amin

 48. Te rog Sfanta Fecioara Maria ajutama,indeplineste-mi dorinta,am mare nevoie.Tu stii mult mai bine,daca este cu putinta iarta-ma pe mine pacatosul.Iti multumesc pentru toate

 49. Maicuta Domnlui te rog nu ne lasa, ajuta-ne sa trecem cu bine peste toate si Miluieste-ne pe noi pacatosii.

 50. Cu adevarat ajuta!Miracol a facut atunci cand am avut incredere deplina!

 51. Iarta-ma Maicuta si roaga-L pa fiul tau si Dumnezeul nostru sa-mi dea credinta ca sa-l pot ajuta pe omul drag.Numai la tine imi este speranta ca alt ajutor numeni nu-mi poate da.

 52. Sa avem mare evlavie la Maicuta Domnului si sa nu incetam a ne ruga Ei fiindca Ea este cea mai puternica mijlocitoare pentru rugaciunile noastre catre Dumnezeu. Sa ne rugam neincetat si minunile nu vor intarzia sa apara. Doamne ajuta la toata lumea.

 53. Preacurata Feciora, de Dumnezeu Nascatoare miluieste-ma pe mine pacatosul. M-ai ajutat de foarte multe ori, si iti multumesc. Ajuta-ma in continuare sa am sufletul curat si apara-ma si pazeste-ma in continuare.
  Laudat fie numele Domnului. Amin!!!

 54. Preasfântă Maica Domnului ajută-ne să ne găsim linistea ,da-ne gândul bun că sufletele noastre au obosit . D&D. Fii cu noi oriunde şi oricând. Amin.

 55. Sa-i multumim neincetat Domnului nostru Iisus Hristos si Maicii Domnului .Doar prin credinta depasim necazurile si intristarile acestei lumi trecatoare.Maica Domnului este grabnic ajutatoare .PREA SFANTA NASCATOARE DE DUMNEZEU, MILUIESTE-NE PE NOI PACATOSII ! AMIN

 56. vasile 16.08.2014. Iti multumesc Preacurata Nascatoare de Dumnezeu si ma rog in continuare tie si Dumnezeului nostru sa-mi de-a sanatate , laudat sa fie numele tau in veci AMIN!

 57. Sa ne rugam neincetat,ce conteaza oameni buni cine a scris rugaciunea,tot cu harul Duhului sfant e posibil sa ne apropiem de Domnul si de Maica Sa si de puterile ceresti

 58. Eu,grigore,ultimul nevrednic,nu as putea spune in cuvinte,cum am fost ajutat de Maicuta Domnului sa scap de toate drogurile,alcoolul si toate celelalte patimi care il inrobesc pe om.Rugati-va asa cum puteti si oriunde ati fi,deoarece atat Maicuta cat si Domnul impreuna cu Sfintii si toate celelalte puteri ceresti asteapta doar sa-i chemam in ajutor…sunt atat de aproape de inimile noastre.Sa ne rugam unii pentru altii,Domnul ne iubeste si ne iarta de 70×7,Maicuta ne este grabnica ajutatoare…sa ardem vrajmasii cu numele lui Iisus si al Maicutii.Doamne ajuta-ne!

 59. SLAVA SI MARIRE TATALUI SI FIULUI SI SFANTULUI DUH AMIN.SLAVA SI MARIRE PREA SFINTEI NASCATOARE DE DUMNEZEU AMIN,AMIN,AMIN.MULTUMIM DIN SUFLET PENTRU TOT AJUTORUL PRIMIT DE LA BUNUL DUMNEZEU SI MAICA DOMNULUI NOSTRU DE LA RASARIT PANA LA ASFINTIT.

 60. Cu multa bucurie spun ca datorita bunatatii lui Dumnezeu, cu ajutorul neintarziat de la Sfanta Fecioara Maria, al sfintilor Nectarie, Mihail, Efrem, Antonie si al tuturor celorlalti sfinti am intrat la facultatea la care imi doream, ceea ce este cea mai mare realizare a mea de pana acum. M am rugat Sfintei Fecioare sa faca o minune, sa ma ajute. Si nu m a lasat nicidecum balta. Mi au fost alaturi toi sfintii, rugandu se lui Dumnezeu pentru mine, pacatoasa.
  Am avut un calm impresionant inainte de examene ceea ce m a ajutat enorm. Deasemenea, in timpul examenului am intrat in panica deoarece credeam ca nu mai am timp sa termin si m am rugat lui Dumnezeu sa ma calmeze, astfel reusind sa termin la timp. Nu exista cuvinte de multumire pentru tot ceea ce am primit, si stiu ca nu merit. Am citit cat de des am putut Paraclisul Maicii Domnului, acatistul Sfantului Nectarie si multe alte diferite rugaciuni.
  Sper ca intr-o zi sa reusesc sa acopar macar jumatate din cat a facut Dumnezeu pentru mine si pentru familia mea. Am luat examenul datorita bunatatii Sfintilor, a Fecioarei Maria si a lui Dumnezeu.
  Rugati-va dragii mei, din suflet. Ajutorul vine cand te rogi din suflet. Va zic sincer, caldura ca cea data de rugaciune nu exista. Pacea aceea, linistea sufleteasca sunt tot ceea ce mi-as putea dori. Orice este posibil la Dumnezeu, numai vointa ne trebuie. Multa sanatate! Doamne-ajuta!

 61. Doamne, ai mila de noi! Nu ne lasa Măicuţă Sfântă, fii mijlocitoarerea noastră înaintea Fiului tau şi a Dumnezeului nostru!

 62. Maicuta Domnului te rog ajuta-ma, nu ma lasa!
 63. Draga mea si Scumpa mea Stapana.Tu stii ca am multa recunostinta pentru ca Tu intotdeauna ma ajuti!Slavit sa fie numele Tau alaturi de Sfanta TREIME UNA CURATA SI BINECUVANTATA!

 64. Multumim pentru toate binecuvantarile primite de la Domnul Dumnezeu si ne rugam pentru iertarea pacatelor,dobandirea celor de trebuinta vietii,ajutor si mantuire.
  Doamne, miluieste pe cei bine credinciosi!Amin!

 65. DOAMNE ISUSE HRISTOASE FILUL LUI DUMNEZEU MILUESTENE PE NOI PACATOSII!! “AUREL,LILIANA,VALENTIN,EDUARD,ELENA,MARIA.SI ALINA!! PREASFANTA NASCATOARE DE DUMNEZEU ROAGATE PENTRU NOI PACATOSII!

  1. Dumnezeule ajuta-ne la toți!

 66. Va multumesc la toti cei care ati comentat…datorita vouă viata mea a început sa se schimbe….sunt in străinătate de doua luni…o luna nu am avut nimic de munca….am spus….trebuie sa mă rog. Am deschis un sait si am găsit prin puterea Domnului rugăciunea….Paraclisul Maicii Domnului… Am început sa citesc seara de seara timp in care am început sa lucrez chiar sa fiu plătit pentru ceea ce fac. Maica Domnului prin putere Ei divina sa ne ajute pe roti cei care sunt in ….necaz si suferinta…. Dumnezeu fie cu noi…

 67. MAICA DOM. NOSTRU IISUS HRISTOS,,,TE RUGAM NOI, M.H.C.S.,AI GRIJA DE NOI./TE .ROAGA LUI IISUS HRISTOS.

 68. ITI MULTUMESC MAICUTA DOMNULUI,FARA AJUTORUL TAU N-AS FI RAZBIT PRIN VIFORUL VIETII!

 69. Dumnezeu si Sfanta Lui Maica sa ne ajute pe noi toi, caci gresim in fiecare clipa !
  In pericole, in stramtorari, in indoiala, sa ne gandim la Maica Domnului.
  Cand simtim neputinta trupului nostru bolnav si aflat in suferinta, cand sufletele ne sunt impovarate de pacate si faradelegi fara de numar, sa nu o uitam pe Sfanta Nascatoare a Dumnezeului nostru. Ea stie ce este suferinta, durerea si chinul. Sa ne gandim la ea si sa ne rugam ei din toata inima! S-o chemam in ajutor si ea ne va conduce la limanul mantuirii, caci ea este Steaua Vietii (SF IOAN GURA de AUR) aparatoare si grabnic ajutatoare !
  PREA SFANTA NASCATOARE DE DUMNEZEU, MILUIESTE-NE PE NOI PACATOSII ! AMIN

  1. Foarte frumos Cristina David, adevarat ai grait!

  2. Preacurata Nascatoare de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi, pacatosii, te rugam sa ai grija de noi ,scapa-ne de rautatea oamenilor si de boli!Amin!

 70. Tu esti cerul la rasarit si apus,gandul meu ,iubirea mea cea mai mare.Tu m-ai primit mereu cand altii m-au izgonit.Un rug aprins pe care ard stelele fiintei mele.

 71. Sufletul este ca o oglinda, cu timpul pe ea se pune praful si se murdareste asa si sufletul nostru se “prafuieste” de pacate si doar prin pocainta si credinta o putem lumina.Doamne miluieste-ne pe noi!!!!

 72. Bun si mare este Dumnezeu siMaicuta Domnului si toți sfintii Lui!Slava Tie Doamne si multumesc din suflet pt tot!ortodoxia este religia cea adevarata!

Dă-i un răspuns lui DeliaAnulează răspunsul

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.