24 oct_Sf Mare Mc. Areta & Sf. Mc. SebastianaPe vremea împărăţiei lui Dometian, aflându-se petrecând Sfânta Muceniţă Sevastiana (Sebastiana) în cetatea lui Marchian, a fost pârâtă la guvernatorul Serghie că este creştină; aducând-o de faţă înaintea lui şi mărturisind sfânta, că a fost uceniţă a Sfântului Apostolul Pavel şi a fost botezată de dânsul şi cum că este gata a muri pentru Hristos, întâi au bătut-o cu măciuci de plumb peste tot trupul şi au băgat-o în temniţă, unde i s-a arătat Apostolul, zicându-i: „Bucură-te şi nu te mâhni, că trebuie să mergi legată în cetatea ta pentru mărturisirea lui Hristos”.

Şi peste şapte zile scoţând-o guvernatorul din temniţă şi arzând foarte tare un cuptor a osândit-o ca să se arunce în el. Iar sfânta aruncându-se în cuptor şi rămânând nevătămată a ieşit, încât s-au minunat toţi şi s-au înspăimântat.

Deci făcând ea rugăciune, s-a făcut glas mare din cer şi fulgere şi tunete şi grindină atât cât stinse şi focul şi mulţi se primejduiră şi fugea şi guvernatorul cu ceilalţi. După acestea a zis guvernatorul: „Cine esti tu, ce este pentru tine şi din ce cetate eşti”; iar sfânta tăcea.

Şi înţelegând de la cei ce stăteau înainte, cum că este din Mitropolia Iracliei, a trimis-o legată la guvernatorul de acolo. Iar îngerul Domnului arătându-i-se i-a zis: „Îndrăzneşte, fiica lui Dumnezeu, că trebuie să stai de faţă înaintea guvernatorului Pompian şi eu sunt cu tine”.

Şi mergând în Iraclia a stat înaintea guvernatorului care spânzurând-o de un lemn, a strujit-o fără de milă ca la trei ceasuri şi rupându-i-se carnea ieşea din ea miros frumos de mir. Deci fiind strujită, se ruga întru sine atât, cât ziceau toţi că pătimeşte trup neînsufleţit.

Şi pogorând-o de pe lemnul acela, a dat-o să o mănânce fiarele. Şi slobozind ei un leu foarte mare, a venit lângă dânsa şi luând glas omenesc din porunca lui Dumnezeu, pentru îndreptarea păgânilor, lăuda pe sfânta şi mustra pe cei fărădelege.

Apoi au slobozit asupra ei o leoaică foarte rea şi nu a stricat-o cu nimic; şi şedeau amândouă fiarele ca nişte mieluşei tineri şi blânzi; de care mirându-se guvernatorul a dat răspunsul cel mai de pe urmă asupra ei.

Şi scoţând-o afară din cetate, i-au tăiat cinstitul cap, din care a curs lapte în loc de sânge. Băgând păgânul sfântul ei trup şi capul într-un sac, cu 300 de litri de plumb şi legându-l cu tot dinadinsul, l-a aruncat în mijlocul mării.

Iar îngerul Domnului rupând sacul a scos trupul sfintei la locul ce se cheamă Risiston. Iar Amia, o nobilă, dacă a aflat, a înfăşurat moaştele cu pânză curată şi cu miresme scumpe, le-a aşezat în acelaşi loc la Risiston.

CHURC080 doarortodox

Troparul Sfintei Sevastiani

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Sevastiani, strigă cu mare Glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine cautandu-Te mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărătesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, că o jertfă fără prihana, primeştemă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru Rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noştri si ale PreaCuratei Maicii Tale, Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-ne pe  noi.

Amin.

ACATISTUL SFINTEI MUCENITE SEVASTIANI -24 octombrie

agia-sebastiani-24-octCondacul 1

Veniți toți iubitorii de Hristos să lăudăm cu credință şi cu evlavie pe Sfânta Muceniță Sevastiani, care pe Hristos Dumnezeu mărturisind şi mulțime de chinuri pentru El răbdând, s-a făcut izvorâtoare de mir şi grabnică ajutătoare celor binecredincioşi. Cu laude să slăvim pe Dumnezeu Cel Care a întărit-o, iar pe Sfânta s-o cinstim, zicând: Bucură-te Sfântă Muceniță Sevastiani, mult râvnitoare şi grabnic ajutătoare.

Icosul 1

Duhovnicească râvnă din tinerețe având, Sevastiani, lui Hristos   I-ai slujit şi pe El Dumnezeu adevărat L-ai mărturisit. Pentru care noi, nevrednicii, cu laude te cinstim:

Bucură-te, mlădiță curată, care prin Sfântul Botez în Hristos te-ai altoit;

Bucură-te, că Botezul prin Sfântul Apostol Pavel l-ai primit;

Bucură-te, că pe Hristos Dumnezeu Adevărat cu îndrăznire L-ai mărturisit;

Bucură-te, că pentru El mulțime de chinuri ai răbdat;

Bucură-te, că întărire prin înger ție ți s-a dat;

Bucură-te, că şi Sfântul Apostol Pavel ți s-a arătat;

Bucură-te, că pe cele pământeşti ai defăimat;

Bucură-te, că pe cele cereşti ai dobândit;

Bucură-te, că nici un chin pe tine nu te-a biruit;

Bucură-te, a Sfântului Apostol uceniță vrednică următoare;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Sevastiani, mult râvnitoare şi grabnic ajutătoare.

Condacul 2

Viețuind cu evlavie în cetatea lui Marchian şi râvnind cetatea lui Dumnezeu, ai fost pârâtă la ighemonul păgân că eşti creştină. Iar tu, prinsă fiind şi mărturisind că eşti gata a muri pentru Hristos, ai cântat: Aliluia !

Icosul 2

Înaintea ighemonului adusă fiind, Sfântă Sevastiani, ai mărturisit că eşti creştină şi uceniță a Sfântului Apostol Pavel. Şi voind a pătimi pentru Hristos, ai răbdat mulțime de chinuri, pentru care te lăudăm:

Bucură-te, ceea ce ai fost pârâta că eşti creştină;

Bucură-te ,că nu ai ascuns a credinței lumină.

Bucură-te, că uceniță a Sfântului Apostol Pavel te-ai mărturisit;

Bucură-te, ceea ce printr-Însul ,Sfântul Botez ai primit.

Bucură-te, zicând că eşti gata a muri pentru Hristos;

Bucură-te, că ai avut cuget binecredincios.

Bucură-te, că pe Hristos Dumnezeu L-ai mărturisit;

Bucură-te, ceea ce pentru El mulțime de chinuri ai primit.

Bucură-te, că lovituri cu măciuci de plumb ai răbdat;

Bucură-te, că fiind bătută pentru Hristos te-ai bucurat.

Bucură-te, că prin harul lui Dumnezeu ai primit alinare;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Sevastiani, mult râvnitoare şi grabnic ajutătoare.

Condacul 3

După ce chinuitorii au obosit bătându-te, ai fost aruncată în temniță întunecoasă, iar tu, primind lumina harului, ai cântat: Aliluia !

Icosul 3

Fiind aruncată în temniță pentru Hristos, ți s-a arătat ucenicul Lui, Sfântul Apostol Pavel, întărindu-te şi zicându-ți: Bucură-te şi nu te mâhni, că trebuie să mergi legată în cetatea ta pentru mărturisirea în Hristos. Iar noi cu laude te cinstim, zicând:

Bucură-te, că ai fost aruncată în întunericul temniței;

Bucură-te, că ai răbdat aceasta pentru Cel Ce este Lumina lumii.

Bucură-te, că n-ai mai văzut soarele cel trecător;

Bucură-te, că te ocrotea pe tine Soarele dreptății Cel nemuritor.

Bucură-te, că în temniță friguroasă ai fost aruncată;

Bucură-te, că de căldura harului ai fost înconjurată.

Bucură-te, că pe umezeala pietrei vremelnic te-ai sălăşluit;

Bucură-te, că pentru aceasta desfătarea veşnică o ai dobândit.

Bucură-te, că pe rudele tale n-ai mai văzut;

Bucură-te, că Slăvitul Apostol Pavel ți s-a arătat.

Bucură-te, că în întunericul temniței tu erai ca o floare;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Sevastiani, mult râvnitoare şi grabnic ajutătoare.

Condacul 4

Răbdând şapte zile în frigul temniței ai fost scoasă de acolo şi osândită la cuptorul cel încins, iar tu lăudai pe Dumnezeu, cântând: Aliluia !

Icosul 4

Scoțându-te ighemonul din temniță şi arzând foarte tare un cuptor, te-a osândit să te arunci în el, iar tu, Sfântă Muceniță, aruncându-te în cuptor şi rămânând nevătămată, toți s-au minunat şi s-au spăimântat. Pentru aceasta te lăudăm, zicând:

Bucură-te, că şapte zile în temniță răbdare ai avut;

Bucurăte, că prigonitorii răbdarea şi-au pierdut.

Bucură-te, că cei necredincioşi au voit să te spăimânteze cu foc;

Bucură-te, că tu având dreapta credință nu te-ai spăimântat deloc.

Bucură-te, că tiranii cărând lemne pentru foc au obosit;

Bucură-te, că tu în cuptor fiind te-ai odihnit.

Bucură-te, că de mari flăcări erai înconjurată;

Bucură-te, că roua harului te-a păzit nevătămată.

Bucură-te, că din cuptor ca o floare tânără ai răsărit;

Bucură-te, că văzându-te tiranii, din minți şi-au ieşit.

Bucură-te, că păgânii, mult chinuindu-se, n-au reuşit să te omoare;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Sevastiani, mult râvnitoare şi grabnic ajutătoare.

 

Condacul 5

Ieşind nevătămată din cuptor şi rugăciune înălțând către Domnul, s-a pogorât glas mare din cer, iar tu ai cântat: Aliluia !

Icosul 5

La rugăciunea ta, Sfântă Muceniță, glas mare din cer s-a făcut; şi fulgere şi tunete şi grindină peste tirani s-au abătut. Iar noi îți cântăm ție unele ca acestea:

Bucură-te, că tiranii să te lase fără glas au voit;

Bucură-te, că la rugăciunea ta, mare glas din cer a venit.

Bucură-te, că păgânii n-au mai răbdat să audă a ta mărturisire;

Bucură-te, că Domnul a mărturisit din cer pentru tine cu grăbire.

Bucură-te, că necredincioşii foc mare au aprins;

Bucură-te, că prin credința ta, de ploaie şi grindină focul s-a stins.

Bucură-te, că tiranii să te primejduiască prin foc au voit;

Bucură-te, că ei prin apă şi grindină s-au primejduit.

Bucură-te, că împotriva ta au pregătit văpaie dogorâtoare;

Bucură-te, că împotriva lor s-au trimis fulgere înspăimântătoare;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Sevastiani, mult râvnitoare şi grabnic ajutătoare.

Condacul 6

Înfricoşându-se, Muceniță, cei ce voiau a te înfricoşa pe tine, ai mulțumit lui Dumnezeu, strigând din toata inima: Aliluia !

Icosul 6

Neînțelegând ighemonul cele ce s-au făcut, a rămas neîndreptat. Şi chemându-te pe tine, Sevastiani, te-a întrebat: Cine eşti tu, ce este  pentru tine şi din ce cetate eşti ? Iar tu tăceai. Şi aflând el de la cei ce stăteau înainte, că eşti din Mitropolia Iracliei, te-a trimis legată la ighemonul de acolo. Iar noi îți cântăm ție unele ca acestea:

Bucură-te, că păgânul să te iscodească a voit;

Bucură-te, că tu nicidecum nu i-ai vorbit;

Bucură-te, că de-al tău minunat glas nu s-a învrednicit.

Bucură-te, tăcere liniştitoare;

Bucură-te, linişte rugătoare;

Bucură-te, rugăciune în tăcere;

Bucură-te, cea plină de a harului putere.

Bucură-te, că iarăşi ai fost legată;

Bucură-te, că drum lung ai fost purtată.

Bucură-te, pentru cei binecredincioşi rugătoare;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Sevastiani, mult râvnitoare şi grabnic ajutătoare.

Condacul 7

Văzând Dumnezeu de mai înainte chinurile care te aşteptau, Sfântă Muceniță, a trimis un înger din cer să te întărească, iar tu cântai cu bucurie: Aliluia !

Icosul 7

Trimisă fiind, Sevastiani, în Iraclia, îngerul Domnului arătându-se ți-a zis: Îndrăzneşte, fiica lui Dumnezeu, că trebuie să stai de față înaintea ighemonului Pompian şi eu sunt cu tine. Şi mergând în Iraclia ai stat înaintea ighemonului păgân, care spânzurându-te de un lemn, te-a strujit fără milă; şi rupându-se carnea, ieşea mireasmă frumoasă de mir. Pentru care noi te lăudăm, zicând:

Bucură-te, că ai dobândit părtăşia cetelor îngereşti;

Bucură-te, că prin îngeri ai primit întăriri duhovniceşti.

Bucură-te, că păgânii singură te-au  văzut;

Bucură-te, că a ta ocrotire îngerească nu au priceput.

Bucură-te, că pentru Hristos pe lemn tiranii te-au spânzurat;

Bucură-te, că răstignirea lui Hristos ai urmat.

Bucură-te, că fără de milă chinuitorii te-au strujit;

Bucură-te, că nici prin  aceasta nu te-au biruit.

Bucură-te, că păgânii cu răutate pe tine te-au hinuit;

Bucură-te, că rupându-ti-se carnea buna mireasmă de mir la toți le-ai dăruit;

Bucură-te, că tiranii au voit sa-ti ia viața cea trecătoare;

Bucură-te, că tu prin bună mireasmă îi chemai la viața cea nemuritoare;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Sevastiani, mult râvnitoare  şi grabnic ajutătoare.

Condacul 8

Îndelung fiind strujită de tirani cu unelte de fier, ca intr-un trup neînsuflețit ai răbdat, cântând lui Dumnezeu: Aliluia !

Icosul 8

Tiranul cel cumplit, văzând îndelungă răbdarea ta, Sevastiani, altă chinuire a născocit. Şi coborandu-te de pe lemn, te-a  dat   mâncare fiarelor. Iar leul cel mare ce a venit lângă tine, luând glas omenesc, din porunca lui Dumnezeu pentru îndreptarea păgânilor, te lăuda pe tine, Sfântă Muceniță, iar noi te cinstim cu laude ca acestea:

Bucură-te, că fiara cea cumplită la fiare pe tine te-a dat;

Bucură-te, că acestea nu te-au vătămat.

Bucură-te, cea dată leilor spre mâncare;

Bucură-te, că pentru aceasta ai gustat a raiului desfătare.

Bucură-te, că fiara-om, ca un leu s-a pornit;

Bucură-te, că fiara-leu, ca un om a grăit.

Bucură-te, că tiranul ca un fără de minte te-a defăimat;

Bucură-te, că leul ca un înțelept te-a lăudat.

Bucură-te, că şi o leoaică rea asupra ta au slobozit;

Bucură-te, că leoaica lângă tine s-a îmblânzit.

Bucură-te, că fiarele ca nişte miei blânzi au fost la înfățişare;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Sevastiani, mult râvnitoare şi grabnic ajutătoare.

Condacul 9

Întunecați fiind la minte, tiranii se spăimântau de a ta răbdare, iar tu luminată de har, îl lăudai pe Dumnezeu, cântând: Aliluia !

Icosul 9

Ritorii cei mult vorbitori zac acum ca nişte peşti fără de glas. Că neînțelegând puterea cea dată ție, s-au minunat şi s-au spăimântat de răbdarea ta. Iar noi te lăudăm zicând:

Bucură-te, ca ai dorit să fii de Hristos împodobită;

Bucură-te, că pentru Hristos ai primit să fii muncită.

Bucură-te, că lumina împărăției cereşti ai căutat;

Bucură-te, că pentru aceasta întunericul temniței ai răbdat;

Bucură-te, cea cuprinsă de flacăra dumnezeiescului dor;

Bucură-te, că pentru Dumnezeu ai răbdat să fii arsă în cuptor.

Bucură-te, că pe Hristos pe pământ ai mărturisit arătat;

Bucură-te, că Domnul din cer mărturie pentru tine a dat.

Bucură-te, că împreună cu mucenițele să fii ai dorit;

Bucură-te, că pentru aceasta, strujire fără milă ai primit.

Bucură-te, cea care lui Hristos te rugai neîncetat;

Bucură-te, că Hristos tărie ti-a dat.

Bucură-te, a lui Hristos mărturisitoare;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Sevastiani, mult râvnitoare şi grabnic ajutătoare.

Condacul 10

Neînțelegând tiranul nici acum cele ce se făceau, la tăiere te-a osândit, iar tu, veselindu-te duhovniceşte, ai lăudat pe Dumnezeu, cântând: Aliluia !

Icosul 10

Văzând îndelunga ta răbdare, tiranul si-a pierdut răbdarea şi a dat porunca cea mai de pe urmă asupra ta. Şi scotindu-te afară din cetate, ti-au tăiat cinstitul cap, din care a curs lapte în loc de sânge. Pentru care te cinstim şi îți aducem aceste laude:

Bucură-te, că pentru Hristos Capul Bisericii, capul ți s-a tăiat;

Bucură-te, că împreună cu toți Sfinții te veseleşti neîncetat.

Bucură-te, că de cei ce ucid trupul nu te-ai înfricoşat;

Bucură-te, că sufletul tău din mâna prigonitorilor a scăpat.

Bucură-te, că tiranul sângele tău să vadă a voit;

Bucură-te, că în loc de sânge, minunat lapte s-a ivit.

Bucură-te, că tiranii pământului din mâinile lor te-au scăpat;

Bucură-te, că sufletul tău la ceruri de îngeri a fost înălțat.

Bucură-te, că ai părăsit pe cele trecătoare;

Bucură-te, că ai dobândit bunătățile viitoare;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Sevastiani, mult râvnitoare şi grabnic ajutătoare.

Condacul 11

De mâinile diavoleşti izbavindu-te şi cu cetele îngereşti insotindu-te, la nunta cerească te-ai primit şi de Mirele Hristos te-ai cinstit, de Care te bucurai, cântând: Aliluia!

Icosul 11

Aruncând slujitorul satanei sfântul tău trup şi capul intr-un sac cu trei sute de litre de plumb şi legandu-l cu tot dinadinsul l-a lepădat în mijlocul mării. Iar îngerul Domnului, rupând sacul, a scos cinstitul tău trup la locul ce se cheamă Risiston. Şi cinstita Amia, înfăşurând moaştele tale cu pânză curată şi cu miresme scumpe, le-a aşezat cu cinste în acel loc. Iar noi te lăudăm, zicând:

Bucură-te, că trupul tău în sac a fost închis;

Bucură-te, că pentru sufletul tău, raiul s-a deschis.

Bucură-te, că plumbul a tras trupul tău în a mării adâncime;

Bucură-te, că îngerii au dus sufletul tău spre a cerului înălțime.

Bucură-te, că slujitorul satanei să te piardă în adânc a voit;

Bucură-te, că îngerul Domnului, scoțând moaştele tale din adânc, cinstire le-a rânduit.

Bucură-te, că nobila Amia, cu evlavie moaştele tale a cinstit;

Bucură-te, că Hristos Dumnezeu te-a preamărit.

Bucură-te, că prin moaştele tale se dăruiesc tămăduiri;

Bucură-te, că se biruiesc ale dracilor neputincioase îndrăzniri.

Bucură-te, pregustare a slavei viitoare;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Sevastiani, mult râvnitoare şi grabnic ajutătoare.

Condacul 12

Prin foc şi prin apă trecând pentru Hristos, Muceniță Sevastiani, ai dobândit împărăția Lui, cântând: Aliluia !

Icosul 12

Toate cele întristătoare, cu bucurie pentru Hristos ai răbdat şi toate cele veselitoare de la Hristos ai primit cu adevărat. Pentru aceasta, noi nevrednicii, lăudăm pe Dumnezeu, iar pe tine Sevastiani, te cinstim, zicând:

Bucură-te, că aici puțină vreme te-ai chinuit;

Bucură-te, că fericirea veşnică ai dobândit.

Bucură-te, răbdătoare de dureri pământeşti;

Bucură-te, primitoare de bucurii cereşti.

Bucură-te, că pentru dreapta credință ai fost de păgâni chinuită;

Bucură-te, că pentru aceasta de Dumnezeu ai fost răsplătită.

Bucură-te, de chinuri vremelnice răbdătoare;

Bucură-te, de cunună veşnică primitoare.

Bucură-te, a lui Hristos mărturisitoare;

Bucură-te, a noastră mijlocitoare;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Sevastiani, mult râvnitoare şi grabnic ajutătoare.

Condacul 13

O, Sfântă Muceniță Sevastiani, primind de la noi această puțină rugăciune, ajuta-ne să viețuim cu pocăință şi să dobândim de la Dumnezeu putere duhovnicească pentru a păstra şi a mărturisi dreapta credință, invrednicidu-ne a-I cânta Lui, împreună cu tine, în veci: Aliluia !

(de trei ori). Apoi iarăşi se zice : Icosul 1 şi Condacul 1

… si multumiri lui Toma Ovidiu pentru transcriere

CHURC080 doarortodox

 

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.