5_mai_sf_m_mc_irene1Aceasta a fost singura fiică născută lui Liciniu, regele din cetatea ce se cheamă Maghedon. La început sfânta s-a numit Penelope, şi atât strălucea cu frumuseţea trupului, încât întrecea pe vârstnicile ei. Ea trăia într-un turn înalt zidit de tatăl său, cu treisprezece fecioare frumoase, având multă avere spre slujba ei, şi scaun, masă şi sfeşnic, toate făcute de aur. Şi era când a fost aşezată acolo de şase ani, fiind învăţată de oarecare bătrân Apelian, pe care îl rânduise Liciniu să intre la dânsa. Într-una din zile, ea a văzut că a venit o porumbiţă, şi aducând o ramură de măslin, a pus-o pe masă; iar un vultur aducând o cunună făcută din flori a pus-o pe masă. Apoi a văzut că a venit pe altă fereastră un corb şi a pus un şarpe pe masă. De acestea mirându-se ea, şi cugetând ce pot să însemne a întrebat pe bătrânul Apelian, care i le-a dezlegat zicând: Că porumbiţa este nevoinţa gândului ei şi ramura cea de măslin este pecetea lucrurilor şi deschiderea botezului; iar vulturul, care este împărat celorlalte păsări, prin cunună îi însemna biruinţa spre bunătăţile cele alese; iar corbul care adusese şarpele, însemna necazul şi reaua ei pătimire. În scurt spunând, i-a tâlcuit şi i-a arătat ei nevoinţa muceniciei, ce avea să îndure pentru Hristos. Şi alte preamărite pentru dânsa se spun.

Se spune că i s-a dat numele prin chemare de înger, în loc de Penelope, fiind numită Irina, şi că acel înger a învăţat-o credinţa lui Hristos şi i-a spus că se vor mântui multe suflete printr-însa. Şi că va veni la dânsa Timotei, ucenicul lui Pavel, şi o va boteza. Iar când acestea s-au împlinit, ea zdrobind idolii tatălui său, i-a aruncat jos. Pentru aceasta a fost mai întâi cercetată de tatăl său, care a poruncit să fie dată să o calce caii, dintre care unul în loc să-i facă ei vreun rău, s-a repezit asupra tatălui ei şi l-a trântit jos şi l-a omorât şi a fericit pe sfânta cu glas omenesc. Iar ea îndată fiind eliberată din legături, la rugămintea poporului a făcut rugăciune, şi a înviat pe tatăl ei, care a crezut în Mântuitorul Hristos, cu trei mii de oameni şi cu femeia sa dimpreună, şi primind botezul, a lăsat împărăţia, şi-a petrecut viaţa în turnul ce zidise pentru fiica sa.Irina_mucenita

După aceea, luând împărăţia Sedechie, sfânta a fost silită să jertfească la idoli şi neplecându-se, a fost aruncată cu capul în jos într-o groapă adâncă, în care erau tot felul de târâtoare veninoase şi a rămas nevătămată. După patru zile, fiind scoasă de acolo, a fost supusă la multe chinuri, dar a rămas sfânta nevătămată. Pentru această minune au trecut la credinţa în Hristos opt mii de suflete.

După ce a căzut Sedechie din împărăţie, s-a ridicat Savorie, fiul său, cu oaste asupra aceluia ce-l scosese pe tatăl său din împărăţie. Atunci întâmpinând sfânta Irina pe Savorie înaintea cetăţii, l-a orbit şi pe el şi pe oastea lui cu rugăciunea, şi iarăşi cu rugăciunea l-a făcut să vadă. Pentru aceasta nemulţumitorii au supus-o la multe chinuri, dar desfăcându-se pământul a înghiţit pe slugile tiranului, din care pricină au trecut mulţi la credinţa în Hristos. Şi rămânând tiranul încă tot în necredinţă, a venit îngerul Domnului şi lovindu-l l-a ucis.

Şi fiind sfânta slobodă, umbla prin cetate, făcând multe şi mari minuni şi în alte multe cetăţi unde a mers şi unde a propovăduit pe Hristos, fiind supusă la nenumărate chinuri, din care rămânea nevătămată, de către regele Numenau în cetatea Calinicon şi de către regele perşilor Savorie. Aceste minuni după gândurile omeneşti pot părea unora de necrezut, dar la Dumnezeu toate sunt cu putinţă cele ce la oameni sunt în neputinţă. Aşadar, pe scurt, a fost adusă sfânta la judecată, mai întâi adică de tatăl ei, Liciniu, a doua oară de Sedechie şi Savorie şi Numerian fiul lui Sevastian şi de eparhul Vavdon, şi Savorie regele perşilor; iar cetăţile în care a mărturisit sunt acestea: Maghedon patria ei, Calinicon, Constantina şi Mesimvira. Pomenirea muceniciei ei a fost scrisă de Apelian dascălul său.

151882_sf-m-mc-irina

doar ortodox church102

Acatistul Sfintei Mare Mucenițe Irina

Dupa obisnuitul inceput se zice:

Condacul 1

Cu veselie duhovniceasca sa praznuiasca astazi Biserica lui Hristos cea dreptmaritoare pe faclia cea mult luminoasa, pe Sfanta slavita fecioara Irina, care, prin stralucirea faptelor si a cuvintelor ei, multora s-a facut lumina; pe care laudand-o, cu evlavie asa sa-i strigam: Bucura-te, Sfanta slavita Mare Mucenita Irina, preainteleapta fecioara!

Icosul 1

Ingerilor asemanandu-te cu curatia si cu ravna, apostoleste te-ai nevoit pentru dragostea Mirelui tau, Hristos; multe scarbe si osteneli ai rabdat si cu dumnezeiescul dor dupa El ai murit; pentru care si noi, smeritii, cu evlavie pe tine te laudam asa:

Bucura-te, mladita cereasca din vlastarul lui Hristos;
Bucura-te, vlastarule tanar cu rod preafrumos;
Bucura-te, samanta aleasa si mult roditoare;
Bucura-te, porumbita sfanta si mult cuvantatoare;
Bucura-te, a multor suflete raza de mantuire;
Bucura-te, curata si blanda mielusea din turma lui Hristos;
Bucura-te, ca invataturile tale multora au fost de folos;
Bucura-te, ca prin stralucirea vietii tale, Hristos S-a proslavit;
Bucura-te, samanta cea buna cu rod insutit;
Bucura-te, a nemuritoarelor bucurii vesnica mostenitoare;
Bucura-te, a nevazutilor vrajmasi biruitoare;
Bucura-te, raza mult luminoasa a tainicului Soare;
Bucura-te, Sfanta slavita Mare Mucenita Irina, preain-teleapta fecioara !

Condacul 2

Vazand tatal tau, imparatul Licinius, frumusetea cu care infloreai, ti-a ridicat un turn si acolo cu mare grija ca pe un crin preafrumos te crestea. Dar tu, inteleapta fecioara, cunoscand acolo pe Ziditorul lumii, l-ai cantat lauda: Aliluia!

Icosul 2

Intelegerea dumnezeiasca a stralucit in inima ta, sfanta fecioara, cand fericitul batran Apelian ti-a talcuit taina celor trei pasari si cu toata dorirea inimii te-ai supus proniei si dumnezeestii chemari; pentru care, dupa cuviinta te laudam:

Bucura-te, crin preafrumos, peste care Duhul Sfant S-a odihnit;
Bucura-te, trandafirul cel preagingas, care in mijlocul crinilor ai inflorit;
Bucura-te, stea prealuminoasa care Biserica lui Hristos ai luminat;
Bucura-te, ca pentru dragostea lui Hristos slava si bogatia cea muritoare ai defaimat;
Bucura-te, ca spre vesnica slava si bucurie cu mare sarguinta ai alergat;
Bucura-te, ca din toata inima pe Mirele Hristos L-ai iubit;
Bucura-te, ca pentru dragostea Lui in mare sfintenie ai vietuii;
Bucura-te, ca pe Adevaratul Dumnezeu cu mare indrazneala L-ai propovaduit;
Bucura-te, ca pe mincinosii dumnezei foarte i-ai batjocorit;
Bucura-te, ca samanta cea buna in lume o ai semanat;
Bucura-te, ca prin credinta, nadejde si dragoste, pe Hristos, Mirele tau, L-ai urmat;
Bucura-te, ca impreuna cu fecioarele cele intelepte in camara nestricaciosului Mire ai intrat;
Bucura-te, crin preafrumos peste care Duhul Sfant S-a odihnit;
Bucura-te, Sfanta slavita Mare Mucenita Irina, preainteleapta fecioara!

Condacul 3

Puterea Ziditorului a toate din frumusetea randuielilor ai cunoscut-o, preainteleapta fecioara, si foarte minunan-du-te de intelepciunea cea neajunsa de minte ai strigat: Aliluia!

Icosul 3

Avand tu, fecioara, dascal pe fericitul batran Apelian si prin ale lui invataturi primind lumina, nu ai ascuns-o sub obroc, ci prin propovaduirea adevarului, pe multi de la slujirea de idoli i-ai chemat; pentru carete rugam, primeste aceasta cantare:

Bucura-te, ca pronia Celui preavesnic pre tine spre lumina te-a chemat;
Bucura-te, ca minunata chemare spre tine s-a aratat;
Bucura-te, ca trei pasari spre tine au venit;
Bucura-te, ca acele pasari taina vietii tale au inchipuit;
Bucura-te, ca si corbul cel cu sarpele in cioc mahnire si ispita tie iti vestea;
Bucura-te, ca pe sufletul tau cel tare aceasta nu-l inspaimanta;
Bucura-te, mireasa logodita de vesnicul imparat;
Bucura-te, ca pentru dragostea Lui multe necazuri ai rabdat;
Bucura-te, ca prin a Lui putere si dar pe corbul intunericului l-ai defaimat;
Bucura-te, porumbita a lui Hristos care pe sarpe l-ai calcat;
Bucura-te, Sfanta slavita Mare Mucenita Irina, preainteleapta fecioara!

Condacul 4

Vifor de spaima si tulburare a cuprins inima impararului Licimus, tatal tau, cand te-a auzit pe tine, fiica sa, defaimand pe mincinosii sai dumnezei si marturisind cu mare indrazneala pe Hristos, adevaratul Dumnezeu, si strigand: Aliluia!

Icosul 4

Auzit-ai in vedenia somnului pe ingerul Domnului, Irina numindu-te pe tine, in loc de Penelopia, si ai primit cu bucurie schimbarea numelui tau, urmand voii Celui ce te-a chemat; pentru care si noi zicem asa:

Bucura-te, fecioara aleasa de Mirele-Cuvantul;
Bucura-te, cea chemata spre nestricacioasa nunta;
Bucura-te, ca ingerul a fost trimis spre a ta chemare;
Bucura-te, ca si numele tau ti l-a schimbat, spre a multora mirare;
Bucura-te, ca, prin schimbarea numelui, lui Petru te-ai asemanat;
Bucura-te, ca Timotei preotul taina credintei te-a invatat;
Bucura-te, ca acest batran apostol pe tine te-a botezat;
Bucura-te, ca prin sfatuirea dumnezeiescului Timotei, adancul invataturilor tale s-a luminat;
Bucura-te, ca de la sfintitul preot binecuvantare ai luat;
Bucura-te, ca dupa luminare ziua si noaptea intru rugaciuni petreceai;
Bucura-te, ca pe Mirele Hristos il slavosloveai;
Bucura-te, Sfanta slavita Mare Mucenita Irina, preainteleapta fecioara!

Condacul 5

Stea intelegatoare de dimineata te-ai aratat, sfanta fecioara, multe suflete luminand si catre Soarele dreptatii povatuindu-le, le-ai invatat a-l canta Lui aceasta lauda: Aliluia!

Icosul 5

Vazand vechiul vrajmas al firii omenesti ca prin tine, aleasa fecioara, din multe cetati si inimi va fi alungat, se impotrivea tie spre a nu intra in cetatea Macedoniei; iar tu, cu arma crucii intrarmandu-te, veneai. Auzi-ne si pe noi, care cu smerenie te laudam:

Bucura-te, ca din turn pogorandu-te spre cetate ai plecat;
Bucura-te, ca in cetatea Macedoniei cu mare cinste ai intrat;
Bucura-te, ca diavolul vazandu-te, foarte a strigat;
Bucura-te, ca tu cu puterea lui Hristos l-ai certat;
Bucura-te, caci cu numele lui Hristos l-ai legat;
Bucura-te, ca a spune “cine esti” l-ai intrebat;
Bucura-te, ca dupa ce a spus, cu hotarare i-ai poruncit;
Bucura-te, caci cu puterea lui Hristos din cetate l-ai izgonit;
Bucura-te, ca diavolul vazandu-se biruit a fugit;
Bucura-te, ca asupra ta alte rele a uneltit;
Bucura-te, ca si tu cu pavaza credintei te-ai intrarmat;
Bucura-te, ca toate uneltirile lui foarte le-ai sfaramat;
Bucura-te, Sfanta slavita Mare Mucenita Irina, preain¬teleapta fecioara!

Condacul 6

Marturisit-ai cu mare indrazneala numele lui Hristos inaintea imparatului Licinius, tatal tau, si aratandu-i a sa ratacire, l-ai invatat pe el a canta lauda adevaratului Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Stralucit-a mai mult lumina adevarului in inima maicii tale, imparateasa Licinia, si a inceput a mustra pe imparatul Licinius pentru a sa orbire. Iar el foarte maniindu-se, spre chinuire pe tine, fiica sa, te-a dat; pentru care noi te intampinam cu aceste cantari:

Bucura-te, ca pentru a sa nedumerire pe imparatul Licinius l-ai mustrat;
Bucura-te, ca pentru marturisirea adevarului de tatal tau la chinuri ai fost data;
Bucura-te, ca sub picioarele unor cai salbatici ai fost aruncata;
Bucura-te, ca a ta moarte de tatal tau era asteptata;
Bucura-te, ca in aceste munci cu suflet viteaz ai intrat;
Bucura-te, ca prin unul din acesti cai minune s-a aratat;
Bucura-te, ca dezlegandu-se calul, asupra imparatului cu furie s-a aruncat;
Bucura-te, ca mana dreapta a imparatului, calul cu dintii a scos-o;
Bucura-te, ca din aceasta rana imparatul mort a ramas;
Bucura-te, ca acest cal a vorbit cu glas omenesc;
Bucura-te, ca prin vorbirea dobitocului, Dumnezeu S-a proslavit;
Bucura-te, ca „porumbita a lui Hristos” calul pe tine te-a numit;
Bucura-te, Sfanta slavita Mare Mucenita Irina, preain-teleapta fecioara!

Condacul 7

Vrand sa arati, o, porumbita a lui Hristos, nerautatea inimii tale, ai facut rugaciune cu multa caldura a inimii si ai inviat pe imparatul, tamaduindu-i mana lui; iar el, inviind, cu trei mii de oameni a crezut in Hristos, cantand: Aliluia!

Icosul 7

Aratatu-te-ai, sfanta fecioara, cu mare indrazneala si inaintea imparatului Sedechie, care dupa tatal tau luase imparatia, si a lui necredinta tu, fecioara, ai numit-o faradelege. Iar el, de furie umplandu-se, cu felurite munci pe tine te-a chinuit; pentru care te rugam, primeste aceste smerite cantari:

Bucura-te, ca in groapa cu serpi te-a aruncat, pentru marturisirea Domnului Hristos;
Bucura-te, ca dintre taratoarele veninoase, cu puterea lui Hristos, sanatoasa din groapa ai iesit;
Bucura-te, ca iesind de acolo, pe nebunul imparat cu gheena l-ai ingrozit;
Bucura-te, ca el, nesuferind mustrarea, foarte s-a salbaticit;
Bucura-te, caci cu ferastraul a poruncit sa fii taiata;
Bucura-te, ca si ferastraul sfaramandu-se, ai ramas nevatamata;
Bucura-te, ca alt ferastrau muncitorii spre taierea ta au adus;
Bucura-te, ca si pe acela, cu puterea lui Hristos, l-ai distrus;
Bucura-te, ca trupul tau cel curat cu al treilea ferastrau l-au taiat;
Bucura-te, ca acum sangele tau cel feciorelnic pamantul l-a adapat;
Bucura-te, Sfanta slavita Mare Mucenita Irina, preain-teleapta fecioara!

Condacul 8

Vazand paganul imparat ca a reusit cu al treilea ferastrau sa taie feciorelnicul tau trup, razand, a inceput a huli pe Hristos; iar tu, inteleapta si viteaza fecioara, in acele dureri, slava ai dat lui Dumnezeu-Hristos, cantand. Aliluia!

Icosul 8

Cu totul intru mare frica si spaima s-a intors bucuria imparatului, atunci cand, odata cu hula lui, tunete si ful¬gere din cer s-au pogorat si pe multi din cei necredinciosi a omorat; pentru care si noi, slavind pe Datatorul minunilor, catre tine, sluga Sa cea inteleapta, zicem asa: Bucura-te, ca peste cei ce te taiau cu ferastraul, pedeapsa de sus a venit;

Bucura-te, ca deodata cazand la pamant rau au pierit;
Bucura-te, ca nebunul imparat, de frica fiind cuprins, la palat a fugit;
Bucura-te, ca piatra cea mare de pe pieptul tau au aruncat-o jos;
Bucura-te, ca rana trupului tau s-a vindecat;
Bucura-te, ca apoi, de acolo de jos, sanatoasa te-ai ridicat;
Bucura-te, ca toate aceste minuni, de cei ce erau de fata au fost vazute;
Bucura-te, ca prin a lor vedere, opt mii de suflete au crezut in Domnul nostru lisus Hristos;
Bucura-te, ca aceasta vazand-o, si nelegiuitul imparat s-a tulburat;
Bucura-te, ca de roata unei mori pe tine strans te-a legat;
Bucura-te, ca roata morii, oprindu-se, nemiscata a ramas;
Bucura-te, Sfanta slavita Mare Mucenita Irina, preain-teleapta fecioara!

Condacul 9

Toata adunarea poporului, vazand aceste minuni, cu furie s-a ridicat impotriva blestematului imparat, cu pietre asupra lui aruncand si strigand “Mare este Dumnezul Irinei!” si cantand: Aliluia!

Icosul 9

Ritoriceasca cantare de lauda se cade a aduce tie, Sfanta Mare Mucenita Irina, caci multa vistierie duhovniceasca pentru imparatul cerurilor ai adunat prin lumina propovaduirii tale. Dar noi, nepricepandu-ne, in loc de cele cuviincioase, prin sarace cuvinte iti zicem asa:

Bucura-te, catre Sedechie imparatul l-ai rusinat;
Bucura-te, ca si impotriva lui Sabeh imparatul, cu rugaciunea te-ai intr-armat;
Bucura-te, ca pe Sabeh si ostile lui cu orbirea i-ai lovit;
Bucura-te, ca Sabeh, tiranul imparat, infuriat foarte asupra ta s-a pornit;
Bucura-te, ca pe tine, legata in obezi te-a bagat in inchisoare;
Bucura-te, ca acolo venind Hristos, Mirele tau, te-a veselit cu a Sa aratare;
Bucura-te, ca “fiica Sa” Domnul numindu-te, foarte te-ai bucurat;
Bucura-te, ca dupa inchisoare, cu cuie ascutite picioarele tale paganii le-au spart;
Bucura-te, ca un sac de nisip in spate ai purtat;
Bucura-te, caci cu acele cuie in picioare, cinci stadii de loc ai umblat;
Bucura-te, ca in aceasta calatorie, tu pe Dumnezeul slavei il slavosloveai;
Bucura-te, ca pe ingerii Domnului impreuna cu tine i-ai vazut pe cand calatoreai;
Bucura-te, Sfanta slavita Mare Mucenita Irina, preain-teleapta fecioara!

Condacul 10

Vazand Atotputernicul toate chinurile tale si voind sa faca izbavirea ta, roaba Lui cea vrednica, a trimis un inger al Sau care cu toiagul a despicat pamantul si indata a inghitit pe cei care te chinuiau; iar tu, rabdatoare de chinuri, ai dat slava lui Dumnezeu, cantand: Aliluia!

Icosul 10

Ziditorul tuturor zidirilor, a celor simtite si a celor gandite, iarasi a trimis pe ingerul Sau spre ajutor tie, care cu a sa venire, zece mii din cei necredinciosi cu naprasnica moarte i-a omorat. Pentru care si noi, slavind pe Dumnezeul izbandirii tale, pe tine te laudam asa: Bucura-te, ca ingerul Domnului pe imparatul Sabeh l-a pierdut;

Bucura-te, ca dupa a lui pierzare, zece mii de suflete in Hristos au crezut;
Bucura-te, ca, prin a ta rugaciune, pe tanarul cel mort la viata l-ai intors;
Bucura-te, ca in cetatea Macedoniei, cincizeci de mii la Hristos ai adus;
Bucura-te, ca Timotei preotul, aceasta multime a botezat;
Bucura-te, ca de la Macedonia, spre cetatea Caliopi ai plecat;
Bucura-te, ca acolo pe Numerian imparatul l-ai mustrat;
Bucura-te, ca si acest tiran spre a te munci s-a pornit;
Bucura-te, ca aici ai fost aruncata in trei boi de arama incinsa;
Bucura-te, ca si din aceste chinuri ai iesit biruitoare;
Bucura-te, caci cu tine in munci era mana lui Dumnezeu cea tare;
Bucura-te, ca prin al Lui ajutor multora le-ai facut spaima si mirare;
Bucura-te, Sfanta slavita Mare Mucenita Irina preain-teleapta fecioara!

Condacul 11

Imparatul veacurilor si Dumnezeul puterilor minune preaslavita a aratat, caci al treilea bou de arama, in care se pregatea arderea si in care ai fost aruncata, pornindu-se din loc ca unul viu, a mers cale ca la jumatate de stadie si acolo, desfacandu-se bucati, cu mare sunet pe tine, slavita fecioara, sanatoasa jos te-a lasat. Iar poporul, aceasta vazand si pe adevaratul Dumnezeu cunoscand, a strigat: Aliluia!

Icosul 11

Faclie duhovniceasca cu multe raze in lume ai stralucit si intunericul slujirii de idoli foarte l-ai risipit si multime mare de suflete le-ai adus la cunostinta Dumnezeului Cel

adevarat. Pentru care cu credinta te laudam, zicand:
Bucura-te, ca ingerul Domnului a pierdut pe necredinciosul imparat Numerian;
Bucura-te, ca iarasi zeci de mii de suflete s-au botezat;
Bucura-te, ca eparhului Babodan spre chinuire trimisa ai fost;
Bucura-te, ca acolo focul gratarului l-ai suferit pentru Hristos;
Bucura-te, ca din aceasta chinuire sanatoasa, cu darul lui Hristos, ai scapat;
Bucura-te, ca eparhul Babodan, cunoscand pe Dumnezeu, cu mult popor s-a botezat;
Bucura-te, ca dupa increstinarea lui Babodan, spre cetatea Memsevriei ai plecat;
Bucura-te, ca si acolo pe Savorie imparatul l-ai biruit;
Bucura-te, ca din a lui porunca ostasii cu sabia te-au taiat;
Bucura-te, ca Hristos-Viata pe tine din morti te-a inviat;
Bucura-te, ca in cetatea Memsevriei dupa inviere te-ai aratat;
Bucura-te, ca acolo Evanghelia lui Hristos saptezeci de zile ai predicat;
Bucura-te, ca vazand aceasta, Savorie imparatul, cu tot poporul crezand in Hristos s-au botezat;
Bucura-te, Sfanta slavita Mare Mucenita Irina, preain-teleapta fecioara!

Condacul 12

Vrand tu, o, fericita fecioara, sa cercetezi pentru ultima oara pe parintii tai si parasind Memsevria si intorcandu-te catre Macedonia, cetatea ta, ai gasit adormit pe fericitul tau tata si plangand ai cantat lui Dumnezeu lauda: Aliluia!

Icosul 12

Cantare si slavoslovie canti acum lui Dumnezeu-Hristos, Mirele tau, in Biserica Sa cea biruitoare si in soborul fecioarelor celor intelepte te veselesti. Adu-ti aminte si de noi, cei pacatosi si smeriti, care ne rugam cu umilinta catre tine, laudandu-te asa:

Bucura-te, ca la Memsevria putine zile ai vietuit;
Bucura-te, ca de acolo la cetatea ta ai venit;
Bucura-te, ca de acolo un nor pe tine te-a rapit;
Bucura-te, ca pe acel nor la cetatea Efesului ai sosit;
Bucura-te, ca acolo in liniste intru Domnul te-ai savarsit;
Bucura-te, ca intr-un mormant nou, batranul Apelian pe tine te-a ingropat;
Bucura-te, ca a patra zi, sfantul tau trup in mormant nu s-a mai aflat;
Bucura-te, ca Mirele tau Cel fara de moarte, pe pamant pe tine te-a preaslavit;
Bucura-te, ca in camara Sa cea de Mire, pe tine, mireasa Sa, te-a primit;
Bucura-te, ca pentru dragostea Lui multe chinuri ai suferit;
Bucura-te, caci cu invataturile tale multe suflete ai luminat;
Bucura-te, ca pentru turma Pastorului Cel Mare, multe oi cuvantatoare ai adunat;
Bucura-te, Sfanta slavita Mare Mucenita Irina, preain-teleapta fecioara!

Condacul 13

O, Sfanta slavita Mare Mucenita a lui Hristos, Irina, auzi-ne pe noi pacatosii si smeritii cei ce alergam cu credinta catre tine; fii mijlocitoare pentru noi, nevrednicii, care prin tine cerem ajutorul lui Dumnezeu; ajuta-ne noua, prin sfintele tale rugaciuni, la vremea sfarsitului nostru si in ziua Judecatii de apoi, ca, fiind mantuiti, impreuna cu tine sa cantam lui Dumnezeu in veci lauda: Aliluia!

(Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zice din nou Icosul 1 si Condacul 1.

Rugaciune catre Sfanta Mucenita Irina

Cu umilinta inimii si cu evlavie venim noi, pacatosii si saracii, catre tine, Sfanta slavita fecioara si Mare Mucenita Irina, albina lui Hristos cea multlucratoare, care pe cuvintele Sfantului Duh, cele luminate si mai dulci decat mierea si fagurele, pe buzele tale le-ai purtat si prin a lor dulceata si lumina multe suflete ai indulcit si ai luminat; auzi-ne si pe noi, nevrednicii, cei intristati si apasati de constiinta multimii pacatelor noastre, care, prin a noastra nesimtire si lenevire, sporesc si se intaresc, si ca o rugina veche, prin obisnuinta, cheltuiesc si strica in toata vremea taria si frumusetea sufletelor noastre. Si de aceea, te rugam pe tine, porumbita lui Hristos cea curata si preablanda, care prin sfanta neprihanire ai zburat de pe pamant catre acoperamantul cerescului Vultur, nu ne uita pe noi cei nemernici si cu totul neputinciosi, care ne zbatem, zacand jos in aceasta vale a plangerii si a ispitirii, si care indraznim a te pune pe tine mijlocitoare, sfanta fecioara, catre Preabunul si Preacuratul tau Mire, Hristos. la aminte la toti cei care cu credinta si cu dragoste alergam catre tine la vreme de necaz si de primejdii.

Stim ca tu ai mare indrazneala catre Preabunul nostru Mantuitor, pentru a Carui dragoste ti-ai pus sufletul tau; de aceea credem fara de indoire ca la toata cererea spre folosul nostru vei fi ascultata de Preamilostivul Dumnezeu, pe Care roaga-L sa ne povatuiasca pe noi pe calea mantuirii si sa ne sprijineasca cu darul Sau la vreme de ispite si de incercari si sa ne acopere cu a Sa mila de toate primejdiile vazutilor si nevazutilor vrajmasi. Sa ne trimita frica Sa in inimile noastre, ca prin ea sa vietuim cu trezvie si cu luare aminte, spre a scapa de vesnicele munci si a dobandi bucuria cea necuprinsa de minte si fara de margini si sa slavim impreuna cu tine, Sfanta fecioara, pe Dumnezeul nostru, Cel inchinat in Sfanta Treime, pe Tatal, pe Fiul si pe Duhul Sfant, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!

doar ortodox church102

Un comentariu

 1. Hristos a inviat!

  Odata cu praznuirea Sfintei Mucenite Irina, sa ne amintim si de spitalul pentru ingrijirea bolnavilor de cancer in faza terminala ce ii poarta numele, hospice-ul Sfanta Irina din Voluntari.
  Mai multe despre acest spital puteti afla de pe site-ul http://www.sfantairina.ro/ .
  Acest spital are o capacitate de 16 paturi si a demarat o campanie de strangere de fonduri pentru construirea unei noi unitati de inca 16 paturi pentru a nu mai fi pus in situatia de a refuza pacienti.
  Prin trimiterea unui SMS la 874 puteti dona 2 euro pana la 31 mai pentru realizarea acestui proiect. Numarul este valabil din retelele Vodafone, Orange si Cosmote si nu se percepe TVA.

  Pe site gasiti si alte metode prin care puteti ajuta, printre care si redirectionarea a 2% din impozitul pe venit datorat la stat. Pentru aceasta trebuie sa trimiteti pana la 15 mai formularul 230 ce poate fi descarcat de la adresa: http://www.sfantairina.ro/wp-content/uploads/2010/03/Formular-230_2.pdf catre Administratia Financiara de care apartineti. In caz ca veniturile dumneavostra nu provin numai din venituri salariale, trebuie sa completati si formularul 200: http://www.sfantairina.ro/wp-content/uploads/2010/03/formular-200.pdf .

  Informatii despre cum se completeaza aceste formulare gasiti aici:
  http://www.doilasuta.ro/pagini/
  sau
  http://www.sfantairina.ro/paliative-care/cum-putem-fi-ajutati/campania-2/

  Pentru rugaciunile Sfintei Mucenite Irina, Doamne, milueste-ne pe noi!

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.